Výroky osobností

Na tejto stránke nájdete množstvo výrokov slávnych a známych ľudí ako aj od neznámych autorov.

 

Ak nerozumie človek žartu, urob nad ním kríž.
ČECHOV Anton Pavlovič

Ak stratím vtip, vyhlásia ma za filozofa.
LEC Stanislaw Jerzy.

Ak vedúci z roka na rok rozpráva tie isté anekdoty, je taktickejšie smiať sa na rôznych miestach.
BRUDZIŇSKI Wieslaw Leon

Akákoľvek situácia, ak je súdená humorom, je súdená spravodlivo. Posudok vtipu je prísnejší ako posudok kritika i vedy.
HORNÍČEK Miroslav

Anekdota a vtip je náhle vybitie. Priamo humorné vybitie. Je to vyriešene naraz a koniec.
ČAPEK Karel

Tí, čo sa ľakajú vtipov, neveria vo vlastné sily. Sú to Herkulovia, ktorí sa boja štekania.
VALÉRY Ambroise-Paul

To, čo myslíme vážne, najradšej povieme žartom.
BUSCH Wilhelm

To, čo nazývame cnosťami, je často len zmes rozličných činov a rozličných záujmov, ktoré spôsobuje náhoda alebo náš dôvtip.
ROCHEFOUCAULD Francois

V hlúpej hlave niet miesta pre žart.
SHAKESPEARE William

V najdôležitejších veciach rozhoduje často žart a úsmev viac a lepšie ako vážna tvár a ostré slová.
HORATIUS Flaccus Quintus

Anekdoty nemajú autora, ale rozprávača.
ČAPEK Karel

Anekdota nikdy nesmie ísť pešo, musí sa vyšvihnúť na koňa a rýchle odcválať.
BÖRNE Karl Ludwig

Asi najvyšším prejavom ľudskej dôstojnosti je priznať, že som hlúpejší, keď iný je naozaj rozumnejší a vtipnejší.
DOSTOJEVSKIJ Fiodor Michajlovič

Bojazlivý satirik vytvorí len jeden vtip – seba.

LEC Stanislaw Jerzy

Bol to kráľ taký mocný a slávny, že sa o ňom dodnes zachoval vtip.
LAUB Gabriel

 

Cnosť je opravdivá vec, všetko ostatné sú žarty. Schopnosť a veľkosť sa má merať cnosťou, nie šťastím osudu. Ona sama si vystačí. Kým človek žije, majú ho ľudia kvôli nej radi a keď zomrie, spomínajú na neho.
GRACIÁN Baltasar y Morales

Človeka poznáte najlepšie podľa vtipu, na ktorom sa pohoršil.
LICHTENBERG Georg Christoph

Vtip neznamená duševnú prevahu, ale je akýmsi druhom sebauplatnenia a okázalého zastierania porážky.
HOUGHTON Claude

Vtip sa vysmieva, humor sa usmieva a satira nepozná žarty.
WIESNER Heinrich

Vtip, ktorý neuráža, nie je vtip.
STRAUSS Pavol

Vtip, ktorý trafí do cieľa, je ako trhanie zuba: Bolí, ale osoží.
CHESTERTON Gilbert Keith

Vtipkujem tak, že hovorím pravdu. To je ten najlepší vtip na svete.
SHAW George Bernard

Vtipkujúc sám so sebou, nemám času myslieť na stratený život a zmárnené obete.
ZÁBORSKÝ Jonáš

Vtipné myšlienky sú ako nečakané a prekvapujúce stretnutia dvoch spriatelených myšlienok po dlhom odlúčení.
SCHLEGEL Friedrich

Vtipnosť žien je viac známkou ich pochabosti ako ich rozumu.
ROCHEFOUCAULD Francois

Čo by sa z nás stalo, keby chcel každý potlačiť tú trochu vtipu a humoru, ktorú v sebe máme?
TERÉZIA z Avily

Ďaleko vtipnejšie býva to, čo nás napadne dodatočne.
RŮŽIČKA Milan

Despota je smiešny. Preto nepozná žarty.
FORBÁTH Imre

Dneska si vyžaduje viac dôvtipu a úsilie vyplniť daňové priznanie k dani z príjmu ako vytvoriť ten príjem.
NEUMAN Alfred 

Dobrá žena muža inšpiruje, vtipná ho zaujíma, súcitná ho dostane.
HUGO Victor Marie

Dobre rozmýšľať je ovocím rozumnosti. Na dvadsať rokov vládne vôľa, na tridsať dôvtip, na štyridsať rozvážnosť.
GRACIÁN Baltasar y Morales

Dobre žartovať možno iba jedným spôsobom: urobiť z ľudí hračky.
GRIN Alexander

Dobrý vtip je ako kus chleba a veselá myseľ nahradí nejeden pohár vína.
KELLER Gottfried

Dobrý vtip je ten, ktorého rozprávanie trvá kratšiu dobu ako smiech poslucháčov.
BRUDZIŇSKI Wieslaw Leon

Dôvtipný muž musí byť taký múdry, aby rozostavil na vhodné miesta ľudí, ktorí sú oveľa múdrejší ako on.
KENNEDY John Fitzgerald

Dvorenie je v porovnaní s manželstvom ako veľmi vtipná predohra v porovnaní s veľmi nudnou hrou.
CONGREVE William

Šľachetný človek je spokojný a veselý, nešľachetný je stále mrzutý.
KONFUCIUS

Šťastná žena je tá, ktorá nemá starosti; veselá žena je tá, ktorá má starosti, ale nedovolí im, aby ju obrali o optimizmus.
SILIS Davis

Šťastný človek, ktorý sa vie zasmiať sám sebe. Bude mať vždy niečo, čo ho rozveselí.
BURGIBA Habib

Tajomstvom ich veselosti bola mimoriadna schopnosť spoločne zabúdať.
BASILI Dino

Tam, kde sa začína manželstvo, končí sa veselohra.
ŠPEŤKO Andrej

Ťažko je predstierať veselosť, keď je človek smutný; Ťažko je predstierať radosť, keď myseľ ťaží ti žiaľ; Ťažko je napodobniť neúprimnú radosť.
TIBULLUS Albius

To najlepšie, čo môžeme urobiť na svete, je robiť dobro, byť veselý a nechať čvirikať vrabcov.
BOSCO Giovanni Melchior

Usiluj sa byť veselý, smiech je koreňom života.
SOFOKLES

Ešte som nestretol vtipkára, ktorý by nebol chumaj.
SWIFT Jonathan

Francúzi sú vtipní pred činom, Taliani pri ňom a Nemci po ňom.
GEILER Johannes von Kaysersberg

Génius, vtip a duch národa sa odhalí v jeho prísloviach.
BACON Francis

Hlupák sa pri každom vtipnom slove zhrozí.
HERAKLEITOS z Efezu

Veselý je pre smutného tŕňom v oku, smutný je preň smiešny. Smutní nenávidia veselých, veselí smutných.
HORATIUS Flaccus Quintus

Veselý je ten, kto vidí.
VESELÝ Ľudovít

Veselý večer je prospešnejší ako tuba nervového lieku.
VONDRÁČEK Vladimír

Všetko na svete je bláznovstvo, len nie veselosť.
FRIEDRICH II. Veľký

Všetkým ľuďom prospieva dopriať čas od času duši uvoľnenie. Odpočinok obnovuje totiž životnú silu a veselá nálada prázdnin rozoženú každý smútok.
SENECA Lucius Annaeus

Zdravie a veselá myseľ sú zdrojom krásy.
CERVANTES Miguel de Saavedra

Zdrojom humoru nie je veselosť, ale starosti.
TWAIN Mark

Hnev robí z tupých ľudí vtipných, ale udržuje ich v chudobe.
BACON Francis

Hra a žartovanie, rovnako ako spánok a ostatné typy odpočinku, sú, samozrejme dovolené, ale až po vykonaní dôležitých a vážnych úloh.
CICERO Marcus Tullius

Humor je ozdoba národa. Kým sme schopní žartovať, zostaneme veľkým národom!
DOVLATOV Sergej Donatovič

Humor je perla z hĺbky, vtip iskriaca pena na povrchu.
SYRUS Publilius

Humor je radostnou slzou vtipu.
WUNSCH Hugon

Humor nie je žart, humor je životný postoj.
HURNÍK Ilja

Humor sa odlišuje od vtipu tak, ako sa odlišuje úsmev od smiechu.
ALVERDES Paul

Humor, vtip a veselosť sú nemenej hlboké hnutia mysle ako úškľabok a srdcervúce gestá tragédov.
KONRÁD Karel

Humoristi neprechádzajú do politiky – nemajú radi hlúpe vtipy.
LAUB Gabriel

Charakter človeka sa pozná podľa toho, aké vtipy ho zrania.
MORGENSTERN Christian

Chceš rozšíriť pravdu? Sprav z nej vtip!
ANDRIC Ivo

Iba najrozumnejší ľudia používajú svoj dôvtip na posudzovanie
nielen druhých, ale aj samých seba.
EBNER-ESCHENBACHOVÁ Marie

Istý vtipný štátnik povedal, že číslami možno dokázať všetko.
CARLYLE Thomas

Je lepšie prísť o nový vtip, ako o starého priateľa.
HARWEY William

Je na čase zrušiť inštitúciu manželstvo – nedá sa už naň
vymyslieť žiadny nový vtip.
LAUB Gabriel

Je nepredstaviteľné, koľko je treba na svete vynaložiť dôvtipu,
aby sme preukázali hlúposť.
HEBBEL Christian Friedrich

Všetky anekdoty sú klamstvá.
DODERER Heimiton

Vtip by mal byť veľkolepé pohostenie ako kaviár; nikdy ho
nerozmazávajte ako marmeládu.
COWARD Noël

Vtip je brilantný povýšenec pochybného pôvodu.
EBNER-ESCHENBACHOVÁ Marie

Vtip je kýchanie mozgu.
POLGAR Alfred

Vtip je náhla svadba dvoch myšlienok; pred ich spojením nikto
neveril, že sa k sebe hodia.
SCHMIDT Frank

Vtip je útok i obrana; je to prejav prevahy i zbraň slabšieho
ČAPEK Karel

Vtip je vynálezca a rozum pozorovateľ.
LICHTENBERG Georg Christoph

Vtip je zbraň bezbranných.
MORAVIA Alberto

Kariéra je nepretržitá postupnosť potlačených vtipných výrokov.
DANIELS Hans

Každá vážnosť je nedokonalá a nepochopiteľná bez patričného vtipu.
PLATÓN

Keď chcem vážne brať žart, potom ma nemá nikto preto zahanbiť;
a keď chcem vážnu vec robiť žartovne, vtedy vždy zostanem ten istý.
GOETHE Johann Wolfgang

Keď sa nerodia politické anekdoty, skoro sa budú pochovávať politici.
NOVÁK Jiří

Keď žartuješ, rozprávaj vážne; keď rozprávaš vážne, žartuj.
FRANCE Anatole

Keďže sme vybavení normalizovanými nástrojmi a metódami, v ktorých
sú vtelené najpokrokovejšie vedomosti sveta, môžeme uplatniť vlastnú originalitu i dôvtip, a tak rozmnožovať ľudské vedomosti – nie znovu vynachádzať, čo je dávno známe.
TAYLOR Frederick Winslow

Konať drobné veci s láskou, znášať zlú náladu niekoho a nedať sa
s ňou strhnúť, zostať pokojný pri netaktnom správaní partnera,
vlastný sklon k jedovatej irónii zmeniť na humor, svoju chladnú
tvár si pretepliť žartom zo seba – také veci kým prejavom ľudskosti.
FRANTIŠEK Saleský

Kto má dôvtip, nerozpráva vtipy.
ERCKENBRECHT Ulrich

Kto po rozhovore s vami odchádza potešený sám sebou a svojím vtipom, je dokonale spokojný aj s vami.
La BRUYÉRE Jean

Kto prvý pochopil vtip, má ešte dosť času predstierať, že mu neporozumel.
LEC Stanislaw Jerzy.

