Pranostiky

Prano

Slovo pranostika z gréckolatinského slova „prognosticon“, ktorý znamená predpovedanie budúceho počasia a vecí z hviezdnej oblohy. Pranostika v našom zmysle však pochádza zo slova „prognosticatio“ a znamená predpovedanie a líši sa od proroctva tým, že nehľadí obyčajne k časom príliš vzdialeným, ale skôr k jednému roku alebo i k mesiacu či sezóne.

Pranostiky tvoria súčasť ľudovej poézie a vzdelanosti našich národov, a tak sa treba na ne aj pozerať, i keď nie vždy dochádza k ich správnym záverom. Zachovali sa len vďaka tradíciám nášho ľudu, sú často zveršované, aby si ich človek ľahšie za pamätal a tým, aby sa dlhšie aj pre ďalšie generácie zachovali, príp. i sčasti pozmenili. Možno ich deliť na pranostiky hvezdárske, ktoré mali najväčší rozkvet od konca 15. do 17. storočia, pranostiky poveternostné, ktoré sa týkajú počasia a klímy a pranostiky hospodárske, ktoré sa týkajú agrotechnických termínov /sejba, žatva, vinobranie. iné sú skôr poverčivé. äčšina tu uvádzaných pranostík sa viaže k jednotlivým dňom, pričom niektoré z nich sa neviažu ani tak na konkrétny deň, ale na príslušného svätca, patróna v kalendári alebo na cirkevnú udalosť. Určitý svätec sa tak vzťahuje na určité časové obdobie, pričom niektoré z týchto cirkevných sviatkov sú tzv. pohyblivým , takže sa nevyskytujú v jednotlivých rokoch v rovnaký dátum. Niektoré pranostiky sa nevzťahujú na kalendárneho svätca, ale na konkrétny dátum.Menej sa pranostiky viažu všeobecne k mesiacu. Ešte menej je tých pranostík, ktoré sa viažu k ročnému obdobiu Niektoré pranostiky sa dokonca viažu i k jednotlivým dňom v týždni. Z odborného hľadiska majú však charakter „poverčivosti“. Pranostiky, ktoré sa zachovali na našom území /Slovensko a Čechy/ však nie vždy vznikli v našom „stredoeurópskom“ regióne, ale ich nám priniesli prisťahovalci z iných oblastí, a tie v mieste ich nového pôsobiska postupne zdomácneli. Iné pranostiky sú cudzieho pôvodu a u nás vznikli ich doslovným alebo voľným prekladom. Treba tiež upozorniť na fakt, že cenné jadro poznania pranostík, získané dlhodobým pozorovaním obyčajných ľudí /roľníkov/, ale i odborníkov /astronómov/ je už dávno zaviate silným nánosom povier, nedorozumení, ale aj kalendárových reforiem.

Triedenie pranostík
Pranostiky sú založené na povere. Do tejto skupiny je možné zaradiť väčšinu poveternostných prirovnaní viažúcich sa k pohyblivým sviatkom;
Pranostiky, ktoré nepriamo zachycujú obvyklý priebeh počasia v priebehu roka; O svätej Školastice, navleč si rukavice.
Pranostiky, ktoré priamo vypovedajú o typickom počasí v priebehu roka; napr. Na svätého Valentína, zamrzne i kolo mlyna.
Pranostiky, ktoré podľa počasí jedného dňa usudzujú na vývoj počasí v ďalšom období; napr. Aké počasí o svätom Jiljí, také býva celú jeseň.
Pranostiky predpovedajúce z priebehu počasia vybraných dní úrodu; napr. Keď je na svätého Juraja mráz, bude i pod krovím ovos.
Pranostiky predpovedajúce úrodu podľa charakteru počasí za dlhšie období; napr. Studený máj – v stodole raj.
Pranostiky vyjadrujúce buď symetriu v ročnom priebehu meteorologických prvkov, alebo porovnávajúce zvláštnosti počasia určitého časového úseku;

 

POČASIE
Aj pupenec zatvára kvety pred dažďom.
Ak vidíme jasnú oblohu a na nej sa ligocú hviezdy, potom bude určite jasno, ktoré trvá obyčajne niekoľko dní.
Ak spadnuté lístie pod stromom zostane ležať, bude nasledujúci rok úrodný.
Ak sa zatvorí púpava, bude pršať.
Ak sa zem po búrke parí, príde ešte jedna búrka.
Ak sa dym vznáša nahor, bude pekný čas.
Ak sa na lístí stromov rosa dlho udrží, bude pekný čas.
Ak sa v noci bez dažďa blýska, bude sucho.
Ak sa vietor za dňa obráti so západu na juh, môžeme očakávať sucho.
Ak sa zjaví dúha, už nebude pršať.
Ak sa nasolené alebo údené veci pokryjú inovaťou, nastane v zime oteplenie.
Ak sa ráno hmla na vode prevaľuje, bude pekné počasie; ak stúpa, bude pršať.
Ak sa ligot hviezd stráca s príchodom oblačnosti, bude sa počasie meniť a to k hor¬šiemu.
Ak sa od dažďových kvapiek robia na vode bublinky – bude naďalej zlé počasie.
Ak sa dážď začína veľkými kvapkami – skoro prestane.
Ak sa žaby silno ozývajú, bude pekné počasie, keď sú ticho, ochladí sa.
Ak sa zdajú vzdialené predmety väčšie než sú, ohlási sa zmena počasia.
Ak pri rovnakej teplote relatívna vlhkosť klesá, možno očakávať pekné počasie.
Ak sa vietor otočí k severovýchodu a v tomto smere vytrvá dva až tri dni bez dažďa, vydrží rovnaké počasie osem až deväť dní a potom začne vietor viať od juhu.
Ak sa v noci vytvorila inovať – cez deň nebude snežiť.
Ak je na nebi málo hviezd – bude zlé počasie.
Ak je mesiac zahmlený pri splne, bude pršať v najbližších dňoch.
Ak je mesiac zafarbený do červena alebo do žlta, očakávaj veterné počasie.
Ak je mesiac ohradený menším kolesom, ukazuje na dážď, ak veľkým, ukazuje na vietor.
Ak je nad zemou pri západe slnka hmla, bude na druhý deň pekné počasie.
Ak má blesk nádych do červena, tak sú v oblaku prítomné dažďové kvapky.
Ak má blesk nádych do žlta, tak je v atmosfére značný obsah prachu.
Ak má blesk nádych do biela, tak to svedčí o nízkej vlhkosti vzduchu v atmosfére.
Ak má blesk nádych do modra, tak sú v oblaku prítomné krúpy.
Ak má Slnko pri západe kruh žltý alebo olovene šedý, očakávaj veterné počasie.
Ak sú ranné zore červenej farby – bude pršať.
Ak sú šupiny borovicových šišiek otvorené, bude suché počasie. Ak sa zatvárajú, bude vlhko.
Ak po búrke neklesne teplota vzduchu, môžeme prípadne očakávať ďalšiu búrku.
Ak v lete vidieť na oblohe veľa hviezd, bude jasno, ak v zime, tak bude mráz .
Ak pri peknom počasí vidno málo mravcov, čakaj dážď.
Ak počas žatiev prší, bude veľa orechov, ale málo chleba.
Ak mrholí z hmly – očakávaj zhoršenie počasia.
Ak na vŕbovom konári vypučia skôr horné listy, bude lepšia jarná úroda, ak spodné, tak jesenná.
Ak kvety zemolezu intenzívne voňajú, treba čakať dážď.
Ak začne skoro mrznúť, bude mierna zima.
Ak slnko po vyjdení zájde za mraky – bude pršať.
Ak plávajú večer po oblohe veľké kopovité mraky, bude na druhý deň pekné poča¬sie.
Ak dážď pri padaní robí bublinky , bude trvanlivý.
Ak ražná slama praská akoby sa chcela zlomiť, môžeme očakávať dážď.
Ak slnce, len čo vyjde, ohnivo pripeká, bude vietor.
Ak spŕchne veľa rosy, čakajme dobrý čas.
Ak v noci nespŕchla rosa, príde dážď
Ak vietor a slnce majú dvor, bude pršať.
Ak vietor za plného, alebo nového mesiaca nezmení smer, bude trvanlivý
Ak mesiac 3-4 dňami pred novom, alebo 3-4 dňami po ňom, jasne svieti, môžeme očakávať pekné časy.
Ak prvý sneh padne na blato, bude celá zima blatnavá, ak ale na mráz, očakávajme bohatý rok.
Aká námraza na konári, také budú naše dary.
Aké je počasie na prvého, také bude celý mesiac.
Aké je počasie na začiatku štvrti mesiaca, také ostane až do konca štvrti.
Aký bude deň do večera , ukáže počasie o deviatej predpoludním.
Aký piatok , taká nedeľa.
Aký začiatok , taký koniec. (týždňa)
Aký začiatok týždňa, taký aj koniec.
