Nová knižnica humoru

encyklopedie-humoru-a-vtipu1

 

alebo  inými slovami encyklopedický slovník, lexikón, je dielo, ktoré  možno definovať nasledovne:

Je to dielo, ktoré sprostredkuje dosiahnuté výsledky z niektorého odboru. Inak povedané je to sumarizujúca publikácia, ktorá prináša a sprístupňuje  niektorú oblasť ľudskej činnosti. V našom prípade je to oblasť zábavy, humoru a vtipov. Tieto sú uložené v jednotlivých knihách, pričom knihy majú formát textový. Vznikla tak kategória, v ktorej si každý určite niečo nájde.

V tejto knižnici máte k dispozícii nasledovné knihy:

 

                               1. Zasmejme sa spoločne

                               2. Tie vtipy nikdy neprestanú

                               3. Veselo vpred

                               4. Úsmevy

                               5. Tisíce vtipov

                               6. A tento poznáš?

                               7. Stavme sa

                               8. Bol raz jeden vtip

                               9. Vždy s úsmevom

                             10. Vtip je polovica pravdy                

                             11. Človek sa potrebuje smiať

                             12. Vtip je zbraň bezbranných

                             13. Jeden lepší ako druhý

                             14. Vtipnejší vyhráva

                             15. Nielen chlebom je človek živý

                             16. Vtipný som aj vtipný budem

                             17. Žarty šité na mieru

                             18. S humorom sa nežartuje

                             19. Vtipy od rána do večera

                             20. Vtip sem, vtip tam

                             21. Ten ma rozosmial k slzám

                             22. Vtipkovanie bez konca

                             23. Zabávame sa ostošesť

                             24. Ešte raz si zašpásujme

                             25. Frknuté frky

                             26. Možno ich bude aj tisíc

                             27. …