Kto sa smrti nebojí, s tým nie sú žarty.
SYRUS Publilius

Láska je zvláštny stav, o ktorom všetci vtipkujú, kým nepostihne aj ich.
LISIOVÁ Virna

Pre svetáka je zbierka anekdot a mravných zásad tým najväčším pokladom, ak tie prvé dokáže utrúsiť na najvhodnejších miestach, a ak si na tie druhé dokáže spomenúť vo vhodnom prípade.
GOETHE Johann Wolfgang

Pri dvadsiatke vládne vôľa; pri tridsiatke dôvtip; pri štyridsiatke úsudok.
FRANKLIN Benjamin

Pri žartovaní nikoho neurážajme. Radšej hovor vtip, ktorý považujeme za vydarený, ako stratiť priateľa.
CICERO Marcus Tullius

Priateľa nesmieš ani žartom uraziť.
SYRUS Publilius

Prosím ťa, Pane, daruj mi humor a milosť porozumieť vtipu, aby som mal radosť zo života a vedel ju dávať aj druhým.
TOMÁŠ Mórus

Rozdielny vkus v žartoch je veľká záťaž pre citové vzťahy.
ELIOT George

Láska robí ženu ostrovtipnou a z muža urobí popletenca.
REMARQUE Erich Maria

Lekári si môžu ľahko nechať robiť vtipy o sebe, pretože ten, ku komu ich zavolajú, sa nesmeje.
GRAFF Sigmund

Len firma najvyššej spoločenskej úrovne si smie dovoliť zažartovať si s vážnosťou obecenstva.
MORLEY Christopher

Len príroda vie, čo chce, nikdy nežartuje a nikdy nerobí chyby; tie robí len človek.
GOETHE Johann Wolfgang

Lepšie stratiť priateľa ako vtip.
QUINTILIANUS Marcus Fabius

Môžete sa tváriť vážne, ale nemôžete sa tváriť, že ste vtipní.
GUITRY Sacha

Na dvojzmyselnom žarte je skvelé to, že môže znamenať iba jednu vec.
BARKER Ronnie

Najlepší žart na svete môžeme spoznať tak, že kto to počuje, umrie od smiechu. Z tohto vychádza, že najlepší žart na svete nikdy nemôžeme počuť, lebo ten, kto by nám to mohol povedať, ten už dávno zomrel od smiechu. Takže najlepší žart na svete si musíme vymyslieť sami, ale to nemôžeme prežiť!
PYTHON Monthy

Najlepší žart prozreteľnosti, že ešte sme.
STRAUSS Pavol

Najlepšia vec hneď vedľa vlastnej vtipnosti je schopnosť citovať dôvtip niekoho iného.
BOVEE Christian Nestell

Najmenej nenávidia ľudia, ktorí svoju nenávisť prejavujú výsmechom a vtipom.
PAUL Jean

Najstaršie vtipy sú najspoľahlivejšie, lebo najúčinnejšie terče ľudskej veselosti boli objavené už dávno.
MORLEY Christopher

Najväčší dôvtip spočíva v dobrej znalosti hodnoty vecí.
ROCHEFOUCAULD Francois

Napokon teória relativity, to je len taký neškodný žart, rébus, ale vezmite si napríklad päť zásad hasenia lesných požiarov!
VILIKOVSKÝ Pavel

Keď slnko žiari, aj na pohrebe je veselo.
ČECHOV Anton Pavlovič

Kedykoľvek je duša donútená konať spolu s telom niečo zlé, napĺňa ho smútkom, pretože sa jej takéto konanie protiví. Ak však duša vykonáva spolu s telom dobrý skutok, vtedy rozveselí i telo.
HILDEGARDA z Bingenu

Komédia je prosto veselý spôsob ako byť vážnym.
USTINOV Peter

Kresťanstvo urobilo zo smrti hrôzu, aká bola neznáma veselému pokoju pohanov.
RAMÉE Marie-Louis

Kto smúti celý deň, nezažije príjemného okamihu. Kto sa veselí celý deň, nezaloží si domácnosť.
PTAHHOTEP Vezír

Kým žiješ, ži veselo, cíť sa dobre, prejde ti to všetko v truhle.
ŠÓTI Juraj

Láska môže byť šťastná, ale nikdy však veselá. Veselosť je prejavom ľahkovážnosti.
DREISER Theodore Herman Albert

Lepšie je byť smutný s láskou, ako veselý bez nej.
GOETHE Johann Wolfgang

Napriek tomu, že chlapci len zo žartu hádžu kamene do žiab, žaby neumierajú zo žartu,
ale skutočne.
PLUTARCHOS z Chairóneie

Nebezpečné je, keď si pokrývači pri práci rozprávajú klzké anekdoty.
BURIAN Vlasta

Nebuď vtipný na úkor druhého, pretože to je skôr protivné, ako ťažké.
GRACIÁN Baltasar y Morales

Nebyť hlupákov, boli by vtipní ľudia často vo veľkých rozpakoch.
ROCHEFOUCAULD Francois

Nedôverujem deťom, keď sa smejú mojim vtipom.
STEINBECK John Ernst

Nemýľ si aforizmus s pravdou. Tvorí len jej vtipnejšiu polovicu.
GREGOR Peter

Nešťastní sú len tí, ktorí nemajú zmysel pre žart, nemajú zmysel ani pre vážnosť.
PAUL Jean

Nežartujte verejne o tom, že sme už starí. Vyzerá to, akoby sme očakávali, že nás všetci budú presviedčať o opaku.
GOTT Karel

Ničím ľudia neprezrádzajú svoju povahu ako tým, čo im pripadá smiešne.
GOETHE Johann Wolfgang

Nie je pravda, že tí, ktorí sa boja vtipov, sa boja pravdy. Naopak – tí, ktorí sa boja pravdy, sa boja vtipov.
LAUB Gabriel

Niekto mi kedysi povedal, že výchova dieťaťa sa veľmi podobá tomu, keď ho učíte jazdiť na bicykli. Vtip je v tom správne odhadnúť, kedy máte držať a kedy pustiť.
SAXON Joan Marie

Niektoré politologické, sociologické alebo psychologické knihy sú vynikajúce – dokážu na šesťsto stránkach vyjadriť skoro toľko ako jeden vtip.
LAUB Gabriel

Aby som ťa rozveselil, milý priateľ, budem ti rozprávať o svojich nových starostiach.
IRZYKOWSKI Karol

Ak chceš byť dobrý, stačí, keď budeš robiť tri věci – veselosť, štúdium, zbožnosť. Je to veľký program. Keď budeš podľa neho žiť, budeš šťastný a urobíš veľa dobrého pre svoju dušu.
BOSCO Giovanni Melchior

Ako ten čas letí, keď je veselo.
BECKETT Samuel Barclay

Buď veselý! Je to lepšie než všetko to hútanie. Boh pomôže ďalej, všetko sa zmení na rebrík do neba.
FONTANE Theodor

Buď veselý, miluj Ježiša a Máriu a plň si povinnosti.
BOSCO Giovanni Melchior

Buď vždy veselý – to je najlepšia medicína.
BYRON George Gordon Noël

Budeme stále radostnejší, ak bude s nami Pán, tak v prirodzenom poriadku, ako i v nadprirodzenom. Potom nám nikdy nebude chýbať trpezlivosť s bratmi: budeme ich znášať s veselosťou.
JÁN XXIII.

Buďme vždy veselí a čas nám rýchlo prejde.
BOSCO Giovanni Melchior

Nielen, že som sám vtipný, ale som príčinou veselosti iných.
SHAKESPEARE William

Niet lepšieho a žiaducejšieho dôvtipu ako jednoduchosť.
FRANTIŠEK Saleský

Nikto nechce prísť o život a každý chce byť slávny, preto sa aj odvážni ľudia vedia vyhnúť smrti s väčšou obratnosťou a dôvtipom, než používajú pravotári, aby si zachovali majetok.
ROCHEFOUCAULD Francois

O svokroch nie sú žiadne vtipy.
SANDLEROVÁ Bernice

Odpusť mi, ó Pane, moje malé žartíky, ktoré si robím z Teba a ja Ti odpustím Tvoj veličizný žart, ktorý si urobil Ty mne.
FROST Robert Lee

Omnoho vtipnejšie býva to, čo nám príde na um až dodatočne.
RŮŽIČKA Marcel

Pamätajte, drahé dietky, nerobte si žarty z otca, matky, lebo progresívna paralýza postihuje najvzácnejšie hlavy.
BOY- ŽELEŇSKI Tadeusz

Pánske vtipy o ženách za volantom je možno odvodiť z toho, že pomyslenie na ženu za volantom je pre väčšinu mužov neprijateľné.
PALMEROVÁ Lilli

Pasívny pracovník sa smeje na šéfových anekdotách, aktívny sa postará o to, aby sa na nich smiali všetci.
BRUDZIŇSKI Wieslaw Leon

Písať vtipne a ísť do hĺbky si môže dovoliť len uznávaný autor. Predtým sa musí písať tak, aby tomu porozumel každý redaktor.
LAUB Gabriel

Podivné, že človek, ktorý je dosť vtipný, aby napísal satiru, je dosť hlúpy, aby ju uverejnil.
FRANKLIN Benjamin

Polovička života je túžba a polovička nespokojnosť. Život je krutý žart.
DOSSI Carlo Alberto

Povaha národa sa javí v charaktere jeho vtipov.
SCHNITZLER Artur

Pravda je ten najlepší žart na svete.
SHAW George Bernard

Časy sa menia a pomenovanie tiež. Veselý je vraj hepy, cigán je dnes Róm a zlodej životaschopný.
ĎURECH Milan

Človek, ktorý sa bojí byť smiešny, nemôže byť nikdy až do poslednej nitky veselý.
ČAPEK Karel

Diktátori nebývajú nikdy veselí.
REMARQUE Erich Maria

Dobrý vtip je ako kus chleba a veselá myseľ nahradí nejeden pohár vína.
KELLER Gottfried

Ešte som nikoho nevidel umierať veselo.
SCHILLER Christoph Friedrich

Hlavné tajomstvo, ako si zachovať veselosť, je nedovoľovať, aby nás maličkosti znepokojovali, a zároveň vedieť si vážiť tých drobných radostí, čo nám osud poskytuje.
SMILES Samuel

Humor, vtip a veselosť sú nemenej hlboké hnutia mysle ako úškľabok a srdcervúce gestá tragédov.
KONRÁD Karel

Irónia je veselosť a radosť múdrosti.
FRANCE Anatole

Pre kariéru nie je potrebné veľa inteligencie, skôr dostatok dôvtipu.
TALLEYRAND-PÉRIGORD

Rozosmiať iných nie je ťažké, ak je človeku ľahostajné, či sa ľudia smejú jeho vtipu alebo jemu samému.
LICHTENBERG Georg Christoph

S láskou sa nežartuje bez trestu.
STRINBERG August

Sebavedomie prispieva ku konverzácii viac než vtip.
ROCHEFOUCAULD  Francois

Sloboda tvorí vtipy a vtipy tvoria slobodu.
PAUL Jean

Smejme sa z vtipov, humor nie je smiešny.
PALKO Marián

Stručnosť je dušou vtipu.
SHAKESPEARE William

Sú iba tri základné vtipy, ale preto, že vtip o svokre nie je vtip, ale veľmi vážna otázka, sú iba dva.
ADE George

Také manželstvo, to nie je nejaká betónová pevnosť. A práve to je celý ten kumšt a celý ten vtip, že v manželstve, keď si dva ľudia rozumejú a majú sa radi, dokážu si odpustiť a môžu sa i biť.
WERICH Jan

Tanec je márne tela pachtenie, z ktorého zvady mordové a žarty oplzlé pochádzajú.
HUS Jan

Televízia je prostriedok zábavy, ktorý umožňuje miliónom ľudí súčasne si vypočuť ten istý vtip, a pritom zostať osamelými.
ELIOT Thomas Stearns

Ten, kto neudrží na uzde malý hnev, stane sa zúrivým a neznesiteľným; ten, kto si zvykne žartovne klamať, je vo veľkom nebezpečenstve, že bude klamať až po ohováranie.
FRANTIŠEK Saleský

V žartovaní treba poznať mieru.
CICERO Marcus Tullius

Väčšina je vždy tou najvtipnejšou odpoveďou.
DISRAELI Benjamin 

Verejnosť nemusí vedieť, či žartujem alebo či hovorím vážne, práve tak, ako to nemusím vedieť ani ja.
DALÍ Salvatore

Veselosť nie je ani žartovanie ani márnomyseľnosť. Je to najväčší poznatok lásky.
HESSE Hermann

Buďte úspešní a veselí a nikdy nevyžadujte naše služby, a my budeme vašimi priateľmi. To nie je to, čo spoločnosť hovorí, ale to je zásada, podľa ktorej koná.
BLESSINGTONOVÁ Marguerite

Buďte veselí z utrpenia, ktorého sa vám dostáva, a smútok nechajte šťastným tohto sveta!
FRANCE Anatole

Byť veselý a dobrý – to je najlepšie náboženstvo všedného života.
STEVENSON Adlai

Často sa zaľúbime len do nálady druhého, do jeho veselosti alebo trudnomyseľnosti. Keď sa stratí táto nálada, vyprchá aj zvláštne čaro dotyčného človeka. Práve z toho vzniká toľko sklamaní.
MORGENSTERN Christian

Je lepšie žiť s veselou mysľou v hlave ako na zlatom tróne pri bohato prestretom stole a prichádzať o svoj pokoj.
EPIKUROS zo Samu

Každá veselá láska je smutná, lebo láska je ako celý svet – je síce horká, ale sladko chutná.
SEIFERT Jaroslav

Keď priateľ sa baví veselo s nepriateľom – takého priateľa nepotrebujem!
AVICENNA

Vo vážnych veciach niet miesta na žartovanie.
CICERO Marcus Tullius

Vtip je známkou múdrosti. Avšak vtip a bystrosť sa nezvykli usídliť v trpasličej duši.
CERVANTES Miguel de Saavedra

Vtip musí byť kratší ako potlesk.
WERICH Jan

Vtip nemusí byť len synonymum anekdoty. Vtipne sa dá vyriešiť aj tvar kľučky na dverách.
MARKOVIČ Milan

Vtipnú lichôtku znesie aj ten najskromnejší.
PAUL Jean

Vtipy sú posledným prostriedkom komika. Je to tá posledná vec, ktorú urobím.
BENIGNI Roberto

Vysvetľovaný vtip prestáva byť vtipom. Každý komentátor je hlupák.
VOLTAIRE François-Marie Arouet

Za podarený považujeme každý vtip, ktorý robíme na úkor druhého. Za hlúpy, ktorý sa dotkne nás.
KALINA Ján L.