Aký bude deň do večera, ukáže počasie o deviatej predpoludním.
Betón vlhne, príde dážď.
Blýskanie bez oblakov, blýska sa na čas.
Častá inovať v zime na stromoch sľubuje úrodný rok.
Červánky ráno – bude pršať.
Čím je dúha zelenšia, tým dlhšie bude pršať.
Čím je vyšší tlak, tým stálejšie bude pekné počasie.
Čím viac vlhkosti vo vzduchu, tým jasnejšie a červenšie sú zore.
Čím viac vyniká v dúhe červená, tým väčšie budú vetry.
Čím viac vyniká v dúhe zelená, tým viac bude pršať.
Čierne mraky na severe vystupujú a pred západom slnka zase zmiznú, bude na druhý deň jasno.
Drôty telefónneho či telegrafného vedenia bzučia – ochladenie.
Dlhý sneh na roliach abo mnohé vody, málo do stodoly naženú úrody.
Dlhé cencúle predpovedajú dlhú jar.
Dlho sneh na roliach, alebo mnohé vody, málo do stodoly naženú úrody.
Dobrý deň pozná sa už od rána.
Dúha, ktorá sa nám ukáže ráno, predpovedá dážď, prípadne i s búrkou.
Dážď bude padať, keď sa zatvárajú bodliaky.
Do ďaleka čuť hlahol zvona, hukot vlaku, zájde oblok, zvlhne stena, husi vnárajú sa pod vodu, hus potkýna sa v prachu, je málo hviezd, plávajú obláčky, bude pršať.
Dúha vodu pije.
Dúha na náveternej strane – deň bude daždivý.
Dúha na záveternej strane – skoro sa vyčasí.
Dúha na večer – znamená jasné počasie, ale tiež premenlivosť.
Dúha v sobotu – bude pršať.
Dym sa zhromažďuje pri zemi – bude pršať.
Dym sa stelie po zemi bez vetra – bude sychravé počasie.
Dym stúpa kolmo do výšky, leží na strechách a nemôže sa vzniesť – počasie sa zhorší.
Dve tri dúhy znamenajú krásny čas, po ktorom o dva tri dni príde dážď.
Hrom býva znamením vetra, ale aj vietor býva znamením hromu.
Horúci oblak so studeným sa zišiel, bude búrka.
Hviezdy sa neobyčajne trblietajú – zlé počasie.
Hviezdy jasne svietia, je ich veľa – bude pekne, v zime – mráz.
Hmla, spúšťajúca sa po zájdený slnka, značí pekný čas.
Chladná noc – krásny čas.
Ide slnko dohora, ide zima do dvora.
Jasná a suchá hmla – predzvesť pekného počasia.
Jasná mliečna dráha v zime predpovedá dážď.
Jasná obloha ráno v daždivom počasí je obyčajne iba prechodným obdobím.
Jasná obloha večer, keď sa rozpadla denná kopovitá oblačnosť, ohlasuje pekné po¬časie.
Jasná modrá farba pri takmer bezveternom počasí nás upozorňuje na pekné poča¬sie.
Je sparno, padať bude.
Južný vietor teplo donesie, severný zimu.
Juhozápadné, západné a severozápadné vetry prinášajú vlhké a daždivé počasie.
Juhovýchodný vietor býva trvanlivý, navečer zväčša prestane duť.
Keď bolia staré rany, bude zmena počasia.
Keď biele obláčiky sa zlejú do snehobieleho oblaku, bude pekné počasie.
Keď bolo vidieť Kosec (súhvezdie Orión), príde zima.
Keď blchy viac než obyčajne kúšu, bude dážď.
Keď cez týždeň prší a prší , panenka Mária v sobotu plienky suší.
Keď čiapku dvíha Kriváň, utekajte, ide príval.
Keď človeka so zlatou žilou bolí hlava, bude pršať.
Keď dobytok v chlieve skáče, bude tuhá zima.
Keď ďaleké hory zdajú sa blízkymi, čakajme dážď.
Keď dym dolu komínom sa zráža a do izby sa tisne, bude dážď.
Keď dym z komína klesá dole, bude pršať.
Keď fajkárovi fajka smrdí, bude pršať.
Keď hora v lete za bezvetria silne šumí, bude pršať.
Keď hmly nepríjemne zapáchajú, bude dážď.
Keď hory hučia, bude pršať.
Keď hneď na začiatku pri severnom alebo východnom vetre silne primŕza, tuhá zima vytrvá.
Keď hmla dole púšťa rosu, bude pekne.
Keď hodiny počuť ďaleko, čas sa premení.
Keď hrmí skôr, než sa stromy začnú rozvíjať, bude zlá úroda.
Keď hmlisté a tmavé oblaky pri východe slnka prichodia, bude dážď.
Keď hovädzí dobytok na poludnie lapá po vzduchu, vystrkuje nozdry do výšky a hlasno funia, čakaj prudkú zmenu počasia k horšiemu alebo búrku.
Keď je hovädzí dobytok na poludnie na lúke, skáče divoko, kopytami a rohami zem rozrýva, silno sa potí, nohy si líže a snaží sa niekde schovať v krovinách alebo sa vrátiť do stajne, čakaj prudkú zmenu počasia k horšiemu alebo búrku.
Keď je ráno rosa a hmla, bude dobré počasie.
Keď je veľa hviezd na nebi, husto jedna vedľa druhej, na druhý deň bude pršať .
Keď je voda v studni ráno matná, bude pršať, keď je čistá, bude pekne.
Keď je veľa dúh naraz, býva dážď.
Keď je búrka a za tým hneď slnko, bude peronospóra na viniči.
Keď je veľa inovati na lieskach, bude mnoho raže.
Keď je v nedeľu búrka , neodchádza do štvrtka.
Keď je dúha pekná, svetlá, na tretí deň prší.
Keď je v nedeľu búrka, neodchádza do štvrtka.
Keď je Poľana zadebnená, bude zlé počasie.
Keď je v nedeľu búrka, neodchádza do štvrtka.
Keď je mesiac obkolesený žltou žiarou, bude zakrátko dážď.
Keď je mesiac jasný, biely a perlovej farby, bude pekné počasie.
Keď je mesiac jasný – deň je krásny, keď červeno kuká – vietor fúka, keď je bledý – dážď prší vtedy.
Keď je v dúhe viac červenej farby, počasie sa vyjasní, a keď je viac modrej, ešte bude pršať.
Keď je mnoho snehu, je mnoho krmu.
Keď je na stromoch inovať, oteplí sa.
Keď jesto veľa vší, bude veľa snehu a tuhá zima.
Keď kobylky a cvrčky silne cvrlikajú, bude pekne.
Keď kozy dychtivo pokrm chvátajú a nedajú sa od neho ani bitkou odohnať, bude dážď.
Keď komáre pri západe slnka v tôni poletujú, bude pršať.
Keď komáre tancujú, bude pekne.
Keď kury nejdú zavčas spať, bude na druhý deň pršať.
Keď kuričky povylietajú na bránku, bude dážď.
Keď krkavce kŕkajú, bude dážď.
Keď má pršať, tulipány sa zatvárajú.
Keď má nastať mokré povetrie, dvere a okná nabehnú, napučia.
Keď má prísť dážď, isté kamene a skaly sa potia.
Keď má dúha oproti sebe podobnú zafarbenú jasnosť, akoby druhú dúhu, bude pr¬šať.
Keď má pršať, zelinky vydávajú omnoho väčšiu vôňu .
Keď má cibuľa málo šúp, bude slabá zima. Keď má veľa šúp, bude tuhá zima.
Keď na jeseň bolo mnoho hmly, bude veľa snehu.
Keď nieto ráno rosy, bude dážď.
Keď nás v pondelok neumažeš , nemusíš si ani v nedeľu boksuvať , topánky celý týždeň čisté budeš mať.
Keď nad ohňom na kotloch a hrncoch husto iskry sa vešajú, bude pŕška.
Keď na Prašivej krumple varia, nedočkáš sa pekného dňa.
Keď na holú zem zahrmí, vtedy je suchý rok.
Keď niet rosa, ta nič z prosa.
Keď na dúhe zeleň je široká, bude vietor, alebo dážď.
Keď nás v pondelok neumažeš, nemusíš si ani v nedeľu boksuvať, topánky celý týž¬deň čisté budeš mať.
Keď oblaky opúšťajú vrchy a jasné ich zanechávajú, bude pekné počasie.
Keď oblaky sa sejú, nebude dlho pekná chvíľa.
Keď oblaky dostávajú zelenavú farbu, zvestujú zlé počasie.
Keď oblaky stoja po údoliach biele ako hmly, zvestujú pekné počasie.
Keď ovady silnejšie štípu /kúšu/, bude búrka alebo dážď.
Keď pary dolinou sa gúľajú, bude pekne, ale keď vystupujú, bude dážď.
Keď pri teplom, sparnom povetrí veje vietor, obyčajne prináša dážď.
