https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSEgCdOwL2Ec9hnw-E5Xvh6OsnoEz9kKUl-oCtyg7adxneAuK-7

Komiksy

Webový komiks je komiks, ktorý je publikovaný výhradne alebo predovšetkým na webe.  Obvykle sa skladá zo stripov alebo stránok alebo iného tvaru,  ale podobného rozsahu. Stripy nebo stránky môžu vychádzať pravidelne i nepravidelne. Webové komiksy se delia na „stripové“, teda také v ktorých je každý strip  nezávislý podobne ako v prípade klasického novinového stripu a obvykle má humorné téma, a na dejové,  teda také v ktorých na sebe stripy dejove nadväzujú a formujú dlhší príbeh.

 My sa budeme zaoberať stripovými komiksmi, a začneme komiksmi trochu okorenenými sexom.Hneď zistíte, že k ni nie sú potrebné žiadne slová. Samozrejme existujú aj s textami, umiestnenými v bublinách rôzneho tvaru. ie nájdete na tejto stránke tiež, ak budete rolovať dole! Príjemnú zábavu:

 

Co1

 

O1

O2

O3

O4

O5

O6

O8

O9

O10

O11

O12

O13

O14

O15

O16

O18

O19

O20

Q23

Q24