Začínam sa prikláňať k názoru, že umenie pre umenie je náramný vtip.
CÉZANNE Paul

Závidím Adamovi. On si bol vždy istý, že vtipy, ktoré rozpráva, nik pred ním nehovoril.
TWAIN Mark

Zloba býva vtipná, to ale neznamená, že je inteligentná.
ROY Claude

Zmena módy je daň, ktorú vyrúbe dôvtip chudobného na márnomyseľnosť bohatého.
CHAMFORT Nicolas

Zrnko vtipu povie viac ako veľká kniha múdrosti.
VYMAZAL František

Žart je epitaf emócie.
NIETZSCHE Friedrich Wilhelm

Nakoľko si pokorný zistíš z toho nakoľko si veselý.
ROSSO Paul

Naša reč má byť obyčajne okorenená miernou veselosťou. Správajme sa dobre voči všetkým a ešte láskavejšie voči tým, ktorí nás väčšmi potrebujú.
FRANTIŠEK Saleský

Nedokážem si predstaviť, že by ľudskému životu lepšie svedčilo iné duševné rozpoloženie ako veselá rezignácia.
MAUGHAM William Somerset

Nechaj svetlo radosti a veselosti horieť a chráň ho vo svojej duši.
PFARNER Frank

Nejeden človek si uchoval zdravie a veselú myseľ len vďaka radám, ktoré neposlúchol.
SPINOZA Baruch

Nemôžeš mať veru dvojaké radosti: veseliť sa na tomto svete a potom kraľovať s Kristom.
TOMÁŠ Kempenský

Nepoznám smutnejšie miesto ako sekretariát strany, ktorá prehráva voľby. Všetci sa nútia do falošnej veselostí, z ktorej sa človeku obracia žalúdok.
MYRER Anton

Žart je nevyčerpateľný, vážnosť nie.
PAUL Jean

Žart získava priazeň ženy rovnako často, ako pekná tvár.
MAUGHAM William Somerset

Žartujeme, ak stanovujeme medze našim túžbam, pretože príroda nestanovila žiadne.
BOVEE Christian Nestell

Žarty boháčov sú vždy vtipné.
GOLDSMITH Oliver

Život je príliš žartovne sladký a svet je taký ľúbezne zmätený.
HEINE Heinrich

Život je vesmírny žart.
OSHO Reineesh

Život je žart. To som si vždy myslel, teraz to viem.
GAY John (náhrobný mápis)

Život nie je žart, ale ťažká, seriózna úloha.
ŠOLTÉSOVÁ Elena Maróthy

Ľudia absolútne nechápu, ako človek musí byť vážny, aby mohol byť veselý.
GOETHE Johann Wolfgang

Medicína je veselé rozprávanie o smutných veciach.
JÁNOŠÍK Jan

Medzi idiotmi je aspoň veselo!
PETERAJ Kamil

Milujúce srdce je veselé srdce.
Matka TEREZA Blahoslavená

Možno, že nešťastní ľudia preto nemajú radi veselých, lebo tí ich jednoducho nemôžu pochopiť.
GARZYNSKI Stefan

Môže byť tuctový človek veselá kopa?
KOVÁŘ Kamil

Na divadlo života možno veselo hľadieť, keď máme v srdci bezpečný poklad.
SCHILLER Christoph Friedrich

Najstaršie vtipy sú najspoľahlivejšie, lebo najúčinnejšie terče ľudskej veselosti boli objavené už dávno.
MORLEY Christopher

Najveselší mládenci, ktorých som kedy videl, nemali peňaženku, a ak ju mali, nič v nej nebolo.
HOFF Trygve

Ten, kto sa nevie sám považovať za najlepšieho, určite nepatrí k najlepším.
GOETHE Johann Wolfgang

Nestaraj sa o zajtrajšok, nesnívaj do diaľav, buď veselý, buď
múdry, pokiaľ sa dá, ži a raduj sa.
BERZSENYI Daniel

Nezáviď boháčom! Jeden francúzsky mudrc bystro podotkol, že často nosievajú veselí nosiči v pozlátených nosidlách nariekajúceho pána.
PRUDKOV Kozma

Niekto môže veriť značnému množstvu nezmyslov, a predsa môže postupovať pri svojej každodennej práci racionálnym a veselým spôsobom.
DOUGLAS Norman

Niektorým ľuďom cinkajú v srdci veselé drobné.
PETERAJ Kamil

Nielen, že som sám vtipný, ale som príčinou veselosti iných.
SHAKESPEARE William

Nikdy nekonáme zlo tak dôkladne a veselo, ako keď ho konáme vedome.
PASCAL Blaise

Novorodenci obyčajne nie sú veselí. Sú ružové, hlučné a nespoľahlivé na oboch koncoch.
GORDON Richard

Ostatní lekári nie sú takí veselí ako chirurgovia. Pchať do ľudí lieky nie je také zábavné ako ich rozrezávať.
GORDON Richard

Pime víno a majme ženy, veselie a smiech, kázne a sódovú vodu na druhý deň.
BYRON George Gordon Noël

Pod zvalenými obrovskými stromami sa veselo hemžia červy.
FORBÁTH Imre

Pohárik alsaského vína je ako ľahká róba, jarný kvet, je to slnečný lúč, ktorý prichádza rozveseliť život.
DIOR Christian

Poznáš ten príbeh, ten strašne, ale strašne smutný príbeh o tom ako nám bolo veselo?
GREGOR Peter

Pravá veselosť nielenže neprekáža ľudskej dôstojnosti, ale je aj podstatnou podmienkou jej dokonalosti.
BOLZANO Bernard

Pre nás svätosť spočíva v tom, že sme stále veselí.
DOMINIK Sávio

Prečo tí, ktorí sa oneskorili, vyzerajú veselo a tí, čo čakali, sú smutní?
SERNA Ramón Gomez

Pred veselosťou utečie veľa zla.
GOETHE Johann Wolfgang

Predtým ľudia veselo zomreli ako tridsaťpäťroční, dnes sa prebedákajú do osemdesiatky.
BLÜM Norbert

Priateľ, chcel by som ťa rozveseliť, porozprávam ti o svojom najnovšom zármutku.
IRZYKOWSKI Karol

Priatelia, buďme veselí, kým žijeme.
VERGILIUS MARO Publius

Radšej mám hlúposť, ktorá ma rozveselí, ako umenie, čo ma roztrpčí.
SHAKESPEARE William

Rozlúčka s dlhou a významnou prácou je vždy skôr smutná, ako veselá.
SCHILLER Christoph Friedrich

Sila ducha sa pozná podľa jeho veselosti.
LENCLOS Ninon Anne

Klaun tu nie je preto, aby bol veselý. Je tu preto, aby boli veselí – tí druhí.
GOSSÁNYI Peter

Smiech a veselé myšlienky sú slnkom, s ktorým sa všetkému darí.
PAUL Jean

Smútok z očí veselého človeka dokáže vyčítať len ten, kto ho skutočne miluje.
SCHLESINGER Miroslav

Srdce jediného človeka je také veselé, že môže obsiahnuť bolesť všetkých ľudí.
FRANTIŠEK z Assisi

Striedaj so starosťami občas i radosť a veselosť, aby si mal dosť síl zniesť každé trápenie.
CATO Marcus Porcius st.

Svätá pravda – či je zima, nech je šero, nech je koniec koncov trošku smutno, ale len keď je veselo.
VOSKOVEC Jiří

Svet je zrkadlo. Mračte sa doň a bude sa na vás mračiť. Zasmejte sa a bude vám veselým a láskavým spoločníkom.
THACKERAY William Makepeace

Svet patrí tomu, kto po ňom veselo putuje k vysokým cieľom.
EMERSON Ralph Waldo

Usilujme sa o takú slobodu ducha, že keď nás niekto vyruší v pobožnosti, vieme pobožnosť prerušiť s veselou tvárou. Kto takúto slobodu nemá, ukazuje, že ho to mrzí a ponosuje sa.
FRANTIŠEK Saleský

Smutné je obdobie, v ktorom je najveselším miestom fotoateliér.
TRNOVEC Berco

Utešiť a potešiť, rozveseliť a obveseliť je to najlepšie, čo môže človek na tomto svete urobiť.
KOLPING Adolf

Veľkú silu má modlitba, ak sa človek modlí tak, ako najlepšie môže. Zhorknuté srdce robí sladkým, smutné veselým, chudobné bohatým, nemúdre múdrym, skľúčené smelým, slabé silným, slepé vidiacim, chladné planúcim.
GERTRÚDA z Helfty

Veselá myseľ je matka šťastných nápadov.
CLAPIERS de Luc 

Veselá myseľ posilňuje srdce a robí nás vytrvalejšími v dobre.
FILIP Neri

Veselé srdce žije dlho.
SHAKESPEARE William

Veselému človeku sa zdá veselý celý svet.
GOETHE Johann Wolfgang

Veselí ľudia sa dopúšťajú viacerých bláznovstiev ako smutní, zato ak sa ich dopustia smutní, sú oveľa väčšie.
KLEIST Henrich

Veselí ľudia sa málokedy stávajú smiešnymi.
ANISENKO Sergej

Veselí žijú najdlhšie v rokoch a potom v našich spomienkach.
BOVEE Christian Nestell

Veselosť je výhonok dobroty
BOVEE Christian Nestell

Veselosť je čnosť, o ktorej, žiaľ, teológovia nič nepíšu.
METZGER Max Josef

Veselosť je druhom odvahy.
HEMINGWAY Ernest Miller

Veselosť je jedným so spôsobov, ako plniť Božiu vôľu.
TOLSTOJ Lev Nikolajevič

Veselosť je nebom, pod ktorým sa všetko darí.
PAUL Jean

Ak si len zriedka pociťoval radosť z konania dobrého skutku,
zanedbal si veľa a najviac zo všetkého seba.
NEILEN Art

Aby sa v práci darilo, nestačí sa jej iba venovať, treba sa na ňu aj tešiť a robiť v radostnom duchu.
CARNEGIE Dale

Veselosť je poľudštená vážnosť.
BRANSTNER Gerhard

Veselosť je svojou podstatou spoločenská. Smejúci sa pustovník je blázon.
BRANSTNER Gerhard

Veselosť je tá najlepšia lekáreň.
TYL Josef Kajetán

Veselosť je vzbura proti tragédii života – jediná vzbura, ktorá zdanlivo končí víťazstvom.
CHWALIBÓG Feliks

Ak nenachádzaš sám v sebe motívy radosti, pozri sa na iných ľudí. Choď medzi ľudí! Pozoruj, ako sa bavia, ako celou dušou sa oddávajú radosti.
ČAJKOVSKIJ Piotr Iľjič

Ak pôsobí na ducha pokojne a stále rozum, hovorí sa tomu radosť.
CICERO Marcus Tullius

Ak si ovládol svoje chúťky skôr ako ony teba, máš dôvod na radosť.
PLAUTUS Titus Marccius

Ak stráca človek radosť z práce, stráca aj radosť z hry a schopnosť zabávať sa.
CHASE Salomon Portland

Veselosť nie je ani žartovanie ani márnomyseľnosť. Je to najväčší poznatok lásky.
HESSE Hermann

Veselosti nadobúda človek, ak má peniaze.
CERVANTES Miguel de Saavedra

Veselší má vždy pravdu.
BABAL Pavel

Veselý človek má viac nepriateľov, ako sa nazdáva, ale aj oveľa viac priateľov.
RYCHNER Max

Želám ti, aby si mal čas zastaviť sa a uvažovať, čas rozveseliť sa a smiať sa, čas rásť a zrieť, čas odpúšťať a ďakovať, čas dúfať a milovať.
RAY Lawrence

Život čoskoro skončí a potom nám nikto nedá nič za to, či sme boli smutní alebo veselí.
REMARQUE Erich Maria

Životné umenie: Žiť ľahko bez ľahkomyseľnosti, byť veselý bez roztopašnosti, mať odvahu bez spupnosti, dôvera a radostná odovzdanosť, to je životné umenie.
FONTANE Theodor

Aj keď má radosť naponáhlo, predchádza jej dlhá nádej a nasleduje ešte dlhšia spomienka.
PAUL Jean

Aj malé radosti vykonajú v pravý čas dôležité služby.
KOLPING Adolf

Ak chceme byť úspešní, potom by náš smútok z prehry nikdy nemal byť väčší ako radosť toho, kto nad nami zvíťazil.
ORTOVÁ Zdeňka

Ak má človek prežiť, musí sa naučiť mať radosť zo zásadných rozdielov medzi ľuďmi a medzi kultúrami. Naučí sa, že rozdiely v myšlienkach a správaní sú očarujúce, sú časťou zaujímavej rozmanitosti života, nie niečím, čoho sa treba báť.
RODDENBERRY Gene

Ak má hra úspech, má z toho radosť jeden dramatik. Ak prepadne, majú radosť všetci ostatní.
RODA RODA Alexander

Ak na ťažkosti v živote budeme vždy pozerať ako na prekážky, a nie jako na šancu niečo zmeniť, udusíme už v zárodku radosť a zabránime svojmu rastu.
LEONHARDT Roland

Ak ťa postihlo nešťastie, skrývaj ho, aby si neurobil radosť nepriateľom.
PERIANDROS

Aká nešťastná by som bola v nebi, keby som nesmela robiť malé radosti na zemi tým, ktorých milujem.
TERÉZIA z Lisieux

Aká radosť, keď človek urobí niekomu radosť.
HAECKER Theodor

Ako krásne to bývalo, byť analfabetom! I túto radosť vzala ľuďom televízia.
LAUB Gabriel

Bankár je tvor, ktorý vám s radosťou požičia dáždnik, keď svieti slnko a zoberie si ho späť, keď začne pršať.
TWAIN Mark

Báseň je vyvážením vedeckého diela, pretože jej predmetom je priamo radosť, nie pravda.
POE Edgar Allan

Ber od života, čo ti dal, radosť, bolesť, lásku, však život je len karneval, v ňom stokrát meníš masku.
SHAKESPEARE William

Blažený život je radosť z prítomnosti; večný život je nádej budúcnosti.
AMBRÓZ svätý