Keď po východe slnka oblaky v červenej farbe postupujú a pomaly sa zasa rozchá¬dzajú, bude pekne.
Keď po dlhých dažďoch sa ukáže na nebi čo len ako dlaň belasého neba, začne jas¬niť a dažde prestanú.
Keď Poliak (názov severného vetra) duje, zima nasleduje.
Keď po prvé zahrmí, fialka viac nevoní.
Keď Prašivá fajčí, bude zachmúrené.
Keď pred dažďom hrmí, tak nebude dlho padať.
Keď padne prvý sneh na mokrú zem, bude slabá úroda.
Keď po krátkom daždi povstane studený vietor, bude zasa pršať.
Keď po daždi presvitá modrá obloha a vyjasňuje sa, oznamuje to zlepšenie počasia.
Keď podvorný hyd po prachu sa váľa, bude trvanlivý dážď.
Keď ráno hmly ako oblaky pred slnkom a večer pred mesiacom stoja, bude pršať.
Keď ráno hmla padá z hôr do dolín, vyčasí sa.
Keď ráno od štvrtej hodiny prší, tak pred poludním vyjde slnko.
Keď ráno rosa neusychá, čaká na dážď.
Keď ráno hmly ako oblaky pred sln¬kom a večer pred mesiacom stoja alebo celú oblohu zahaľujú, bude pršať.
Keď sa baránky pasú, bude dážď.
Keď sa ráno medzi oblakmi zelené papršleky ukazujú, bude pekne.
Keď sa zachová ligot hviezd, bude i dobré počasie.
Keď sa v utorok veľmi blýska, v štvrtok keď aj v noci, ale pršať musí.
Keď sa hory paria, budú rásť hríby.
Keď sa dúha vinie od severu na juh, čakaj dážď, keď sa vinie od východu na západ, bude pekné počasie.
Keď sa v izbe steny potia, bude dážď.
Keď sa v piatok leje , v sobotu sa slnko smeje.
Keď sa dúha skoro po daždi stratí, vyjasní sa.
Keď sa po západe slnka ukáže hustá hmla nad riekami, potokmi a lúkami, bude pekné počasie.
Keď sa hory černejú, bude pršať.
Keď sa svrčky hlásia, bude pekné počasie, keď mlčia, príde dážď.
Keď sa kozy pokojne prechádzajú a pasú na lúke, znamená to pekné počasie.
Keď sa vietor zrazu pozdvihne, znamená to, že aj zrazu prestane.
Keď sa vrabce a hydina v prachu kúpu, keď mucha dotieravo štípe – bude pršať.
Keď sa na jeseň kury pasú, príde tuhá zima.
Keď sa na jeseň objavia hmly, skoro bude sneh.
Keď sa po búrke parí strecha, inou cestou búrka späť dojachá.
Keď sa v pekný deň blýska, príde obdobie sucha.
Keď sa malé čierne oblaky počas dažďa rýchlo ženú, zvestuje to trvanlivé daždivé počasie.
Keď sa oblaky zmenšujú alebo tratia, zvestujú pekné počasie.
Keď sa v piatok leje, v sobotu sa slnko smeje.
Keď sú večerné oblaky modré, zmení sa počasie.
Keď sú oblaky malé a okrúhle, zvestujú pekné počasie.
Keď sú okolo vychádzajúceho slnka kalné a čierne oblaky, má byť polnočný vietor.
Keď svetlá a lampy /petrolejové/ tmavo a slabo horia, iskry prskajú, bude mokré počasie.
Keď svetlá a lampy majú dookola barvistú korunu, bude dážď.
Keď sadza z komínov sa olupuje, bude dážď.
Keď slnko a mesiac vychádzajú pošmúrne, s veľkou hmlou, bude dážď.
Keď slnko zapadlo za mračno, bude do troch dní pršať.
Keď straka zalieza pod strechu – bude fujavica.
Keď šum a hučanie vody ďaleko sa nesie, bude dážď.
Keď svätojánske mušky jasne svietia viac než býva zvykom, očakávaj na druhý deň pekné počasie.
Keď to, čo sa rado potí /ako kameň/, je na počiatku zimy suché, oznamuje silnú zimu.
Keď uhorky zatvárajú kvety, bude búrka.
Keď veliké oblaky ako balvany a skaliská robia sa na nebi, zvestujú zlé počasie.
Keď v piatok leje, v sobotu sa slnko smeje.
Keď voly a kravy sa ježia, srsť sa im štiepa, znamená to pŕšku.
Keď v pondelok dážď padá , celý týždeň bude blata hromada.
Keď v nedeľu cez omšu padá , celý týždeň popaduje.
Keď v lete je veľa komárov, bude zlá úroda.
Keď večer dážď padá, bude padať až do rána.
Keď voda ľahko, ticho a bez šumenia sa varí, bude pršať.
Keď v peci veľmi hučí, bude vietor.
Keď za svitania, tri štyri hodiny pred zájdením hviezd sú ich okruhy červenkasté, alebo čierne, počasie bude jasné.
Keď železo rýchlo hrdzavie, je znamením vlhkého obdobia.
Kravy na pastve strečkujú, bude pršať.
Kruh okolo mesiaca – bude pršať.
Kruhy okolo slnka alebo mesiaca v lete – bude zlé počasie, v zime bude dlho fujavica a mráz.
Mesiac je nevýrazný – dlho bude sychravé počasie.
Mokrá jar a mokré leto pritiahnú za sebou obyčajne jasnú jeseň.
Mnoho snehu, málo vody.
Množstvo jahôd veští studenú zimu .
Mnoho tresku, málo blesku.
Mračná alebo oblaky rýchlo plynú – bude sparno.
Netreba v júni o dážď prosiť, príde, až začneme kosiť .
Náhly pokles tlaku veští silné vetry, v lete zase búrky.
Na holo zahrmelo, príde veľká zima.
Nenapadne tichá rosa, kým nezájde večer kosa.
Nízke, rýchlo letiace čierne mračná veštia dlhý dážď.
Objavenie sa oblakov od západu na večernom nebi je znakom nadchádzajúceho zlého počasia.
Oblaky od západu prinášajú často peknú chvíľu, ale od východu temer vždy.
Okolo mesiaca alebo slnka vznikne výrazný kruh – počasie sa zhorší.
Po raňajšej dúhe príde dážď, po popoludňajšej trvanlivý dážď, večerná dúha zna¬mená pekný čas.
Po veľkom suchu dúha znamená dážď.
Prechod farebnej dúhy do bielej poukazuje na zmenšenie rozmerov kvapiek a na to, že skoro prestane pršať.
Pondelkové dažde robia celý týždeň pľušte.
Pred dažďom sa zatvára kvet púpavy.
Pondelkové dažde robia celý týždeň pľušte.
Pred dažďom čokoľvek je koženého, rado sa dohromady skrčí.
Prízemná hmla, ktorá presvitá cez Slnko alebo modrú oblohu – znak pekného poča¬sia cez deň.
Pred dažďom býva mesiac zahmlený a bledý, pred horúčavou /v zime pred mra¬zom/ býva čistý a jasný.
Pred nečasom alebo za zlého počasia komáre nevidno.
Pred dažďom sa ďatelina narovnáva.
Pri splne je najväčšia zima.
Pri daždi padajú kvapky kolmo – dážď nebude dlho trvať.
Pri daždi vznikajú na kalužiach bubliny – dážď skoro prestane.
Po veľkej suchote veľa dažďa príde.
Po zlom počasí pekne býva.
Po dolnom (južnom) vetre prší.
Prvý hrom pri severnom vetre – bude chladná jar, pri východnom vetre – jar bude suchá a teplá, pri západnom – mokrá a pri južnom – teplá.
Po silnom hrome nasleduje búrka.
Po daždi vystupuje z lesov a polí para – daždivé počasie potrvá.
Po riedkom daždi rastú huby.
Ráno je hmla pri zemi a nad vodou – bude pekné počasie, stúpa hore – bude sych¬ravo.
Ráno na druhý deň bude jasno, keď popoludní silný lejak príde.
Ráno zapálené zore – dážď, večer vietor.
Raňajší dážď, starej baby tanec.
Ranný dážď – ako ženský plač, nemá dlhé trvanie.
Ranný dážď, ženský plač, panská láska a aprílová chvíľa, to všetko na zajačom chvoste visí .
Rovníkový vzduch má hnedasté sfarbenie.
Silná ranná rosa znamená pekné počasie, keď rosa nie je, bude pršať.
Slnko zapadá do oblakov – bude pršať.
Silné trblietanie hviezd, svedčiace o veľkej vlhkosti vzduchu a nepokojnom stave atmosféry v horných vrstvách, je príznakom na¬stupujúceho zlého počasia.
Severovýchodné, východné a juhovýchodné vetry prinášajú suché počasie.
Sneh je ako perina na siatiny.
Sneh vŕzga pod podrážkami – mráz silnie.