Bohatí si zaobstarávajú deti, aby mali komu odkázať svoje majetky. Chudobní si zaobstarávajú deti len tak, pre radosť.
ŽÁČEK Jiří

Bolesť a radosť sa nachádzajú v tej istej miske a ich zmes je osudom človeka.
SEUME Johann Gottfried

Bolesť sa o seba postará, ale radosť potrebuje druhého, aby sa zdvojnásobila.
TWAIN Mark

Buď skromný ako ruža v tŕní, a Boh tvoj život radosťou naplní.
HREŇOVÁ Lucia

Byť sedemdesiat rokov mladý – to je niekedy omnoho radostnejšie, jako byť štyridsať rokov starý.
HOLMES Oliver Wendell

Cez bolesť, nie pomimo bolesti, vedie cesta k radosti
BARTH Karl

Cnosť a neresť, šťastie a bieda sú medzi národmi rozdelené oveľa rovnomernejšie, než predpokladajú tí, ktorí nikdy nevytiahli päty z domova a veria, ako Číňania, že ich krajina je stredom sveta, svetla, privilégií a radosti
AMASA Delano

Čas radosti, veselosti – Vianoce sú kresťanské sviatky. No tovar na vianočnom trhu sa predáva za nekresťanské ceny
KUKUČKA Milan

Často je lepšia neoprávnená radosť ako smútok, ktorý má pravdivú príčinu
DESCARTES René du Perron

Často sa vídať, porozprávať sa a vzájomne sa navštevovať je radosť; spoločne žiť je vždy nebezpečenstvo
FONTANE Theodor

Čím krajšia a bohatšia je spomienka, tým ťažšia je rozlúčka. Ale vďačnosť premení trýzeň spomienky na tichú radosť
BONHOEFFER Dietrich

Čím menej niekto hľadá seba samého v tom, koho miluje, tým väčšia je radosť, ktorú mu prináša zjednotenie s milovaným
ECKHART Tolle

Čím väčšie bolo nebezpečenstvo v boji, tým väčšia je radosť z víťazstva.
AUGUSTÍN svätý

Čistá radosť nejestvuje, vždy nám ju skalí nejaké nešťastie
OVIDIUS Publius Naso

Chytrosť, nie smiešnosť, musí vyvolávať smiech.
Werich Jan

Čistá radosť, ktorú pociťujeme z milovanej osoby je tá, že vidíme, že potešuje druhých.
GOETHE Johann Wolfgang

Čistý a plný smútok je rovnako nemožný ako čistá a plná radosť.
TOLSTOJ Lev Nikolajevič

Človek dostáva odmenu za dobrý skutok, ktorý vykonal, už v radosti, ktorú za to cíti.
TOLSTOJ Lev Nikolajevič

Človek je podistým od prírody veľmi zlý, lebo každá neznáma radosť ho hlboko zarmucuje.
FRANCE Anatole

Normálny človek musí mať dôvod, smejúc sa niečomu.
Werich Jan

Človek je pre radosť a radosť je pre človeka
FRANTIŠEK Saleský

Človek je starý vtedy, keď má väčšiu radosť z minulosti, ako z budúcnosti
KNITTEL John

Človek je zrodený pre radosť. Cíti to a nepotrebuje na to žiadne dôkazy
PASCAL Blaise

Človek nech je akýkoľvek, je povinný pracovať, pracovať v potu tváre, pretože len v tom je celý zmysel a cieľ jeho života, všetky jeho radosti
ČECHOV Anton Pavlovič

Človek nemôže žiť, ak nemá pred sebou niečo radostné. Najlepším podnetom ľudského života je zajtrajšia radosť.
MAKARENKO Anton Semionovič

Smiešnym môže byť každý. Vtipným len bystrý.
WERICH Jan

Človek rád počíta svoje ťažkosti, ale nevie počítať svoje radosti.
DOSTOJEVSKIJ Fiodor Michajlovič

Spočiatku treba organizovať samú radosť, vyvolať ju k životu a postaviť jako reálnu vec. Nedá sa žiť bez snov a bez radosti. Očakávanie šťastia je hybnou silou ľudského života.
MAKARENKO Anton Semionovič

Smiech nikdy nie je pre nič a za nič, hádam len u šialených ľudí
WERICH Ján

Človek sa nenarodil pre rozkoš, ale pre radosť.
CLAUDEL Paul

Kto sa vie smiať sám sebe, má právo sa smiať všetkému ostatnému, čo mu smiešne pripadá.
WERICH Jan

Človek, ktorý má radosť zo života, musí mať aj trápenie, pretože v ňom rastie.
BUBÁN Miloš

Čo je napísané bez trápenia, číta sa bez radosti.
JOHNSON Timothy

Čoraz väčšmi objavujem, že každé rozhodnutie sa pre radosť mi postupne odhaľuje ďalšiu radosť a poskytuje ďalšiu príležitosť, aby som zo svojho života urobil skutočnú oslavu v dome môjho otca.
NOUWEN Henri

Dávať dobrý príklad je jedna z najväčších a najradostnejších vecí, ktoré môže chlapec dokázať.
FOGLAR Jaroslav

Deti mi robia radosť tým, že sú.
KRAMÁR Maroš

Deti sú naša radosť. Popritom sa človek z vlastnej skúsenosti presvedčí, že genialita je dedičná.
ANDREJEV Alexi

Diabol má strach z radostného človeka
BOSCO Giovanni Melchior

Do každodenných starostí zamiešaj občas aj radosti, aby si s pokojnou mysľou mohol zniesť akúkoľvek robotu
CATO Marcus Porcius st

Dobrá kniha je drahokam, ktorý vrhá záblesky radosti a šťastia do všetkých vrstiev ľudskej spoločnosti
SAINTE-BEUVE Charles Augustin

Dobré manželstvo hocičo prežije, i radosť zo života.
LAUB Gabriel

Dokonalé priateľstvo je láskavosť medzi dobrými ľuďmi. A pretože sú dobrí, sú si zároveň navzájom užitoční a spôsobujú si navzájom radosť.
ARISTOTELES

Duch poézie sa skladá z hlbokomyseľnosti filozofa a z radosti dieťaťa nad pestrými obrázkami
GRILLPARZER Franz

Duchovná láska je radosť z totožnosti, telesná z rozdielnosti.
HÖLDERLIN Johann

Duša plná radosti ukazuje ľuďom, čo dáva Boh svojim verným
HLOUCH Josef

Dve veci môžu v starobe prinajhoršom nahradiť talent a radosť zo života: sláva alebo bohatstvo.
CLAPIERS Luc z Vauvenargues

Dvojnásobná radosť. Lakomec počíta peniaze pred zrkadlom.
BUTULESCU Valeriu

Ešte aj v spomienke na radosť je obsiahnutá trpkosť a v spomienke na rozkoš je bolesť
WILDE Oscar

Fakt, že zdrojom sexuálnej radosti je naše telo, nedáva medicíne právo vydávať sa za odborníka na lásku
HEINE Johan Chrisian

Golf a sex su jediné veci, ktoré robia muži s radosťou bez toho, aby v nich boli dobrí
DEMARET Jimmy

Hlavné tajomstvo, ako si zachovať veselosť, je nedovoľovať, aby nás maličkosti znepokojovali, a zároveň vedieť si vážiť tých drobných radostí, čo nám osud poskytuje
SMILES Samuel

Hodina sústredenej práce viac pomôže podnietiť radosť zo života a prekonať zádumčivosť ako mesiac tupého vysedávania
FRANKLIN Benjamin

Horšie ako nemať radosť je len jedno, nemať už ani nádej
REY Étienne

Hovorí sa, že chudobní majú väčšiu radosť zo života ako bohatí. Je to možné, ale všimol som si, že to hovoria vždy iba boháči!
PAAR Anton

Hovoríš, že si smutný? Miluj a radosť príde
CARRETTO Carlo

Humor je nádherný, humor zachraňuje. Ihneď z nás sníme podráždenie a nenávisť a nahradí ich radosťou
TWAIN Mark

Chráň sa toho, aby si mal radosť z nešťastia druhého
CAECILIUS Balbus

Chyby a omyly tých druhých sú vždy dôvodom k radosti
GIDE André Paul

I najškaredšia práca má svoje dobré stránky. Keby som bol hrobárom alebo katom, vedel by som o niekoľkých ľuďoch, ktorým by som s radosťou poslúžil
JERROLD Douglas William

Iba vták spieva preto, lebo ho poháňa pud spievať a nepreciťuje ani smútok, ani radosť svojho vtáčieho druhu
BELINSKIJ Vissarion Grigorievič

Ideálny človek má radosť z toho, keď robí radosť druhým, ale pritom sa hanbí, keď druhí robia radosť jemu.
ARISTOTELES

Ilúzia je prvá zo všetkých radostí.
VOLTAIRE François-Marie Arouet

Irónia je veselosť a radosť múdrosti
FRANCE Anatole

Je láska radosť milencov z totožnosti, alebo z rozdielnosti?
ENGELS Friedrich

Je to veľké tajomstvo ľudského života, že starý smútok pomaličky prichádza do tichej a nežnej radosti
DOSTOJEVSKIJ Fiodor Michajlovič

Je väčšia radosť robiť dobre, ako prijať dobrý skutok
SYRUS Publilius

Jedinou radosťou na tomto svete je začiatok. Život je krásny preto, lebo v každej chvíli umožňuje snom začať žiť
PAVESE Caesare

Jedinou skutočnou radosťou na zemi je uniknúť z väzenia svojho falošného ja a v láske vojsť do jednoty so životom, ktorý prebýva a spieva v podstate každej bytosti a v jadre našich duší
MERTON Thomas

Jedna z najlepších a najčistejších radostí na svete je oddych po práci.
KANT Immanuel

Jedna z najväčších radostí je nezdať sa, ale byť.
OLBRACHT Ivan

Jednou z radostí priateľstva je mať človeka, ktorému môžem zveriť priateľstvo.
MASSONI Alessandro

Jedným z mnohých tajomstiev šťastného života je stály prúd malých radostí
MURDOCHOVÁ Iris

K nadväzovaniu nových známostí nás nevedie ani tak radosť zo zmeny, ako nádej, že nás budú väčšmi obdivovať tí, ktorí nás dobre nepoznajú.
ROCHEFOUCAULD Francois

K najväčším radostiam zrelého veku patria stretnutia so štyridsaťročnými ženami, s ktorými sme sa neoženili, keď sme mali dvadsať.
MONTAND Yves

K radostnej starobe patria spomienky na ženy, s ktorými sme sa neoženili.
SHAW George Bernard

Každá práca vykonávaná s radosťou je šťastím, a keď’ ju robíme aj s láskou, niet väčšieho šťastia na svete.
MAUROIS André

Každá radosť je vnímanie zmyslu sveta.
MARGOLIUS Hans

Každá radosť má svoje medze.
DUTOURD Jean Gwenaél

Každé bláznovstvo je okľuka k múdrosti, každá bolesť cesta k radosti.
GANGHOFER Ludwig

Každé čestné dobro človeka ctí navonok, oslobodzuje ho od zla a privádza k radosti.
MARITAIN Jacques

Každé umenie venuje sa radosti a niet vážnejšej úlohy, jako obšťastňovať ľudí
SCHILLER Christoph Friedrich

Každý človek sa stáva krajším, keď má radosť.
VEGELWEIDE Walther

Každý dospelý človek kedy-tedy obdarúva druhých, no zďaleka nie každý
vie tým aj urobiť radosť
GARZYŇSKI Stefan

Každý hlupák dokáže obhajovať svoje omyly. Keď však svoje chyby uznáte, cítite sa povznesení a máte velikánsku radosť
CARNEGIE Andrew

Každý vek má svoje radosti, svoj humor a zvyky
BOILEAU-Despréaux Nicolas

Keby ľudia chceli skromne žiť, bol by takmer všade prebytok, radosť, svornosť a mier.
FÉNELON de Salignac

Keby ľudia vedeli, čo o nich hovoria iní, nebolo by radosti.
PASCAL Blaise

Keby sme boli bez chýb, nemali by sme toľko radosti pri vyhľadávaní chýb našich blížnych.
ROCHEFOUCAULD Francois

Keby sme obrali ľudí o ich ilúzie, aká radosť zo života by im zostala?
FONTENELLE Bernard

Keď chceš urobiť radosť sám sebe, potom mysli na prednosti svojich blížnych.
AURELIUS Antonius Marcus

Keď niekomu vernosť spôsobuje radosť, potom je to láska.
ANDREWSOVÁ Julie

Keď ráno vstaneš, poďakuj za svetlo, za svoj život a silu, poďakuj za jedlo a za radosť zo života. Ak nevidíš dôvod, prečo by si mal ďakovať, dávaj vinu sám sebe
TEKUMSEH 

Keď sa ti v striedmosti, radosti a pokoji žiť podarí, zatvoríš tým dvere lekárovi.
GOGOĽ Nikolaj Vasilievič

Keď vyskočíš od radosti do výšky, daj si pozor, aby ti niekto neodsunul spod nôh zem!
LEC Stanislaw Jerzy

Kiežby si každý denne opakoval: Svojim priateľom môžeš prospieť iba tak, ak im ponecháš radosti a ich šťastie znásobíš tým, že sa mu budeš tešiť vedno s nimi
GOETHE Johann Wolfgang

Koho nemám rád? Sú to všetci tí, čo sa ostatným ľuďom snažia pokaziť radosť
NOVOTNÝ Petr

Koľko je radosti, keď o všetky svoje dojmy môžeš sa deliť s najdrahšou bytosťou
NEKRASOV Nikolaj

Komu je práca radosťou, pre toho je život šťastím
GORKIJ Maxim

Konečným cieľom vedy je pravda a konečným cieľom umenia radosť.
LESSING Gotthold Ephraim

Krása je nevyčerpateľný prameň radosti pre toho, kto ho vie odkryť.
CARREL Alexis

Kto chce dospieť k spoločenstvu šťastných, musí byť ochotný prispieť k rozradostneniu nešťastných.
LEV Veľký

Kto nepozná trápenie, nevie, čo je radosť.
BALZAC Honoré

Kto opustí smútiaceho priateľa, nie je hoden, aby sa niekedy delil s radosťou svojho priateľa.
ALBERTI Leon Battista

Kto pocíti v sebe volanie a neuskutoční ho, nenájde nikdy radosť zo života
ČUREJ Vasil

Kúsok krásy je večná radosť.
KEATS John

Ľahšie sa skrýva radosť ako strach.
TACITUS Publius Cornelius

Láska nám nepomáha k radosti ale k šťastiu.
AISCHYLOS

Láska znamená, že niekomu pôsobíme radosť zo života tým, že uspokojujeme svoje vlastné prirodzené pudy.
DAC Pierre

Len cnosť poskytuje trvalú a istú radosť
SENECA

Len pracuj, radosť potom príde sama od seba.
GOETHE Johann Wolfgang

Lepšie ako vlastná radosť nás z nudy vytrhne cudzí zármutok.
ROCHEFOUCAULD Francois

Ľudia radi počujú niečo nové; Ľudské uši majú radosť z noviniek.
PLINIUS Gaius Secundus

Ľudia sú citlivejší na bolesť ako na radosť.
LÍVIUS Titus

Mačky majú chvosty, aby mali deti radosť.
BUTULESCU Valeriu

Maj si za zdravia starosť, aby si mal na starosť radosť.
ŠÓŤI Juraj

Mám oveľa menšiu radosť z výhry, ako je veľká bolesť z prehry
FILAN Boris

Máme nárok na toľko radosti a šťastia, koľko my sami poskytujeme.
FEUCHTERSLEBEN Ernst

Manželstvo je hranol, ktorý rozkladá radost na tisíce drobných starostí.
FONTANA Ivan

Manželstvo je jediné nešťastie, ktoré človek víta s radosťou.
MONTESQUIEU Charles

Manželstvo je radosťou na mesiac a starostí po celý život.
ZEYER Julius

Manželstvo prináša mnoho bolestí, ale celibát neposkytuje žiadne radosti.
JOHNSON Samuel

Med sa nachádza v každom kvete, radosť na každom mieste, len musíme – ako včela vedieť ju nájsť
KLAIST Heinrich

Mieru radosti a žiaľu nám určuje naša hrdosť.
ROCHEFOUCAULD Francois

Milovať blížneho znamená s radosťou plniť všetky povinnosti, ktoré voči nemu mám.
KANT Immanuel

Milujem citáty, pretože mi spôsobuje radosť spoznávať myšlienky, ktoré človek môže mať, nádherne vyjadrené niekým, kto je považovaný za múdrejšieho ako ostatní.
DIETRICHOVÁ Marlene

Mladí potrebujú radosť a lásku, dospelí prácu a priateľstvo, starí mier a pokoj
KONFUCIUS

Môžeš sekať cudzou sekerou, ale radosť ti to neprinesie.
KAPICA Pjotr Leonidovič

Mrzuté na zarábaní peňazí je, že môžeme zaplatiť ľuďom, aby vykonali práce, ktoré predtým nám samým robili radosť.
DURRELL Lawrence George

Na cudzie chyby sa pozeráme ako na cudzej ženy. Máme z nich oveľa viac radosti ako zo svojich.
CHAPLIN Charles

Najlepším priateľom je ten, kto sa nepýta na dôvod tvojho smútku, ale dokáže znova vrátiť radosť.
BOSCO Giovanni Melchior

Najlepšou zbožnosťou je vďačná radosť.
LESSING Gotthold Ephraim

Najpevnejšia je taká vláda, z ktorej majú radosť tí, ktorým vládne.
LÍVIUS Titus

Najradostnejšie je vedomie dobre prežitého života.
CICERO Marcus Tullius

Nájsť vlastnú radosť v radosti druhého, to je tajomstvo šťastia.
BERNANOS Georges

Najväčší pôžitok, najväčšia radosť v živote je pocit, že si ľuďom  blízky.
GORKIJ Maxim

Najväčšia chyba, ktorú ľudia v živote robia, je tá, že sa nesnažia zarábať si na živobytie tým, z čoho majú najväčšiu radosť
FORBES Bertie Charles

Najväčšia radosť pracovitého ducha spočíva v myšlienke na prácu, ktorú budú neskôr vykonávať iní.
TAINE Hippolyte

Najviac dáva ten, kto dáva s radosťou.
MATKA TEREZA Blahoslavná

Najvlastnejšie jadro priateľstva: jedna viera, jedna nádej, jedno dielo! Je v tom veľká radosť.
DROSTEOVÁ-HÜLSHOFFOVÁ Annette von

Náš život nemôže byť vždy plný radosti, ale môže byť plný lásky
MORUS Thomas

Návšteva spôsobí vždy radosť; keď nie pri príchode, tak pri odchode.
HROMÁDKA Ján

Nebudem spievať hymnu len preto, aby som niekomu urobil radosť.
ZIDANE Zinedine

Nedôveruj takej radosti, ktorá nie je zároveň aj vďačnosťou.
HAECKER Theodor

Nech vám v živote neunikne radosť. Až okolo vás pobeží, vztiahnite ruky a chyťte ju
SANDBURG Carl

Nechaj svetlo radosti a veselosti horieť a chráň ho vo svojej duši
PFARNER Frank

Nemôžeš prežiť celý deň radosti, ak ho stráviš so ženou
SIMONIDES Ján

Nemravnosti sú radosti druhých, na ktorých sa nemôžeme zúčastniť
BLANCK Erhard

Nevyhrážajte sa manželke rozvodom, ak jej nechcete robiť radosť
SHAW George Bernard

Nič na zemi sa nevie vedome usmievať, len človek. Úsmev je jako svetlo v okne našej tváre, ktorým srdce dáva najavo, že niekto je doma a čaká nás
BEECHER Henry Ward

Nie každé šteklenie prináša radosť!
PRUDKOV Kozma

Nie radosť, ale utrpenie zakrýva prázdnotu života
PAUL Jean

Nie sme tu preto, aby sme pracovali, ale preto, aby sme robili radosť svojim nadriadeným
LAURENCE J. Peter

Niektorí pracujú, šetria, namáhajú sa, ukladajú peniaze a majú z toho veľkú radosť. Ak však peniaze míňajú a užívajú ich, pociťujú bolesť, akoby si z vlastného mäsa odkrajovali
ANTIFÓN z Atén

Niektorí štátnici spôsobujú ľudstvu trochu radosti iba svojou smrťou
CLEMENCEAU Georges Benjamin

Niet dôvodu, aby sme ponechali všetku radosť mužom
YEOHOVÁ Miuchelle

Niet väčšej radosti, ako je radosť hoci z falošného diamantu, na ktorý si zarobíme sami
GHANNAMOVÁ Anna

Ó láska, myslíš, že si niečo viac ako radosť z trápenia?
DELACROIX Eugéne

Od priateľa môže prijať dar len ten, komu prijatie spôsobí rovnakú radosť ako darovanie.
La BRUYÉRE Jean

Oznám koniec svojej reči dopredu, aby poslucháčov od radosti neranila mŕtvica
TUCHOLSKY Kurt

Peniaze môžu byť obalom mnohých vecí, ale nie ich jadrom. Zabezpečia vám potravu, ale nie chuť do jedla, liek, ale nie zdravie, známych, ale nie priateľov, sluhov, ale nie oddanosť, radosť, ale nie pokoj či šťastie
IBSEN Henrik

Peniaze nevytvárajú šťastie? Kto ho teda vytvára, pýtam sa vás? Kto by mi dal to sebavedomé vystupovanie, tú sebadôveru, tú radosť?
BENOIT Pierre

Plánovať znamená prežívať radosť, aj keď sa sen nerealizoval.
BUSCAGLIA Leo

Pohlavný akt je len zriedkakedy dokonalou radosťou. Je skôr len dosiahnutím svojho
BOUFFLERS Stanislas-Jean-Chevalier

Pochválená buď radosť a pochválená buď bolesť. Obe sú sestry a obe posvätné. Vytvárajú svet a nadnášajú veľkých duchov. Sú silou, sú životom.
ROLLAND Romain

Pokiaľ bude slúžiť pošta a telefóny, pokiaľ sa budeme chcieť podeliť o radosť či úzkosť – budeme priatelia.
GARRETTYOVÁ Marion

Pokiaľ osud dovolí, žite radostne!
SENECA Lucius Annaeus

Pokoj duše je nádherná vec a radosť zo samého seba.
GOETHE Johann Wolfgang

Poriadne si poplakať býva pre mnoho žien jedinou radosťou, ktorú si doprajú.
ŽÁČEK Jiří

Práca býva často matkou radosti.
VOLTAIRE François-Marie Arouet

Práca často vysúša slzy a dodáva radosť.
VEGELWEIDE Walther

Práca prináša radosť alebo chorobu.
SPRENGER Reinhard 

Práca sama je radosť.
MANILIUS Marcus

Pracujme, radosť príde už sama od seba.
EZOP – Aisópos

Pravá láska je tá, v ktorej máme väčšiu radosť z druhého než zo seba.
GÁNDHÍ Mahátma

Pravá radosť sa daruje. Kto to skúsi, nehľadá za ňu ani vďaku, ani odmenu. Vďakou a odmenou mu je to, že môže dávať.
ROGER Brat Louis

Pravé dobro nie je iba cnosťou a radosťou, ale aj zbraňou v boji, oveľa silnejšou ako je násilie.
TOLSTOJ Lev Nikolajevič

Pravé šťastie spočíva v radostiach z vlastnej povahy.
CAMUS Albert

Pre jednu pieseň drozda sa oplatí zavčasu vstať. Po celý deň to môže človeku robiť radosť, keď sa ráno dozvedel, ako taká hŕstka života, malinké hrdielko jasotom a spevom žalmov svetlo očakávalo, svetlo velebilo, svetlu ďakovalo.

GILLEN Raymond

Prečo nám ženy tak dlho odmietajú poslednú radosť? Pretože vedia, že je to ich posledná.

ALTENBERG Peter

Pri spoločnom nešťastí sú ľudia solidárnejší ako pri spoločnej radosti.
BUTULESCU Valeriu

Priateľstvo násobí radosť a delí žiaľ.
BACON Francis

Prirodzenosťou človeka je hľadanie radosti.
WERICH Jan

Proti narodeniu a smrti nemáš lieku. V medziobdobí si zachovaj radosť.
SANTAYANA George

Radosť – to je slnečná chvíľa, dostávame ju do daru. Humor – to je slnečnica, musíme ju zasadiť a pestovať.
RÖSSLER Max

Radosť často znamená začiatok našej bolesti.
OVIDIUS Publius Naso

Radosť je bolesť, na ktorú sa dívame z inej strany.
DUMAS Alexandre st.

Radosť je dokonalosť.
BALZAC Honoré

Radosť je len oddychom v útrapách. Šťastím by bolo, keby sme o nich vôbec nevedeli.
PRUDHOMME Paul

Radosť je matka všetkých cností.
GOETHE Johann Wolfgang

Radosť je najlepšie víno.
ELIOT George

Radosť je stretnúť dobrých a láskavých ľudí a nestretnúť sa s hlupákmi.
HORELOVÁ Eliška

Radosť je zdravím duše.
ARISTOTELES

Radosť mi je veľmi často družkou nevernou, utečie, vráti sa, a opäť odíde. Vo chvíli, keď konečne verím, že som ju chytil, znova sa stráca a modrou oblohou môjho srdca tiahnu oblaky, ktoré niekedy prepuknú v búrku… Spŕchlo mi na radosť.
QUOIST Michael

Radosť môže vypuknúť iba medzi ľuďmi, ktorí sa považujú za seberovných.
BALZAC Honoré

Radosť môžeme mať iba tým, že aj my robíme radosť.
BARTH Karl

Radosť nemusíme čerpať z iných, ale zo seba.
SOKRATES

Radosť nespočíva vo veciach, ale v hĺbke našej duše.
LISIEUXOVÁ Terézia

Radosť pred nami uteká po všetkých cestách, zlosť nám rada príde naproti.
BUSCH Wilhelm

Radosť sa nedá naplno vychutnať, len ak je s kým.
TWAIN Mark

Radosť sa stane tvojím každodenným chlebom, keď užitočne prežiješ deň.
TOMÁŠ Akvinský

Radosť sa stáva prejavom lásky, ak ju rozdávame.
JÁN Pavol

Radosť sa zakladá na pokojnej dôvere, že dobro nakoniec zvíťazí.
KELLEROVÁ Helen

Radosť súvisí s činnosťou, ako súvisí krása s mladosťou.
ARISTOTELES

Radosť vidieť a chápať je najkrajší dar prírody.
EINSTEIN Albert

Radosť vstupuje do nášho života, keď máme čo robiť, čo milovať a v čo dúfať.
ADDISON Joseph

Radosť z konania dobra je jediným opravdivým šťastím.
TOLSTOJ Lev Nikolajevič

Radosť z lásky trvá len okamžik, smútok celý život.
BALZAC Honoré

Radosť z malých vecí: s týmto kľúčom môžeš vždy a všade byť trochu šťastný.
BOSMANS Phil