Spúšťajúca sa hmla znamená jas a zdvíhajúca sa hmla dážď.
Šedé pruhy na mrakoch, bude krupobitie.
Uhlie sa rýchlo pokrýva popolom – bude pekné počasie.
V sobotu musí slnko vysvietiť koľko-toľko , hoci akú chvíľu.
Veľkopiatkový dážď je požehnaním.
Veľký piatok daždivý znamená rok žíznivý.
Veľký piatok pochmúrny , zvestuje rok neúrodný.
Vietor , ktorý panuje od Veľkej noci do Ducha , nestratí sa počas celého leta.
Veterný vír v lete predchádza búrke.
V piecke je v zime slabý ťah – bude mokro /daždivé počasie/.
V zime je v piecke červený oheň – bude mráz, biely oheň – oteplí sa.
Včasné hrmenie, pozdný hlad.
Váľanie psov po snehu je príznakom zhoršujúceho sa počasia, metelice.
Veľa hrmenia, málo pršania.
Vietor od západu prináša mokré povetrie.
Vietor prichádza druhého dňa vždy z tej strany, na ktorej sa večer pri úplne zamra¬čenej oblohe ukáže jasný otvor a už sa neuzavrie. Ak sa tento otvor opäť uzavrie, bude na druhý deň vietor viať proti tejto strane.
Vietor od východu, aj od polnočnej stránky vejúci prináša zimu a býva studený.
Vo vlhkom počasí konopné vlákna sa skracujú.
Víchrice, ktoré začali v noci, nie sú tak trvalé, ako keď začnú cez deň.
Večerná rosa chladná a studená sľubuje nám mnoho vína a sena.
Veľký a dlho ležiaci sneh je škodlivý ovociu.
Vrchy kúria, doliny budú zvárať .
Večer hlasno cvrlikajú kobylky – bude pekné počasie. Mlčia, bude dážď.
Veľká rosa, pekný deň.
Veľká inovať v zime na stromoch ukazuje na dobrú úrodu ovocia.
Výrazne oranžová obloha pri západe slnka predznamenáva silný vietor.
Výrazné červené zore predpovedajú daždivé, veterné počasie.
Za sparna je blízky dážď.
Zemiaky sa sadievali v Zelený štvrtok /štvrtok pred Veľkou nocou/.
Zapálené zore znamenajú zmenu počasia.
Zakalilo sa, ide pľušť .
Zhoršenie počasia očakávajme pri zhoršení dohľadnosti na horách.
Zmenu počasia signalizuje zlepšenie dohľadnosti v nížinách.
Zlomenina bolí, bude zmena počasia.
Zvyčajné pachy sú oveľa výraznejšie a silnejšie – bude daždivo.

 

ĽUDIA
Ak je človek ospanlivý, bárs je aj vyspaný a cíti únavu, signalizuje to, že v ten deň príde tichý dážď, ktorý nepotrvá dlho.
Keď má prísť dážď, škrípe celé telo.
Keď svrbia omrzliny, bude zmena počasia.
Keď bolia údy, bude zmena počasia.
Keď v ušiach svrbí, bude pršať.
Keď otlaky na nohách pália, bude pršať.
Kto má plné fľaše v krčme, má prázdne hrnce doma.
Mnohí ľudia pociťujú bolesti, najmä keď sa blíži vlhké a studené počasie.
Srdce varuje, bude pršať.
Svrbiace kurie oko – bude pršať.
ZVIERATÁ
Ak babôčka v teplom letnom dni hľadá úkryt, onedlho bude búrka.
Ak dobytok málo pije a cez deň spí, bude pršať.
Ak bzučia muchy mimoriadne živo, bude teplo.
Ak čík sa ukazuje na povrchu vody a je veľmi nekľudný, očakávaj zmenu počasia.
Ak ďateľ ďobe zobákom do konára za pekného letného dňa, znamená to, že bude pršať.
Ak hľadajú bažanty uprostred horúceho dňa potravu – bude zlé počasie.
Ak hlucháň toká aj za pochmúrneho rána, počasie sa ustáli.
Ak chrústy večer intenzívne lietajú a bzučia – bude pekné počasie.
Ak je pekné počasie a svine sa chcú schovať, samy odchádzajú z pastviska do chlieva – bude pršať.
Ak je na jar mnoho komárov, možno očakávať zlú žatvu.
Ak je na jeseň veľa červených mravcov, predpovedajú tuhú zimu.
Ak je jasný, slnečný deň a včely predsa hromadne letia náhlivo jedným smerom k úľu
Ak kaňa vysoko lieta a vo veľkých výškach krúži.
Ak krty vyliezajú zo zeme, čakaj dážď.
Ak krt robí vysoké kopy – treba čakať zlé počasie.
Ak kravy hltavo spásajú večer trávu – na nasledujúci deň bude pršať.
Ak kravy málo pijú vodu, cez deň spia – bude pršať.
Ak kravy líhajú pod prístrešok – bude sychravé počasie, líhajú si na dvore – bude horúčava.
Ak komáre a mušky lietajú v mračnách, narážajú na seba, bude pekné počasie.
Ak kukučka na Vidovom dlho kuká, zvestuje zlý rok.
Ak leží mačka na chrbte, bude pekne a teplo.
Ak má prísť veterné počasie, plávajú vo vode ako hadi.
Ak mačka škriabe steny pazúrmi, bude zlé počasie, pršať.
Ak mačka škriabe dlážku – bude vietor a fujavica.
Ak mravce nanosia veľké kopce, jeseň bude chladná.
Ak na večer ovady husto poletujú, bude pekný čas.
Ak na pavučine začnú pavúky usilovne pracovať a pradú visuté nite, príde pekné počasie.
Ak pavúk vyjde opravovať svoje siete ráno, tiež treba očakávať zlé počasie.
Ak pavúk na začiatku zimy vylieza na pavučinu a cez noc si zhotoví viac pavučín, prídu trvalé mrazy.
Ak pavúk vychádza na lov, aj keď je najhorúcejšie, znamená to, že vycítil blížiacu sa zmenu počasia.
Ak pavúky robia svoje hlavné siete krátke – bude pršať.
Ak pradú pavúky dlhé nite, možno počítať s pekným počasím štrnásť dní.
Ak pri peknom počasí vidno málo mravcov, čakaj dážď.
Ak poletujú divé husi, zima je blízko.
Ak ryby plávajú nízko pod hladinou vody, čakajme dážď.
Ak spieva vlha melodicky ako flauta, bude pekné počasie.
Ak sedí pavúk na pavučine tak, že nám ukazuje nezdvorilú /zadnú/ časť tela, bude i počasie nezdvorilé.
Ak sedí pavúk križiak pokojne so skrčenými nohami uprostred pavučiny – bude pekné počasie.
Ak si pavúky robia zásoby chytených múch a spriadajú ich do zásoby, počasie sa zmení.
Ak si voly vyhadzujú chvosty na chrbty – bude silný vietor.
Ak sýkorky začnú pišťať, blíži sa dážď .
Ak slávik vysoko lieta, bude pekné počasie.
Ak sliepky vyletujú na najvyššie predmety v záhrade, kôlni alebo pod prístreškom, čakaj čoskoro dážď.
Ak sa dobytok húfuje, bude pršať.
Ak sa ďatle priveľmi ozývajú, čakaj dážď.
Ak sa kravy zoskupujú, bude pršať.
Ak sa kozy schovávajú pod strechu, dá sa očakávať dážď.
Ak sa mačka vo februári vyhrieva na slnci, tak v marci sa bude vyhrievať pri peci.
Ak sa mravce rýchlo vracajú do svojich úkrytov a zanechávajú len malé otvory na vetranie.
Ak sa mačka stočí do klbka, bude mrznúť.
Ak sa nebude chcieť osol pohnúť z miesta, uši má zvesené a o každý strom sa bude škrabať, čakaj prudkú zmenu počasia k horšiemu alebo búrku.
Ak sa osy v septembri tlačia do príbytkov, prorokujú tuhú zimu.
Ak sa ryby začnú vynárať z vody čakajme zlé počasie.
Ak sa pavúk -križiak ponáhľa, čaká sa zmena počasia.
Ak sa pavúk presťahuje bližšie k oknu, očakávaj oteplenie v zime.
Ak sa sajgy /antilopy/ málo pasú alebo sa schovávajú za pieskové duny, bude fuja¬vica.
Ak sa sviňa škriabe, bude teplo; ak kvičí, bude pršať.
Ak sa sliepky pred dažďom neskrývajú, nebude dážď ani silný, ani dlhý .
Ak sa slimák schová do svojho domčeka, bude pršať.
Ak sa sova rozhukoce za daždivého počasia, čochvíľa sa vyjasní.
Ak sa svätojánska muška silne leskne, čas bude zlý.
Ak sa sliepky pred dažďom neskrývajú – nebude dážď ani silný, ani dlhý.
Ak sa pavúk presťahuje bližšie k oknu, očakávaj oteplenie v zime.