Radosť z toho, že niekto objaví niečo nové, je omyl starý niekoľko rokov.
PAUL Jean

Radosť zo šťastia priateľov nie je prejavom nášho dobrého srdca ani priateľstvo, ale nádej, že príde rad aj na nás, alebo že si z toho ich šťastia budeme môcť kúsok utrhnúť.
ROCHEFOUCAULD Francois

Radosť zvádza človeka k úprimnosti.
PAUL Jean

Radosť, ak sa o ňu s niekým nedelíme, vysychá a vyprcháva.
JÁN PAVOL Wojtyła

Radosť, humor, smiech – to sú úžasné, ľahko prístupné prostriedky, ktoré vnášajú do ľudského vzťahu pohodu. Možno ich použiť na prekonanie zábran a napätia.
BUSCAGLIA Leo

Radosť, ktorú spôsobíte druhému, má podivuhodné vlastnosť – odrazom sa neoslabuje, ale vracia sa k nám košatejšia a žiarivejšia.
GÁNDHÍ Mahátma

Radosť, umiernenosť a pokoj zatvárajú dvere pred lekárom.
LOGAU Friedrich

Radosti a utrpenie človeka sú primerané jeho zásluhám.
BEAUVOIROVÁ Simone

Radosti lásky sú vždy úmerné strachu, že ich stratíme.
STENDHAL Henri Marie Beyle

Radosti nezostávajú, ale odlietajú.
MARTIALIS Marcus Valerius

Radosti sú naše krídla, bolesti naše ostrohy.
PAUL Jean

Radosti, ktoré preháňame, zmenia sa na bolesti.
BERTUCH Justin

Radosti, ktorým nerozumieme, majú pre nás niečo hrozivé.
HEBBEL Christian Friedrich

Radostným srdcom opeknie tvár.
ŠALAMÚN

Rodičia ohrozujú svoje deti, keď im poskytujú radostné detstvo. Kto nemal ťažké detstvo, nemá sa na čo vyhovárať na súde.
LAUB Gabriel

Rozkoš je iracionálny radostný pocit z niečoho, čo si, ako sa zdá, želáme; možno pod ňu zaradiť očarenie, škodoradosť, potešenie a rozptýlenie.
DIOGENES Laërtsky

S námahou a trápením by sme si mali poradiť sami. Ale s radosťou by sme sa mali podeliť
s inými.
IBSEN Henrik

S radosťou prijímaj všetko, čo dáva prítomný okamih, vážne veci pusť z hlavy a ži pre prítomnosť.
HORATIUS Flaccus Quintus

Skúšobným kameňom každej radosti je, či po nej zostali milé spomienky.
PAUL Jean

Skutočná radosť je vážna vec.
SENECA

Skutočné utrpenie má väčšiu cenu ako domnelá radosť.
BELINSKIJ Vissarion Grigorievič

Skutočným podnetom ľudského života je zajtrajšia radosť.
MAKARENKO Anton Semionovič

Skutok lásky bez radosti a úsmevu je ako tvrdý, suchý chlieb bez vody.
BERNARD svätý

Slovo škodoradosť je nezmyselné. Robiť zlo, to je rozkoš, nie radosť.
CIORAN Emile Michel

Snáď niet väčšieho sklamania, ako keď prídete s radosťou v srdci k človeku ľahostajnému.
MORGENSTERN Christian

Srdečne sa tešiť z radosti druhých pomáha obnoviť stratené šťastie.
EIGENBRODT Wolrad

Staroba je tyran, ktorý pod trestom smrti zakazuje radosti mladosti.
ROCHEFOUCAULD Francois

Striedaj so starosťami občas i radosť a veselosť, aby si mal dosť síl zniesť každé trápenie.
CATO Marcus Porcius st.

Sú ľudia, s ktorými je potešenie sa vítať – a iní, s ktorými je radosť sa lúčiť.
KOMENDA Stanislav

Súcit je skrytá škodoradosť.
REMARQUE Erich Maria

Šťastie je mozaika zložená z drobných radostí.
MAUROIS André

Šťastie je radosť bez ľutovania.
TOLSTOJ Lev Nikolajevič

Šťastie je radosť z nasledujúceho dňa.
ŠVEJDA Jiří

Šťastie je radosť, ktorú sme pripravili iným.
HERMAUT

Šťastie je úžerník: za štvrťhodinku radosti, ktorú nám požičia, dá si zaplatiť celou hromadou nešťastia ako úrokom.
FLAUBERT Gustave

Šťastie záleží na užívaní malých, na ceste života roztrúsených radostí, ktoré sa nám strácajú pri bažení za veľkými.
SMILES Samuel

Šťastím sa nazýva súhra okolností, ktorá spôsobuje radosť. Ale radosťou sa nazýva stav človeka, ktorý nepotrebuje nič na to, aby sa cítil šťastný.
GIDE André

Šťastní pesimisti! Akú radosť pociťujú vždy, keď dokázali, že neexistuje žiadna radosť!
EBNER-ESCHENBACHOVÁ

Tajomstvo najmenších prirodzených radostí presahuje rozum.
CLAPIERS Luc

Tajomstvo šťastia je radosť z diela vlastných rúk.
EMERSON Ralph

Tajomstvo udržania veselej mysle spočíva v umení neznepokojovať sa hlúposťami a v tom,
že si vážime i malé radosti.
SMILES Samuel

Ťažko je predstierať veselosť, keď je človek smutný; Ťažko je predstierať radosť, keď myseľ ťaží ti žiaľ; Ťažko je napodobniť neúprimnú radosť.
TIBULLUS Albius

Ťažkosťami do radosti!
GRILLUS Dorka

Tento svet bez lásky je ako mŕtvy a vždy príde chvíľa, kedy je člověk unavený väzením, prácou, i odvahou, a túži len po milovanej tvári a po srdci rozradostenom nehou.
CAMUS Albert

Tešiť sa srdečne z radosti iných pomáha obnoviť stratené šťastie.
EIGRMBRODT Wolrad

Tí, ktorí ma prídu navštíviť, mi preukážu česť, tí, ktorí neprišli, mi urobia radosť.
CLAUDEL Paul

Tiché radosti trvajú najdlhšie; nie sme schopní znášať bremeno veľkých radostí.
BOVEE Christian

To, čo je napísané bez trápenia, sa číta bez radosti.
JOHNSON Simon.

To, čo príde, nikdy nemožno presne predvídať. Najväčšia radosť nás čaká vždy tam, kde sme ju najmenej čakali.

SAINT-EXUPÉRY Antoine

Toto je najkrutejšie – umenie žiť záleží v tom, že vieme ukrývať před osobami, ktoré sú nám najdrahšie, radosť z toho, že sme s nimi – inak ich strácame.
PAVESE Caesare

Toto nech je vlastnosťou priateľstva: k radosti srdečne, k núdzi vytrvalo.
FISCHART Johann

Treba vedieť, že v celej krajine za posledných päťsto rokov nikto nezomrel od radosti.
LICHTENBERG Georg

Tri veci sa mi obzvlášť páčia, a síce ak sú mladí ľudia zbožní, chorí radostní a starí trpezliví.
WARD Mery

Trpezlivosť a pokora v nešťastí sa mi viac páči ako veľká radosť a nábožnosť vo chvíľach šťastia.
TOMÁŠ Kempenský

Tvár sa utrápene, spolupracovníčkam urobíš radosť.
HOLLÝ Milan

Úlohou pravej výchovy nie je len, aby sme prinútili ľudí konať dobré skutky, ale aby v nich nachádzali aj radosť.
RUSKIN John

Umenie je najväčšia radosť, ktorú človek dáva sám sebe.
MARX Karol

Umenie žiť je vedieť, ako vychutnať malé radosti a uniesť veľké bremená.
HAZLITT William

Úprimná ľútosť je najbezpečnejšou cestou k dokonalej radosti. Za veľké nešťastie panujúce vo svete je zodpovedný v prvom rade hriech.
CANTALAMESSA Raniero

Úprimný človek je pokojný v radosti, pokojný v bolesti a starosti.
BRAHMS Johannes

Urob dieťaťu radosť a obšťastníš vlastné srdce.
HIECK Theodore.

Usilujte sa, aby po vašej smrti nezavládla rovnaká radosť, ako při vašom narodení.
RADIČ Stano

Utrpenie je kľúč k bránam tvorby. Ukážte mi toho zlodeja, ktorý ju otvoril pakľúčom radosti.
CZOSNOWSKI Stanislaw

Utrpenie je vlastníctvom rovnako ako šťastie a radosť.
HEBBEL Christian Friedrich

V láske sa strieda radosť a bolesť.
BYRON George Gordon

V láske vždy bôľ a radosť spolu zápasia; V láske vždy bojuje bolesť s radosťou.
SYRUS Publilius

V ľúbostnom živote muža sú dve veľké radosti: prvá, keď po prvý raz môže povedať „milujem“ a druhá, keď môže povedať „som milovaný“.
DOSSI Carlo Alberto

V neskalenú radosť verí iba závistlivec.
ARNDT Hans

V spomienkach si občas urobte poriadok: vymeťte zbytočné, spáľte chmúrne, oprášte príjemné a vyleštite radostné zážitky svojej minulosti.
FRANCE Anatole

V súčasnom poriadku potrebujú ľudia chvíľu oddychu po namáhavej práci, v budúcom ich budú potrebovať len na spomalenie svojich radostí.
Fourier Francois Charles

V živote je dôležité vnímať aj drobné radosti, lebo tých je oveľa viac ako veľkých. Ten kto je schopný nájsť v každej udalosti aj jej pozitívu stránku, je šťastným a spokojným človekom.
BUGÁR Béla

V živote mládeže prevláda vášeň, ktorá sa prevažne naháňa za rozkošou a teší sa z chvíľkových radostí.
ARISTOTELES

Čo je to láska? Láska je len jedna. Jej napodobenín však tisíce.
ROCHEFOUCAULD

A láska na dvoje rozdelená hľadá tretieho.
BUZÁSSY

A ľudia žijú nie preto, že sa o seba starajú, ale z lásky, ktorú k nim cítia iní.
TOLSTOJ

Absurdnosť vládne a láska nás pred ňou zachraňuje.
CAMUS

Aby láska nebola frázou , záleží to len na nás.
HLAVSA 

Aby sa láska zrodila, stačí len malá nádej. Nádej potom môže po dvoch alebo troch dňoch pominúť, no láska je už na svete.
LICHTENBERG

Aby sa stala ruža ružou, potrebuje slnko, aby sa stal človek človekom, potrebuje lásku.
HILLÁRIUS

Aby sme zmenili ľudí, treba ich milovať. Náš vplyv siaha len potiaľ, pokiaľ siaha naša láska.
PESTALOZZI 

Ach ty láska, čo si nevymyslíš a čo nedokážeš. Niet na svete veci, ktorá by zabránila tvojmu rastu a odhodlaniu.
HALAS

Ach, tie prízemné povahy! Aj tá ich láska sa podobá nenávisti.
DOSTOJEVSKIJ 

Ach, už je aj láska dospelá? A vždy tak krásne bolela.
VÁLEK 

Aj dnes ráno na vás niekto myslí. Buďte hodní cudzej lásky, závisti alebo žiarlivosti.
RADOVIČ

Aj ja snívam, že raz stretnem svoju životnú lásku.
CHAMBERLAIN 

Aj karty sú také ako láska. Keď prehráme, treba zaplatiť.
BÜCHNER 

Aj keby pravda bolo všetko a láska iba snenie, ja by som sa k spánku uložil a nechcel prebudenie.
HÁLEK

Aj láska je choroba… akurát že nie je prenosná vzduchom.
BEŇUŠ 

Aj keď láska prináša nakoniec len bolesť, predsa všetky slzy, ktoré si vyplakal, nahradil ti už prvý bozk.
HEBBEL 

Aj láska s veľkým L môže mať ďalšie písmena malé.
FONTANA 

Aj najmenšia vlasť je hodná najväčšej lásky.
MÜLLER

Aj najtvrdšie vlákno sa roztaví v plameni lásky. Ak sa neroztaví, znamená to, že láska nie je dosť silná.
GALSWORTHY 

Aj najvernejší milenci majú v láske každý svoje tajomstvo.
AZNAVOUR

Aj napriek všetkému, čo sa o láske hovorí, nemožno čakať od nej príliš veľa, skôr ešte stále príliš málo.
GARCZYŇSKI 

Aj pri veľkej láske musí človek mnoho zľaviť zo svojich ideálov.
CRONIN

Aj staršia láska chce mať novšie dôkazy.
DZURKO 

Aj tá najaktívnejšia medziľudská láska bez rozmyslu stráca zmysel rovnako, ako medziľudská nenávisť bez moci.
LICHTENBERG 

Aj ten najmonogamnejšie založený človek má jednu lásku navyše: tú k sebe.
GREGOR 

Aj ten, kto nikdy nepísal básne, predsa sa môže silou lásky stať básnikom
EURIPIDÉS

Aj to je dôležitá stránka lásky, že milujúci prijíma od milovanej ubezpečenie, že má svoju cenu, že si môže povedať: Som tu k niečomu, nie som žiadne prázdne nič.
HEBBEL 

Aj trinásťročné lásky majú svoje dejiny.
VÁLEK 

Aj v láske je lepšie byť labužníkom ako žrútom.
GABIN 

Aj v priateľstve i v láske sme šťastnejší tým, čo nevieme, ako tým, čo vieme.
ROCHEFOUCAULD

Aj veľká láska prináša okamihy, keď každý túži spať sám, stávajúc sa jeden druhému neznesiteľným.
BASS 

Ak budeš pod zámienkou, že ti ide len o podstatné, pohŕdať prejavmi lásky, bude tvoja láska iba prázdnym slovom.
EXUPÉRY 

Ak dokážete milovať šesť hodín denne, buďte s tým pre danú chvíľu spokojní – už i tak je vaša schopnosť lásky oveľa väčšia než u väčšiny ľudí. Čaká vás dlhá cesta a aj rast vašich schopností si žiada čas.
PECK 

Ak hľadáme prameň všetkej biedy, nespokojnosti a nenávisti vo svete, vidíme, že pochádzajú vôbec z nedostatku vzájomnej lásky.
MO-TI

Ak hovorí žena o láske, nemusí to byť ešte prejav lásky.
ARBUZOV

Ak chceme dostať bozk lásky od Ježiša, musíme sa pritúliť k jeho tŕňovej korune tak blízko, že sa na nej popicháme.
SCHELINGOVÁ Zdenka

Ak chceš poučovať iných, musíš hovoriť hlasom lásky.
GOGOĽ Nikolaj Vasilievič

Ak chceš skoncovať s láskou, pracuj a zachrániš sa.
OVIDIUS Publius Naso

Ak chcete aby žena mlčala, musíte jej vyznávať lásku alebo sa opýtať na jej vek.
FIŠER Oldřich

Ak chcete byť šťastná s mužom, musíte mať pre neho veľa pochopenia a trošku lásky; ak chcete byť šťastný so ženou, musíte ju zahrnúť množstvom lásky a vôbec sa neusilovať o pochopenie.
MAUROIS André

Ak chcete mať krásne pery, hovorte iba láskavé slová.
HEPBURNOVÁ Audrey

Ak chcete niekoho zraniť tak dokonale, aby vám nikdy neodpustil, zavaďte nechtom o jeho sebalásku.
CARPENTIER

Ak chcete pohnúť svetom, nezabúdajte, že je tu láska.
PALKO Marián

Ak chcete, pochybujte o bytosti, ktorá vás miluje, ale nikdy nepochybujte o láske samotnej.
MUSSET

Ak je ich vzájomná láska ušľachtilá a slobodná, môže nájsť hrdinné vyjadrenie v tom, že sa obaja dobrovoľne stanú otrokmi.
CHESTERTON Gilbert Keith

Ak je láska povinnosťou, potom môže byť nenávisť pozornosťou.
GRAF Oskar Maria

Ak je môj život ustavičným opytovaním, je to preto, lebo vo mne dozrieva istota, že Boh je láska. Aby som mal túto istotu, musel som prejsť radikálnymi pochybnosťami.
ABBÉ Pierre

Ak je naša láska iba želaním vlastniť, nie je to láska.
HANH T.

Ak je naša láska založená na kráse, pôvabe, láske a náklonnosti ženy a ak je naším cieľom rozkoš, uznanie alebo posmech, nemôže láska trvať dlho, lebo chýba vec, na ktorej ju zakladáme, naša láska uniká mimo nás.
NAVARE Marguerite

Ak je niekto zaľúbený sám do seba, jeho láska má aspoň tú výhodu, že nemá žiadnych súperov.
LICHTENBERG Georg

 

Ak je pravda, že malé dary udržiavajú priateľstvo, potom je nie menej pravda, že veľké dary tiež neuškodia láske.
GABOROVÁ Zsa Zsa

Ak je v mysli poslušnosť, nebude láska ďaleko.
GOETHE Johann Wolfgang

Ak každý z vás má silu premôcť vlastné predsudky, ak každý z vás má odvahu k láske, potom vo svete existuje veľká nádej.
FOLLEREAU Raoul

Ak láska prechádza cez žalúdok, môže sa jej stať, že sa ocitne tam, kde aj ostatná potrava.
RADIČ Stano

Ak má byť láska úplná, musíme prežiť jej začiatok, rozkvet a umieranie. K plnosti lásky patrí i jej tragédie.
D’ANNUNZIO Gabriele

Ak má poznávajúci človek pokročiť ďalej, musí sa inšpirovať láskou, inak sa zastaví a jeho poznanie bude klamné.
RUPNIK Marko Ivan

Ak mám používať svoje zbrane, preto chcem byť radšej pytliakom ako horárom, a to nielen v lese, ale i v láske.
GELLNER František

Ak máme neúspech v láske, musíme hľadať dôvody. Prvý krok je, aby sme si uvedomili, že láska je umenie, rovnako ako je ním sám život. Ak sa chceme naučiť milovať, musíme postupovať rovnako, ako keď sa chceme vzdelávať v akomkoľvek odbore, hoci v hudbe, maľovaní, liečení, alebo v inžinierstve.
FROMM Erich

Ak milujete bez toho, že by ste podnietili lásku, čiže ak vaša láska nevyvoláva lásku, ak prostredníctvom výrazu života ako milujúci neučiníte zo seba milovaného, potom je vaša láska bezmocná, je to nešťastie.
FROMM Erich

Ak mladík v dievčati prebudí lásku a potom odíde, je to ako keď umelec opustí v polovici majstrovské dielo.
BALZAC Honoré

Ak mlčíš, mlč z lásky, ak hovoríš, hovor z lásky.
AUGUSTÍN

Ak moja láska nevyvoláva lásku, potom asi neviem toho veľa o milovanom a ponúkam mu niečo úplne iné, než skutočne potrebuje.
ROSSO Paul

Ak nebudeme horieť láskou, ľudia okolo nás zomrú od zimy.
MAURIAC Franćois

Ak necháš spurnú ženu láskou hladovať, skrotne a chopí sa s vďakou každého muža, len aby neodišla z tohto sveta ako cnostná panna.
BAŤUŠKOV Konstantin Nikolajevič

Ak nemá muž, čo treba, aby vzbudil v žene lásku, je to jeho chyba, nie jej.
MAUGHAM William Somerset

Ak nie je človek tvorcom v iných oblastiach, nie je tvorcom ani v láske.
FROMM Erich

Ak niečo urobí muž z lásky k svetu, postará sa, aby to už druhý raz neurobil.
AISCHYLOS

Ak niekto bedáka, že ho zradil svet, robí tak preto, lebo to on zradil svet. Ak niekto narieka, že láska mu nepriniesla šťastie, robí tak preto, lebo v láske klamal sám seba. Láska nie je len podarúnok, ktorý sa prijíma.
 Saint-EXUPÉRY Antoine

Ak odmietne žena tvoju lásku a ponúkne ti priateľstvo, nepovažuj to za rozchod. Znamená to, že chce postupovať podľa poradia.
MOLIÉRE

Ak poslúchneme zákon lásky, nebudeme pociťovať nenávisť voči nášmu nenábožnému bratovi, ale naopak, budeme ho mať radi viac, a preto mu pomôžeme, aby uvidel svoju chybu.
GALSWORTHY John

Ak posudzujeme lásku zblízka, podobá sa skôr trýzni ako priazni.
ROCHEFOUCAULD

Ak s láskou vyčkávaš, kým ťa bude hnať tvoja citovosť, budeš na zemi milovať len málo ľudí… A určite nie svojich nepriateľov. Milovať, to nie je nijaké pudové pohnutie, to je vedomé rozhodnutie tvojej vôle ísť v ústrety iným a darovať sa im.
QUOIST Michael

Ak sa deti pozrú očami prvýkrát, usmievajú sa. Ak sa zmocní dievčaťa prirodzený cit, usmieva sa, ako sa usmievala vo svojom detstve. Ak je svetlo prvou láskou života, či potom láska nie je svetlo srdca?
BALZAC Honoré

Ak sa domnievame, že toho druhého máme radi len z lásky k nemu, veľmi sa klameme.
ROCHEFOUCAULD

Ak sa má voľnosť a láska vylučovať, volím slobodu. Radšej čierne krídla ako ružové púta.
ČAPEK Karel

Ak sa máš sám rád, nezostane ti už dosť lásky pre druhého.
CATO Marcus Porcius st.

Ak sa opýtaš mudrca, čo je láska, odpovie, že je to kladný prejav nenávisti.
CASANOVA Giovanni Giacomo

Ak sa pýtajú milenci jeden druhého, ako dlho bude ich láska trvať, nie je to preto, že by chceli včas odísť, ale preto, aby počuli, že nebudú musieť odísť nikdy.
ROCHEFOUCAULD

Ak sa sklameme v láske, nezmúdrieme, len sa staneme opatrnými.
ALARCÓN Juan Ruiz de y Mendoza

Ak sa snažíme milovať niekoho, kto nemôže z našej lásky mať prospech, je to plytvanie energiou. Je potrebné trochu sa podobať, aby sme si rozumeli, ale trochu sa líšiť, aby sme sa milovali.
ROUSSEAU Jean Jacques

Ak sa v láske sklame muž, zostane starým mládencom. Ak sa sklame žena, vydá sa.
CLAPIERS Luc 

Ak si stratil lásku ženy, obviňuj z toho len seba.
LERMONTOV Michail Jurievič

Ak si vezmeš niečo alebo niekoho pre seba, nehovor, že ho miluješ; lebo v okamihu, keď sa ho zmocňuješ, aby si si ho ponechal pre seba, umiera ti láska v rukách.
QUOIST Michael

Ak sme si láskou ženy istí, skúmajme jej krásu: ak pochybujeme o jej srdci, nemáme kedy starať sa o jej tvár.
STENDHAL

Ak stará láska nehrdzavie, prečo je jeho stará embéčka taká rozožraná od hrdze?
NERER Ladislav

Ak ti chýba láska vykonať nejaký čin, urob ho a láska príde sama.
BERNHART Joseph

Ak tvoríš bez lásky, vedz, že si to jedine ty, kto to pripustil.
TALHOFF Albert

Aká púšť a vrak, keď krídla lásky mávnu naopak.
FLOR

Aké je to poľutovaniahodné, že z lásky obyčajne urobíme opak toho, čo vlastne chceme.
ABÉLARD Pierre

Aké krásne je darovať kúsok svojej lásky.
SZULOWSKI Marian

Aké zábavné je, že ženy vnútili do zvyklosti lásky ohľaduplnosť, ale zotrvali pri svojom prastarom obdive bezohľadnosti.
GAUGUIN Paul

Akékoľvek rozšírenie používania umelej antikoncepcie pravdepodobne skončí rozpadom manželstiev a voľnou láskou.
GÁNDHÍ

Ako by bolo na svete krásne, keby ľudia boli v láske rovnako dôslední ako sú v nenávisti!
FLAMMAND Michel

Ako často býva veľká láska len malý cit, nafúknutý do nebeských výšok.
AMADO Jorge de Faria

Ako dobré je milovať a veriť nevyčerpateľne! Všetko, čoho sa dotkne láska, je zachránené od smrti.
ROLLAND Romain

Ako je koreňom každého zla sebectvo, tak je prameňom každého dobra láska. Bez nej je, aj boháč chudobným, s ňou je aj chudobný boháčom.
AUGUSTIN

Jako krv, čo ticho prúdi v žilách, dáva život, sfarbenie a odolnosť celému telu, tak láska, tá skrytá, no pulzujúca životná miazga, robí záslužným a účinným každý dobrý skutok.
JÁN XXIII.

Ako málo miluje ten, kto môže povedať, aké slová používa jeho milá, aby mu vyznala svoju lásku.
MUSSET Louis Charles Alfréd

Ako mnohé konáre stromu pochádzajú z jedného kmeňa , tak mnohé cnosti sa rodia z lásky.
GREGOR I.

 

Ako možno rozlíšiť dobré vnuknutia od zlých? Ak prichádzajú od Boha, prinášajú radosť, lásku a pokoj. Ale ak diabol vzbudzuje zdanlivo dobré myšlienky, vtedy cítime nejasnosť a zmätok.
SAROVSKÝ Serafim

Ako sa tráva pod náporom vetra zohýna k zemi, tak sa aj Boh zohýna k nám pod náporom svojej lásky.
Saint-EXUPÉRY Antoine

Ako sa víno neopatrným zachádzaním zlomí v ocot, tak sa láska skoro môže zmeniť na neznesiteľnosť.
AMICIS Edmondo

Ako skúsený hovorím, v láske nie je nikto verný.
PROPERTIUS Sextus Aurelius

Ako slza je láska: v oku vzniká, do srdca preniká.
SYRUS Publilius

Ako večne jednotvárne a nemenné sú slová lásky – a aká bohatá je naproti tomu stupnica nadávok!
REMARQUE Erich Maria

Aký je človek, taká je jeho láska.
ROŠČIN

Aký šťastný je muž, ktorý sa ožení so svojou láskou, ale ešte šťastnejší je ten, kto miluje ženu, ktorú si vzal.
CHESTERTON Gilbert Keith

Akýkoľvek skutok lásky si zasluhuje večný život.
TOMÁŠ Akvinský

Ale pesničky sa stanú pornografiou lásky, keď sa obracajú k citom, keď chcú dojímať. Je to žrádlo pre psy.
Saint-EXUPÉRY Antoine

Ani jeden láskavý skutok, hoci aj ten najmenší, nezostane bez úžitku.
EZOP

Ani tá najmenšia námaha nezostáva bez rozmnoženia poznania a lásky.
WARD Mery

Ani ta najsilnejšia láska nespúta k sebe dvoch ľudí tak silno ako ich spoločná nenávisť voči tretiemu.
CLAIR René

Ani v budúcnosti sa nevybuduje nová civilizácia lásky, ak sa nezmení kvalita lásky.
JÁN PAVOL II.