Ak sa počas zlého počasia včely v úli rýchlo pohybujú a bzučia – bude pekné poča¬sie.
Ak sa vrana skoro kúpe na jar – oteplí sa.
Ak sa zajace pasú dlhšie, aj keď už slnko svieti, bude zlé počasie.
Ak sa žaby silno ozývajú, bude pekné počasie, keď sú ticho, ochladí sa.
Ak si kôň ľahne v lete na zem – bude vlhko, v zime – bude snežiť.
Ak si voly vyhadzujú chvosty na chrbty – bude silný vietor.
Ak si pavúky robia zásoby chytených múch a spriadajú ich do zásoby, počasie sa zhorší.
Ak si kravy líhajú na zem, bude teplo .
Ak si kravy líhajú pod prístrešok – bude sychravé počasie, líhajú si na dvore – bude
Ak si mravce znášajú na svoje zásoby, kopy veľa ihličia, čakaj tuhú zimu.
Ak sú v zime hviezdy ako v hmle a pes sa váľa po snehu – bude metelica.
Ak v lete vrany v kŕdľoch lietajú vysoko až pod mrakmi – bude sychravé počasie.
Ak v silnom mraze kričí moriak – bude duť teplý vietor.
Ak v zime sedia vrabce na stromoch alebo domoch tichučko – bude sneh bez vetra.
Ak výr sa ozýva žalostným melodickým hlasom i cez deň – treba očakávať zlé poča¬sie.
Ak vysoko lietajú jastraby, očakávaj pekné počasie.
Ak vyliezajú žaby, hadi, jaštery, príde dážď.
Ak vtáky zmĺknu, čakaj búrku.
Ak včely skoro ráno odlietajú za znáškou svorne a družne – bude pekný deň.
Ak včely lietajú dlho a do úľov sa vracajú neskoro večer, veští to dlhodobé sychravé počasie.
Ak včelia matka prerušuje kladenie vajíčok skôr ako zvyčajne, znamená to, že bude skorá a tuhá zima.
Ak vrabce ožijú a čvirikajú v pretrvávajúcom sychravom počasí – možno očakávať vyjasnenie.
Ak zacítia vážky zmenu počasia, znepokoja sa, ich let sa stáva krivolaký, pretože sa
Ak začne ropucha kvákať uprostred zimy, cíti oteplenie.
Ak zelené žaby zostanú vo vode, bude pršať, ak z nej povyliezajú, bude pekný čas.
Ak žaby poskakujú po brehu a kvákajú, bude pršať.
Ak žaby príjemne trilkujú – bude jasno.
Ak žeriavy letia nízko a rýchlo, mlčky – príde sychravé počasie.
Ak žeriavy letia vysoko, rýchlo a ozývajú sa – čakaj pekné počasie.
Aký rok na včely, taký na ovce.
Bezprostredne po hromadnom vyletení vážok sa začína obdobie letného chladu a dažďov.
Buldogy sú pred príchodom zlého počasia malátne a odmietajú potravu.
Bažanty si zvečera sadajú na konáre stromov – bude suchá a tichá noc.
Cíbiky prišli, už sa k jari chýli.
Cikády večer silno cvrlikajú – bude pekný deň.
Čím viacej v máji prepelica spieva, tým drahšia bude strava.
Čím sú krtince väčšie, tím tuhšia bude zima.
Čím tesnejšie vychádzajú za sebou podenky z vody, tým prudšia bude zmena poča¬sia k horšiemu.
Čím väčšie sú na jeseň mraveniská, tým tuhšia bude zima.
Divé husi na odletu, koniec i babskému letu.
Deň pred sychravým počasím sú muchy neobyčajne dotieravé. Takisto pred horú¬čavou.
Ďateľ ohlasuje zmenu počasia bubnovaním na konároch stromov.
Dokiaľ niet mladé vrany, netreba odložiť ani teplú čiapku, ani kožuch.
Domáci pavúk pred príchodom silného vetra trhá hlavné nite svojej siete práve na tej strane, odkiaľ očakáva vietor.
Dospelé podenky vyletujú počas teplých letných dní, presnejšie večerov a nocí.
Foxteriér pred dažďom zavýja a veľmi nepokojne spí.
Havrany krúžia vysoko v kŕdľoch a spúšťajú sa prudko k zemi – bude dážď.
Havrany v kŕdľoch s krikom krúžia nad hniezdami, potom si sadnú a znova vzlietajú – bude zmena počasia.
Hady plaziace sa do vyšších polôh – bude pršať.
Husi a kačice si schovávajú hlavy pod krídla – bude zima a mráz.
Husi a kačky sa usilovne kúpu, čakaj prudkú zmenu počasia k horšiemu alebo búrku.
Husi a kačice sa dlho čľapotajú v potoku, ponárajú sa, trepotajú krídlami, vrieskajú
Holuby sa rozhrkútali – bude sparno.
Hromadné vyletenie podeniek signalizuje zmenu počasia.
Híkanie oslov – bude pršať.
Hus v zime zagága, oteplí sa.
Jalovica a voly zdvíhajú hlavy vysoko a papuľu si neustále olizujú, čakaj prudkú zmenu počasia k horšiemu alebo búrku.
Jazvečica večer nevyvádza mláďatá na prechádzku – bude pršať.
Jelene sa rohami trkajú, bude pršať.
Kavky s piskotom svoje perie preberajú, bude dážď.
Keď babôčky pŕhľavové začnú lietať, zlé počasie sa pominie.
Keď bociany sa tárajú, bude špatný čas.
Keď bociany svoje mladé na hniezdach prikrývajú, cítia trvanlivý dážď.
Keď bociany sa tárajú, bude špatný čas.
Keď čečetiek nevídať, hotov sa na tuhú zimu.
Keď červíky narobia kôpky, bude dážď.
Keď dážďovky vyjdú vo veľkom množstve zo zeme, bude veľa vody.
Keď divé husi idú preč zavčas v jeseň, bude skoro zima.
Keď divé husi gágajú, nastúpi trvanlivý dážď.
Keď divé kačky ukazujú sa hore Hro¬nom, nastúpi trvanlivý dážď.
Keď divoké husi a žeriavy letia a cestu si zmýlia, bude dážď.
Keď divé husi gágajú, nastúpi trvanlivý dážď.
Keď divé husi idú preč zavčas v jeseň, bude skoro zima.
Keď dobytok v chlieve skáče, bude tuhá zima, bude veľa vody.
Keď je veľa myší, bude dlhá a suchá jeseň.
Keď je veľa hadov, bude dobrý rok.
Keď je obloha od rána pokrytá oblakmi a včely predsa vyletujú z úľov, treba očaká¬vať zlepšenie počasia.
Keď je pekné počasie, vrabce sú veselé, vrtké, občas sa pobijú.
Keď je veľa vší, bude veľa snehu a tuhá zima.
Keď je vrana na blízku, je najvyšší čas k siatiu.
Keď jelene neskoro medzi lane prichádzajú, býva dlhá zima.
Keď jež svoju dieru zapcháva, je to znamením dažďa.
Keď havrany v kŕdľoch letia, bude pršať.
Keď husi a kačice v mraze trepotajú krídlami, oteplí sa.
Keď hus hlasno gága a ide s krikom k jedlu, bude dážď.
Keď hus sedí s nohami pod sebou, oteplí sa.
Keď husi a kačice v mraze trepocú krídlami, oteplí sa.
Keď chrústy poletujú, čakajme zlý čas.
Keď kaňa kvičí, pýta dážď.
Keď kaňa vysoko lieta a vo veľkých výškach krúži, bude pekné počasie.
Keď komáre tancujú, bude pekne.
Keď komáre silnejšie štípu, bude dážď a sychravé počasie.
Keď komáre pri západe slnka v tôni poletujú, bude pršať.
Keď kohút v noci kikiríka, bude pršať.
Keď kohút večer spieva, čas sa premení.
Keď králik nízko v kroví spieva, blíži sa pŕška.
Keď krty neobyčajne vysoko vyhrabujú, bude premena.
Keď krtko ryje v januári, končí zima v máji.
Keď krt ide do zeme hlbšie, bude skoro tuhá zima.
Keď kôň hrabe nohou, bude pršať.
Keď krkavce kŕkajú, bude dážď.
Keď kozy dychtivo pokrm chvátajú a nedajú sa od neho ani bitku odohnať, bude dážď .
Keď kuvik v noci kuviká, bude pršať.
Keď kuričky povylietajú na bránku, bude dážď.
Keď kvočka s mladými kuriatkami sa skrýva a ráno nerada z hniezda vychádza, bude dážď ďalej trvať.
Keď líška breše, bude búrka.
Keď lastovičky lietajú nízko pri zemi, príde dážď .
Keď lastovičky robia si v stodole hniezdo nízko, bude neúrodný rok, keď vysoko, bude úrodný.
Keď lastovičky skoro priletia, bude dlhá jar.
Keď lastovička vysoko lieta, bude vietor.
Keď lastovička nízko lieta, bude pršať.
Keď leží pes stočený do klbka, ochladí sa, keď leží natiahnutý, oteplí sa.
Keď má byť dobrý rok, krčašník sa celú zimu ohlasuje.
Keď má pršať, zajace sa sťahujú do húštín na suché miesta.
Keď má pršať, pavúky pískajú.
Keď má búrka a dážď prestať, krtica vylezie von z diery.
Keď má pršať, ryby sa začnú vyhadzovať.
Keď má pršať, vrabce sa skrývajú pod strechu.
Keď mačka tvrdo spí, oteplí sa.
Keď mačka škrabe pazúrmi stolček, bude vietor.
Keď malé mušky štípu, bude padať dážď.
Keď mravce robia veľké kopce, bude tuhá zima.
Keď mravce rýchlo behajú, príde zlé počasie.
Keď mravce vyjdú na kopec, bude pekné počasie.
Keď mrholí a sliepky sa pokojne prechádzajú po dvore, sychravé počasie bude trvať dlho, ale lejak nebude.
Keď myši hlasno pištia, bude premena.
Keď myši robia svoje hniezda na jeseň v slame pri stodole, blízko zeme, bude málo snehu.
Keď motýle zostanú večer sedieť na kvetoch, i keď ich v noci bude ohrozovať rosa.
Keď muchy sadajú na dobytok, bude pršať.
Keď na jedno miesto zlietne viacero bocianov, bude pršať.
Keď na jar včely neskoro vyletujú, bude studené leto.
Keď nás sťahovavé vtáky opúšťajú skoro na jeseň, čakaj tuhú zimu.
Keď neskoro v jeseni alebo v zime na večer ovce sa násilne musia vyháňať do maštale, bude dlhá zima.
Keď ovce veselo poskakujú, bude pekne.
Keď ovce večer veselo strečkujú po poli môžeme očakávať pekné počasie.
Keď osol uši zvesí a škriabe si boky o stenu, bude dážď.
Keď ovady silnejšie štípu, bude búrka alebo dážď.
Keď perlička vrieska, bude pršať.
Keď páv cez noc často kričí, bude pršať.
Keď pes vyje na mesiac, bude dážď.
Keď pes vyje a v bruchu mu škvrčí, je znamením dažďa.
Keď pes leží stočený do klbka, ochladí sa, keď leží natiahnutý, oteplí sa.
Keď pes hryzie trávu, onedlho bude pršať.
Keď pes páchne, bude pršať.
Keď pinka v apríli nepinká, zamrzla jej bundička i perinka.
Keď podvorný hyd po prachu sa váľa, bude trvanlivý dážď.
Keď po daždi slimáky vychádzajú von, bude pekne.
Keď poletujú pinky, bude mrznúť.
Keď pavúky nasnujú od večera do rána veľké plachtičky a na nich je rosa, bude pekne.
Keď pavúk- križiak zalezie do svojej skrýše, bude dážď.
Keď pavúk svoju pavučinu schrchme, bude dážď.
Keď pavúk vyšiel a začal tkať nové siete, znamená to, že nasledujúci deň bude pekné, teplé počasie.
Keď prasce slamu a seno žujú a prenášajú, je znamením dažďa.
Keď poľní a horskí vtáci do prázdnych stromov a starých hniezd idú, znamená to skorú zimu.
Keď prileteli zavčasu na jar blysky, bude ešte zima.
Keď raky von z vody vyliezajú, bude nasledovať daždivý čas.
Keď raky vyliezajú na breh, bude zlé počasie.
Keď sa mačka umýva, bude pršať.
Keď sa vrabce a hydina v prachu kúpu, keď mucha dotieravo štípe, bude pršať.
Keď sa zajac rozvaľuje po priekopách, bude vietor.
Keď sa zjavuje veľa žiab, počasie bude zlé.
Keď sa pes váľa po zemi, bude pršať alebo snežiť.
Keď sa vrabce družne rozčvirikajú – oteplí sa.
Keď sa husi perú v potoku, bude pršať.
Keď sa muchy dávajú do rojov večer, na druhý deň bude pekne.
Keď sa pavúky schovávajú pod listy, bude búrka, keď veľa snujú pavučín, nastane pekný deň.
Keď sa pavúk na stene ukazuje, bude pršať.
Keď sa dobytok húfuje, bude pršať .
Keď sa pavučiny stelú na rastlinu, bude teplo.
Keď sa ovce striasajú, bude pršať.
Keď sa somáre prestanú pásť a od¬chádzajú do zátišia, blíži sa zmena po¬časia k horšiemu.
Keď sa skoro na jar, skôr než je zvykom, objavia u nás sťahovavé vtáky, môžeme čakať skorú a teplú jar.
Keď sa holuby kúpu, alebo zvečera neskoro domov priletujú, bude pršať.
Keď sa bažanty schovávajú do kríkov – bude vietor a dážď.
Keď sa včely roja a sú zlostné, predpovedajú búrku.
Keď sa včely hromadne zlietajú do úľa, skoro bude pršať.
Keď sa pavučiny preťahujú, bude dlhá jeseň.
Keď sa pes váľa po zemi, bude pršať alebo snežiť.
Keď sa psy ustavične po zemi váľajú, bude pršať.
Keď sa sliepky oberajú, bude pršať.
Keď sa svrčky hlásia, bude pekné počasie, keď mlčia, príde dážď.
Keď sa psy ustavične po zemi váľajú, bude pršať.
Keď sa kozy pokojne prechádzajú a pasú na lúke, znamená to pekné počasie.
Keď sa blížia búrkové mraky a včely sa neschovávajú, ale pokračujú vo svojej práci – pršať nebude.
Keď sa havrany hrajú – bude pekné počasie.
Keď sa svine hrajú a žrádlo rozhadzujú, bude nepohoda.
Keď sa na jeseň kury pasú, príde tuhá zima.
Keď sa škovránky čierne začnú veľmi znepokojovať, vzlietajú, sadajú si, blíži sa fu¬javica.
Keď sa vysoko na nebi vznášajú orly – bude pekné počasie.
Keď sa vodné vtáky kúpu, bude zlý čas.
Keď sa v zime vrany zhromažďujú v celých kŕdľoch, lietajú, krúžia a krákajú – čakaj sneh alebo mráz.
Keď sa zajac rozvaľuje po priekopách, bude vietor.
Keď si pavúk začne priasť novú sieť, vietor premení svoj smer.
Keď si mačka olizuje labky – bude horúco.
Keď si mačka pazúriky ostrí, bude zima.
Keď si vtáky stavajú hniezda na slnečnej strane stromov, bude chladné leto.
Keď si pavúk začne priasť novú sieť, vietor premení svoj smer.
Keď sú zvieratá v hore tučné, tak iste príde tuhá zima.
Keď sú osy hlboko v zemi, bude tuhá zima.
Keď sú na boroviciach pavúčie siete, bude čas.
Keď svätojánske mušky jasne svietia viac než býva zvykom, očakávaj na druhý deň pekné počasie.
Keď sláviček proti svojej obyčaji spieva bez prestania každú hodinu, bude pekné počasie.
Keď sedí žaba vo vode, pršať nebude.
Keď sliepky idú skoro spať, bude pekný čas a keď ani po zájdení slnka si nechcú sa¬dať, bude pršať.
Keď sliepky utiahnú sa pod krov, bude dážď.
Keď sliepky idú skoro spať, bude pekný čas a keď ani po zájdení slnka si nechcú sa¬dať, ale hrabú ešte, bude pršať.
Keď somáre híkajú, bude pršať.
Keď sojky škrečia a dívajú sa na západ, bude pršať.
Keď sova v noci húka, bude nasledovať dážď.
Keď sovy húkajú, bude mrznúť.
Keď straka zalieza pod strechu – bude fujavica.
Keď sťahovavé vtáky na jar dlho nezačínajú švitoriť, bude ešte chladno.
Keď sťahovavé vtáky pritiahnú k moru, od ktorého fúka vietor, zastavujú sa a čakajú na zmenu počasia.
Keď strizlíček v lete spieva, bude dážď.
Keď škovránky chodia po poli a kŕmia sa – bude pekné počasie.
Keď škovránok vysoko v povetrí spieva a dlhší čas sa baví – bude pekne.
Keď škovránok na jar prestane spievať v oblakoch, dážď zvestuje.
Keď škovránka nepočuť hneď od brieždenia, bude pršať.
Keď telence ako zbláznené medzi kone a inú väčšiu lichvu vbiehajú, bude búrlivé povetrie.
Keď v lete včely vyletujú z úľov a sedia pohromade na stenách úľa, bude horúco.
Keď v peknom čase včely neisto poletujú, bude pršať.
Keď v priebehu zimy nastane oteplenie a krtkovia začnú znova vytláčať krtince, dá¬vajú nám tým znamenie, že za mesiac nastanú opäť silnejšie mrazy a tiež sa v tejto dobe zhorší priebeh zim¬ného počasia.
Keď v júli mravce svoje mraveniská väčšie stavajú, znamená to včasnú zimu.
Keď v apríli vrana kráka, bude v roku veľká psota.
Keď v máji chrústy poletujú, tiež dobrý rok sľubujú.
Keď v zime prilietavajú vrany blízko k príbytkom, bude tuhá zima.
Keď vrabec veselo čviriká, alebo škovránok si vo výšinách prespevuje, bude pekný čas.
Keď vrabce pískajú, bude zlé počasie.
Keď vrany na jar rozhrabávajú hnoj, bude daždivá jar.
Keď vrany otvárajú zobáky proti slnku, očakávaj pekné počasie.
Keď vrany ponad vysoké staviská v kŕdľoch lietajú a zobáky dohora držia, znamená to zlé počasie.
Keď vrany v zime lietajú vo veľkých kŕdľoch, bude zima.
Keď vrany držia pohromade, bude fúkať vietor.
Keď vrany a kavky z miesta na miesto sa sťahujú, to veští zlé počasie.
Keď vrany kváču, bude šmárava.
Keď vtáčik spieva na doline, bude zima, keď na vrchu, bude teplo.
Keď vrabce na jeseň veľa čvirikajú, je to radosť z dlhej jesene.
Keď vrabce pískajú, bude zlé počasie.
Keď vrabec veselo čviriká alebo škovránok si vo výšinách prespevuje, bude pekný čas.
Keď včely skoro poodháňajú trúdov, zmení sa čas.
Keď včely štípu , bude búrka.
Keď vlci a líšky na jeseň vyjú, znamená to tuhú zimu.
Keď vlha spieva, bude dážď. Ale ak vydáva ostré zvuky – príde dážď.
Keď vyliezajú dážďovky zo zeme, bude pršať.
Keď zajace a husi sú na jeseň tučné a majú hustú srsť a tiež perie, možno usudzo¬vať na tuhú zimu.
Keď za pekného letného večera netopiere veľmi lietajú, bude zajtra určite pekne.
Keď začnú sliepky skoro na jeseň pŕchnuť, bude teplá zima.
Keď zver vyhľadáva južnú stranu hôr alebo keď sa približuje k ľudským obydliam, čakaj tuhú zimu.
Keď zver vyhľadáva hlboké doliny alebo husté kroviny, čakaj tuhú zimu.
Keď zver tiahne z kopcov dole, príde pluta.
Keď žaby veľmi kŕkajú a somár híka, bude pršať
Keď žlna píska, bude pršať.
Kačky hľadia do trúby a sýkorky pištia, bude pršať.
Kikiríkanie kohútov uprostred dňa – bude pršať.
Kŕkanie žiab cez deň, resp. za rána – bude pršať.
Kravy pred zlým počasím dvíhajú hlavy, ňuchajú a silno vdychujú vzduch, oblizujú si pysky.
Kravy na pastve strečkujú /plašia sa/, bude pršať.
Krákanie veľa vrán v zime znamená veľké sneženie.
Koza dvíha chvost, voda berie most.
Kone lapajú mušky papuľou, čakaj prudkú zmenu počasia k horšiemu alebo búrku.
Kôň fŕka – bude sychravo, trasie hlavou a zakláňa ju – bude pršať.
Kukučka keď mnoho kuká, bocian keď mnoho klokoce, oznamujú teplú jar.
Lastovičky lietajú nízko pri zemi alebo nad hladinou – počasie sa zhorší.
Lastovičky lietajú nad zemou – nečakaj suché počasie.
Lastovičky lietajú vysoko a mušky po západe slnka bližšie pri zemi poletujú – bude pekne.
Lastovičky na odletu , koniec i babiemu letu.
Lasice sa zahrabávajú do zeme, cítia dážď.
Losy a jelene sa deň pred zhoršením počasia začínajú sťahovať.
Mrazy prídu, ak obráti pavúk pavučinu k južnej strane.
Mnoho ôs, mnoho snehu.
Mnoho húseníc, málo kapusty.
Mačka sa naťahuje a spí – bude pršať.
Mačky sa lížu a za ušami sa hladia, je znamením dažďa.
Mačka spiaca zadkom k ohni – bude pršať.
Na ktorú stranu si ľahnú zvieratá chrbtom – z tej príde vietor.
Na chodníkoch a cestách vyliezajú slimáky, bude pršať.
Najlepšie sliepky sú marcové.
Netopiere narážajú na budovu – bude pršať.
Ovce sa búchajú čelami – bude silný vietor.
Ovce na lúke sa kľajú a skáču po sebe, čakaj prudkú zmenu počasia k horšiemu alebo búrku.
Od včely med, od hada jed.
Pekné počasie ohlasuje svojim krikom holub hrivnák.
Pred búrkou ovce bľačia a sú nepokojné.
Pred dažďom a búrkou pavúky neopravujú ani staré siete, ani netkajú nové.
Pinka, ktorá sa ozýva pred vzídení slnka, nedáva nám nádej na krásny čas.
Pipíšky prileteli, príde tuhá zima.
Pred pekným počasím má vrana hlas zvučný, jasný a čistý. Je čulá, vrtká, akoby omladla.
Pred suchom sú včely zlé, púšťajú žihadlá.
Pes má dolu chvost, bude pľušť.
Pred dažďom sa komáre a iný bodavý hmyz skrývajú v rôznych skrýšach.
Pred pekným počasím sa muchy prebúdzajú skoro a začínajú bzučať.
Pred sychravým počasím sedia muchy pokojne a ticho na stenách.
Pred búrkou lastovičky lietajú nepokojne hore-dolu.
Pred zlým počasím sa muchy, osy a včely hľadajú úkryty a často sa snažia zaletieť aj do kabín áut.
Pavúkov a pavučinových sietí je málo – bude premenlivé počasie, ak je pavúkov v sieti veľa – čakaj pekné počasie.
Pavúk križiak sa neponáhľa s pridaním pavučiny, ak trvá pekné počasie.
Pes sa rozťahuje po zemi, leží alebo spí hore bruchom s roztiahnutými nohami – bude teplo.
Príchod divých holubov znamená, že sa zima končí.
S príchodom pekného počasia buldogy okamžite zavýjajú.
Slávik celú noc neprestajne spieva – bude pekný deň.
Svine sa ošívajú – bude teplo, kvíkajú – bude zlé počasie, vláčia slamu – bude búrka.
Somár ručí – bude vietor, v lete to znamená zmiernenie horúčav.
Somár sa váľa v prachu – bude pršať.
S tej strany duje vietor, v ktorú pavúk obracia svoju sieť.
Svrčky cvrlikajú v závislosti od počasia, prečo čím je teplejší vzduch, tým aktívnej¬šie je ich cvrlikanie.
Skorý prílet škovránkov veští teplú jar.
Skoré vyletenie včiel je znakom nástupu skorej a teplej jari.
Skorý začiatok práce včiel matiek v úľoch v zime znamená, že jar príde skôr.
Sliepky sa pred dažďom váľajú v piesku, trepotajú krídlami, ošklbávajú sa, kotko¬dákajú.
Štyri lastovičky leto neurobia.
Treskúca zima príde, ak v zime pavúky nepokojne pobehujú sem i tam.
Ukončenie znášky včiel skoro večer znamená, že pekné počasie sa udrží aj nasledujúci deň.
Vtáky si pred tuhou zimou zhromažďujú na jeseň zásoby.
Vtáky sa pred dažďom našuchoria.
Vtáci, ktorí majú hniezda na stromoch, pred zmenou povetria sa do nich ponáhľajú.
Vodnár pred búrkou kŕmi sýtejšie aj mláďatá.
Vrana sa v lete kúpe – bude pršať.
Vrana si schováva zobák pod krídlo – ochladí sa.
Včely keď zavčasu ráno lietajú, príde hrmavica.
V lete sa pes váľa po zemi, veľa spí a málo žerie – bude pršať.
V suchom počasí cicavcom sa skracuje srsť. Vo vlhkom sa srsť predlžuje.
Váľanie psov po snehu je príznakom zhoršujúceho sa počasia, metelice.
V lete sa tetrovy intenzívne váľajú v piesku alebo v prachu na ceste – bude pršať.
V lete pred dažďom sa havrany častejšie “ pasú “ v tráve ako na cestách a oráči¬nách.
Včela pred búrkou je nepokojná. Nie je dobré ich vtedy vyrušovať. Vtedy môžu aj bodať.
Včely zostávajú v úľoch – bude pršať.
Včely štípu pred búrkou.
Vlna barana je pred dažďom mäkšia a narovnáva sa.
Za pekného počasia rosničky vystupujú na vetvy stromov vyššie a hlasno kvákajú.
Zatriasol sa vôl – zmení sa čas.
Zlý čas bude, keď breše srnec.
Žaby vychádzajú rady z vody, keď je vlhko.
Znamením pekného času je, keď vrabce veselo čvirikajú, prv než búrlivé povetrie prestane.
Ženci do poľa, včely z poľa.

PRÍRODA
Ak na kvetoch smolničky zvečera sedí veľa motýľov, čakaj na druhý deň dážď.
Ak skoro neopadá list zo stromu, všetko sa opozdí.
Ak je veľa orieškov, ale huby nerastú, bude v zime veľa snehu a tuhé mrazy.
Ak vyteká na jar z brezy veľa miazgy, bude daždivé leto.
Ak má breza lístie skôr ako javor, čakaj suché leto, ak má lístie skôr javor, čakaj mokré leto.
Ak nechtíky roztvoria kvety skoro zrána, bude jasné počasie, ak popoludní, príde dážď a búrka.
Ak sa vetva jedle rýchlo skrátila, bolo treba očakávať silný a dlhotrvajúci dážď.
Ak je veľa žaluďov, bude teplá zima.
Ak stromy kvitnú v jednom mesiaci, bude bohatá úroda ovocia.
Ak stromy neskoro v jeseni zakvitnú, bude zlý rok.
Ak hviezdy trasľavo svietia , zima bude tvrdá
Ak lístie rýchle pospŕcha zo stromov, skôr príde zima, môžeme mať výhľad na dobrú úlohu.
Ak mesiac bez dvora jasne svieti, bude pekný čas.
Ak na dúhe veľmi jasne vidíme belasú a žltú farbu, bude pekný čas.
Ak vietor za plného, alebo nového mesiaca nezmení smer, bude trvanlivý
Čím viacej húb, tým tuhšia zima.
Čím skôr poodpadúva lístie zo stromov tým lepšia bude úroda.
Čím prv uschne lístie stromov tým lahodnejšia zima.
Dážď bude padať, keď sa zatvárajú bodliaky.
Dobrá kapusta, mrcha víno.
Hojné padanie hviezd znamená pekný čas.
Hora fajčí, bude dážď.
Chladná noc – krásny čas.
Ihličnaté stromy pred dažďom spúš¬ťajú svoje vetvy a dvíhajú ich pred jasným počasím.
Keď kvitnú v novembri stromy, bude zima trvať až do mája.
Keď tŕnie bohato zakvitnú, bude dobrá úroda uhoriek.
Keď kvitnú bôby, núdza o chleby, a keď kvitne mak, to už nie je tak.
Keď sa drží list v mesiaci októbri na stromoch pevne, to znamená krutú zimu.
Keď sa kvet na ľane zatvorí, bude pršať.
Keď sa hviezdy čistia , bude jasno.
Keď sa z rána dvíha hmla, bude zlý čas.
Keď sa v lete objavuje na stromoch žlté lístie, príde skorá jeseň.
Keď sa urodí mnoho žaluďa, bukvy, trnky, šípok a podobného skalného ovocia, bude tuhá zima.
Keď sa urodí veľa lieskovcov, bude drahota.
Keď sa urodí veľa jarabiny, budú v zime tuhé mrazy.
Keď sa kvietky zatvárajú, bude pršať.
Keď sa slnečnice okolo poludnia zatvárajú, utekajte skladať.
Keď sa mlieč na ceste skvie jasnosťou, bude pekný čas.
Keď je veľa kukurice, je aj veľa vína.
Keď je veľa hríbov, je málo zbožia.
Keď je mesiac bledý, čakajme dážď.
Keď je mesiac tmavý, zmení sa počasie.
Keď je v nedeľu búrka, neodchádza do štvrtka.
Keď je veľa mliečov, bude veľa snehu.
Keď je veľa lieskovcov, bude málo zemiakov.
Keď je veľa ríbezlí, bude mnoho hrozna.
Keď je smrek zelený, bude dlhá jeseň.
Keď je mesiac červenkastý, nastane vetristé počasie.
Keď je veľa trniek a orechov, bude aj zemiakov.
Keď je mnoho vlašských orechov, bude raž po toľkých zlatých, koľko meríc sa na¬chodí v jednej guči.
Keď je mnoho húb, bude málo hrozna.
Keď trnky skoro rozkvitnú, bude hojnosť sena.
Keď uhorky zatvárajú kvety , bude búrka.
Keď na šípoch zostane veľa plodov, bude dobrá úroda žita.
Keď kvitne veľa agačiny, býva veľa fazule.
Keď agát kvitne ešte raz, bude pekná a dlhá jeseň.
Keď opŕcha skoro gaštan, bude aj hrozno.
Keď žalude neskoro opadávajú, bude dlhá jeseň
Keď vidíme veľkokveté bodliaky, môžeme vedieť, že bude dobrá jeseň.
Keď bodliak vysoko narastie, bude tuhá zima.
Keď hloh kvitne, bude zlé počasie.
Keď žitné zrno na zemi ležiace na hrstiach tak praští, akoby pukalo, to znamená dážď.
Keď na jeseň lístie skoro opadáva, treba čakať tuhú zimu.
Keď dlho list zo stromu nepadá, tuhá zima sa nám ver prikráda.
Keď kvitnú stromy druhýkrát, bude zima na stokrát.
Keď mal prísť mráz, puky na stromoch sa zatvárali.
Keď kvitne podbeľ, všetky semená môžu ísť do zeme.
Keď záružlie kvitne, bude dobrá včasná sejba.
Keď tŕnie veľa kvitne, bude veľa sliviek.
Keď rýchle tŕň rozkvitá, rýchlo sa zrno vymetá.
Keď začnú na jeseň brezy žltnúť zhora, príde skorá jar, keď zdola, príde neskoro.
Keď mesiac rastie a má koniec horného rohu tmavší než spodný, bude pršať.
Keď na nebi je Mliečna cesta jasná a plná hviezd, nasleduje pekný čas.
Keď dvor mesiaca je žltý, môžeme očakávať zlý čas.
Keď lístie dubov rýchlo vypučí, bude dobrá úroda.
Keď slnko tuho páli z rána, bude pršať.
Keď v nedeľu cez omšu padá, celý týždeň popaduje.
Keď veľmi zarodí mak, buk a lieska, bude tuhá zima a mnoho snehu.
Keď na duboch ešte pred letom sú listy, bude dobrá úroda.
Keď v pondelok dážď padá, celý týždeň bude blata hromada.
Kvety hlaváčika pred dažďom vylučujú nektár, pred jasným počasím nevylučujú nektár.
Listy, ktoré sa obracajú nahor – bude pršať.
Mnoho slamy, málo sena.
Mliečna dráha je plná hviezd a svetla – bude pekne. Ak je matná – bude sychravo.
Narástli na hnoji čierne hríbiky, príde dážď.
Na jar, keď sa rozreže dubienka a je červivá, bude neúrodný rok, keď má zdravé jadro, bude úrodný rok.
Neskoré spŕchnutie stromov – ostrá zima.
Pred pekným počasím kvety smolničky nektár nevylučujú.
Polnočný (južný) vietor v júni ženie do krajiny zbožie.
Púpava keď v jeseni kvitne, peknú a dlhú jeseň čakaj.
V sychravom počasí sa vetvičky borievky /očistenej od kôry/ skláňajú a v suchom narovnávajú.
Veľa húb, málo zemiakov.
V znamenie raka, strelca a rýb nespúšťaj sa do nijakej roboty ani doma, ani na poli.
Z neskorej siatby zriedka býva dobrá úroda.
Za sparna je blízky dážď.

RÔZNE
Aký piatok, taká nedeľa.
Bolesť v častiach tela značí dážď.
Dobrá kapusta, mrcha víno.
Kanály zapáchajú, bude pršať.
Keď je seno, nie je víno.
Keď v trámoch puká, príde tuhá zima.
Keď voda má zelenú farbu, bude pršať.
Keď neskoro zaseješ, slabú úrodu zoberieš.
Kto na zemi sedí, nebojí sa, že spadne.
Lepšia hodinka na rozmýšľanie ako rok na banovanie.
Lepší krajec v pokoji, ako peceň v rozbroji.
Lúpe v krížoch, bude pršať.
Na ktorú stranu strom ohýnaš, na tú rastie .
Nijaké leto, nijaká zima.
Núdza rozum zobúdza.
Ospalý som, bude pršať.
Pred dažďom bodliak nepichá.
Rastie deň , rastie i zima.
Svrbí ma ucho, bude pršať.
Struny na husliach povolia, keď má pršať.
Soľ vlhne, bude dážď.
Štyri dni pred splnom mesiaca a novým mesiacom ukazujú ďalší beh času.
Z malej iskry veľký oheň býva.
NEZARADENÉ
Keď sa s novým mesiacom sviatky začínajú, veľmi tvrdú zimu často znamenajú.
Ktorého dňa tohto mesiaca padne sneh, toľkokrát bude cez zimu padať.
Neprší-li na svatého Panfuce, bývá suchý podzim. ???
Než hlava zokatie, hľaď vinicu skopati.