Ani žena tak nepatrí k mužovi, ako láska k umeniu.
BUSSY-RABUTIN Roger

Až keď sa oženil, pochopil, že láska je slepá.
HOLLÝ Milan

Až prekážky robia lásku zaujímavou.
BERNHARDTOVÁ Sarah

Až v polovici života pochopíme, aké vzácne dobro predstavuje láska.
BRIGITTE Petra

Až vtedy, keď sme našli lásku, vieme, čo nám v živote chýbalo.
RUSKIN John

Bál som sa kráčať po brehoch jazera lásky, bál som sa že sa pošmyknem a spadnem doň. Bál som sa!
LIER

Báť sa lásky znamená báť sa života a tí, ktorí sa boja života, sú už z troch štvrtín mŕtvi.
GOETHE Johann Wolfgang

Ber od života, čo ti dal, radosť, bolesť, lásku, však život je len karneval, v ňom stokrát meníš masku.
SHAKESPEARE William

Berte si toľko lásky, koľko si striedmy človek berie vína. Nestaňte sa opilcom.
MUSSET Louis Charles Alfréd

Bez lásky by svet nebol svetom.
GOETHE Johann Wolfgang

Bez lásky je človek iba mŕtvolou na dovolenke.
REMARQUE Erich Maria

Bez lásky je človek živočích pod svoju úroveň.
AISCHYLOS

Bez lásky je náš život cesta ku hrobu.
HEYDUK Adolf

Bez lásky je pusto aj v nebesiach.
DANTE Alighieri

Bez lásky je život prázdny.
ARNDT Ernst Moritz

Bez lásky nie je život.
ROLLAND Romain

Bez lásky sa dá len ťažko žiť… je to ako droga. Keď ju raz skúsime stále ju potrebujeme.
LENUS

Bez lásky sa nedá nič. Ani umrieť sa nedá bez lásky.
HOLAN Vladimír

Bez lásky sa nedá žiť, bez bolesti sa nedá milovať.
SALVANESCHI Nino

Bez lásky sme si sami na obtiaž, cez lásku znášame jeden druhého.
AUGUSTÍN

Bez lásky život nemá zmysel, ale nikto nevie, ako láska vyzerá.
LOBSANG Tulku Lama

Bez lásky? Čo nám pomôže všetko prekonať? Láska.
GOETHE Johann Wolfgang

Bez silnej lásky je život nudný.
ČECHOV Anton Pavlovič

Bez slnka nekvitnú kvety, bez lásky niet šťastia, bez ženy nie je láska, bez matky nie je ani básnik, ani hrdina.
GORKIJ Maxim

Bezkrízový stav lásky – to je ako fatamorgána na rovníku alebo polárna žiara na severnom póle.
ALIGEROVÁ Margarita Iosifovna

Blázni, môžete utekať pred ženami, no predsa neutečiete pred ich láskou.
AMICIS Edmondo

Blázon je každá žena, ktorá živí tajnú lásku vo svojej hrudi, pretože taká utajovaná, neopätovaná láska pohltí jej život.
BRONTÉOVÁ Harlotte

Bodaj by slnko s mesiacom blúdili do tých čias, kým plameň lásky nedohorí v nás.
SHAKESPEARE William

Boh je skúsený bankár, ktorý hodnotí lásku viac podľa skutkov ako podľa slov.
IGNÁC z Loyoly

Boh je večný a prichádza k ľuďom cez lásku.
JÁN PAVOL II.

Boh nás nezahŕňa ničím iným než láskou.
BERNANOS Georges

Boh nie je láska. Láska je iba jedným z prejavov Boha v človeku.
TOLSTOJ Lev Nikolajevič

Boj sa, človeče, viac ženskej lásky, ako nenávisti mužovej.
SOKRATES

Bola to láska, pretože mi bolo nevoľno.
ALLEN Woody

Bolesť je daň z pridanej hodnoty, ktorú platíme za lásku.
KOHÁK Erazim

Bolesť je otcom a láska matkou múdrosti.
BÖRNE Karl Ludwig

Bolesť je pol života a láska život celý.
WOLKER Jiří

Bolesť od lásky nie je nikdy ďaleko.
FULGHUM Robert

Bolesť z lásky je pre ženu najväčšia rozkoš.
ANAKREÓN

Bolesť z lásky nemožno zmierniť hojivými masťami.
BIDPAJ

Boli dvaja, a zrazu je tu tretí človek, nový duch, celistvý, zavŕšený, ako ho ľudské ruky nedokážu vytvoriť; nová myseľ aj nová láska, až je to strašné… A niet nič vznešenejšie na svete!
DOSTOJEVSKIJ Fiodor Michajlovič

Bolo mnoho spôsobov, ako zlomiť srdce. Príbehy boli plné sŕdc zlomených láskou, no skutočne zlomilo srdce to, keď mu vzali sen – nech snívalo o čomkoľvek.
BUCKOVÁ Pearl S.

Bolo povedané, že láska k peniazom je koreňom všetkého zla. Nedostatok peňazí je ním práve tak.
NEZNÁMY

Bolo povedané, že láska, ktorá oberie o rozum tých, čo ho majú, dáva ho tým, čo ho nemajú.
DIDEROT Denis

Bozk je aperitív lásky.
KUBÍN Václav

Bozk je hymnou lásky.
MACHAR Josef Svatopluk

Bozk je pečať lásky.
LOHRBERGER B.

Bozk je vyznanie lásky perami.
BEHEIM-SCHWARZBACH Martin

Bozk v príbehu lásky býva čiarkou, otáznikom, alebo výkričníkom, to je základ pravopisu, ktorý ovláda každá žena.
MISTINGUETT

Bozky sú rýchlopisom lásky.
PITIGRILLI

Bože, ako jednoduchý recept na šťastný život – to, čo robíme, robiť z lásky k veci.
ČAPEK Karel

Božia láska sa líši od ľudskej mimo iného aj jedným písmenom. Ľudia často milujú Až… Boh miluje Už.
KAŠPARU Max 

Buď naplnený láskou, ale nepretekaj!
FERLINGHETTI Lawrence

Buď rozum, alebo láska – nikdy nie oboje.
SYRUS Publilius

Bude potrebné veľa vekov lásky, aby sme splatili zvieratám ich služby.
MORGENSTERN Christian

Byľka dobra k jednému človeku je lepšia ako láska k celému ľudstvu.
DEHMEL Richard

Byť láskavým a dobrým. Človek sa to učí celý život. Láska a dobro sa ponúkajú ľuďom aj ako zmysel života.
JAROŠ Peter

Byť milovaný je pasívum lásky.
ARGHEZI Tudor

Byť stelesnením lásky je tým najtvorivejším skutkom.
DAAS Ram

Byť šťastný v láske znamená prekonať nepokoj šťastia.
MAETERLINCK Maurice

Byť verný telom, ale nie v duchu, alebo zostať verný v myšlienkach, ale nie telom – to býva dosť nebezpečný typ lásky.
FULGHUM Robert

Byť zaľúbený do seba, to je jediná šťastná láska v živote.
DREISER Theodore

Byť zamilovaný do seba znamená nemať v láske súpera.
DÉRY Tibor

Celý svet spočíva na nádeji a drží pohromade láskou.
NEZNÁMY

Cena tvojej lásky si ty sám.
AUGUSTÍN

Cieľom života je napĺňať všetky jeho prejavy láskou.
EMERSON Ralph Waldo

Cieľom života je preniknúť všetky jeho prejavy láskou.
PASCAL Blaise

Cigánka mi predpovedala veľkú lásku. K peniazom.
KALČÍKOVÁ Zdenka

Cit bohatší ako ľudská reč je sám sebou krásny, nie ozdôbkami. Kto poráta, čo má, iba žobrák je. Lež moja verná láska vzrástla tak, že poklady jej nikdy nespočítam.
SHAKESPEARE William

Cnosť a sila sú jedno a to isté. Závisť, žiarlivosť, ctižiadosť, všetky druhy lakomstva sú pasíva; láska je akcia, je uplatnením ľudskej sily, ktoré je možné len na slobode a nikdy nie z donútenia.
SPINOZA Baruch

Cnosť je láska k tomu, čo je treba milovať.
AUGUSTÍN

Ctižiadosť si vyberá, láska berie.
BUNIN Ivan Alexejevič

Cudnosť má bezpochyby vysokú hodnotu na burze lásky, je to prvopočiatok prostitúcie.
BERNHARDTOVÁ Sarah

Cudzoložstvo je aplikácia demokracie na lásku.
MENCKEN Henry Louis

Cvičiť sa v láske neznamená robiť opakované pokusy.
QUOIST Michael

Cynická ľudová múdrosť tvrdí, že láska je slepá. V skutočnosti sú slepí tí, ktorí nemilujú, a teda nevedia, aký pekný a láskyhodný je svet.
HUXLEY Aldous Leonard

Čaro prvej lásky je v tom, že nevieme, že aj ona sa raz skončí.
DISRAELI Benjamin

Čarovnosť lásky je v tom, že obohacuje vlastné ja.
LICHTENBERG Georg Christoph

Čas je brusný kotúč, ktorý tie surové milostné záležitosti dvoch ľudí najprv vybrúsi do náležitej podoby, buď lásky alebo nenávisti.
ADDISON Joseph

Hnev je príloha lásky. Patrí k nej ako šalát k ryži.
ADDISON Joseph

Čas je láska. Čas je dar a pretože je dar, nemali by sme ním skrbliť, ale rozdávať ho.
BALLING L. Adalbert

 Čas sa nedá zastaviť, ale niekedy pre lásku zastane sám od seba.
BUCKOVÁ Pearl S.

Čas upevňuje priateľstvo a oslabuje lásku.
La BRUYÉRE Jean

Často sa šťastie manželstiev, uzavretých z rozumu, rozletí ako prach práve preto, lebo sa naraz zjaví láska, ktorú sme predtým neuznávali.
TOLSTOJ Lev Nikolajevič

Často v sebe veľkú lásku potláčame a malej podliehame.
BARTHÉLEMY Auguste

Často z lásky nechápeme viac než z nenávisti.
ASKLEPIADES

Či nie je tak, že láska môže byť iba ľahučký dotyk duší?
SAINT-EXUPÉRY Antoine 

Čím máme viac lásky, tým ľahšie preputujeme životom.
KANT Immanuel

Čím môže byť všetko, čo ľudia vykonali, proti hoci len okamihu lásky?
D’ANNUNZIO Gabriele

Čím neskôr láska prichádza, tým je ozajstnejšia.
OVIDIUS Publius Naso

Čím ťažšia je práca, na ktorú v mene lásky venuješ svoje sily, tým väčšie je tvoje nadšenie.
SAINT-EXUPÉRY Antoine 

Čím väčší muž, tým hlbšia jeho láska.
DA VINCI Leonardo

Čím väčšia je láska človeka k človeku, tým viac zármutku k nej viaže.
DERŽAVIN Gavril Romanovič

Čím väčšia láska, tým väčší strach.
SHAKESPEARE William

Čin uvedomelej lásky je tvorivý.
GERCEN Alexander Ivanovič

Činná láska hojí všetky rany; slová len zväčšujú bolesť.
KOLPING Adolf

Činorodá láska otvára srdcia a zatvára oči.
VINCENT de Paul

Čisto geometrický je láska pohyb vertikálnym smerom v horizontálnej polohe.
BOLOGNESSI Giorno

Človek – vedľajší produkt lásky.
LEC S. J.

Človek asi musí skôr pocítiť lásku, aby rozumel priateľstvu.
CHAMFORT

Človek bez lásky je ako mŕtvola na dovolenke.
REMARQUE Erich Maria

Človek bez lásky je na tom oveľa horšie ako zem bez oblohy.
DERŽAVIN Gavril Romanovič

Človek bol stvorený z lásky. A preto túži milovať.
VIANNEY Jan Maria

Človek dospieva v okamihu, kedy začne lásku dávať, namiesto aby ju vyžadoval.
OSHO

Človek je múdry láskou k druhému, nie svojimi vedomosťami.
SALES François

Človek je síce stvorený pre lásku, ale nie každý je rovnako šikovný v uskutočňovaní. Popri prirodzenej schopnosti sa vyžaduje aj trochu teoretických vedomostí.
DÉRY Tibor

Človek je stvorený na to, aby dýchal nekonečnosť večnej lásky. Ak to nemôže, je ako uväznený, bez svetla. Až viera nás vedie k výšinám. Čo teda znamená „loviť ľudí“? Znamená to priviesť ich na slobodu, k životnej potrebe, ktorá im je určená.
BENEDIKT XVI.

Človek je ten, čo nezabudol na lásku.
DENDIS Oliver

Človek je tvor prelietavý, pokiaľ sa nemôže skutočne zamilovať. Ako náhle sa zamiluje, s celou zložitosťou kultúrnej, modernej lásky je nutne monogamný.
NEUMANN S. K.

Človek je vynález lásky a bol stvorený k láske.
CARDENAL MARTINEZ Ernesto

Človek má byť na svoju lásku skúpy. Milovať každého je to isté, ako nemilovať nikoho.
STAŠEK Antal

Človek má dôvody k láske i dôvody nemilovať, a často je ťažké povedať, ktoré dôvody sú väčšie.
BANVILLE Theodore Faullain

Človek môže byť v láske šťastný len za predpokladu, že nie je pripútaný k manželskému jarmu.
AMIEL Fréderik Henri

Človek môže mať veľa priateľov, môže cítiť aj veľkú náklonnosť k človeku, môže aj zvyknúť k nemu, že sa mu ten cit zdá láskou – ale naozajstná láska je čosi iného. Tou musí byť rovnosť myslenia i citu, – Dôvera a láska musí chodiť spolu.
NĚMCOVÁ Božena

Človek môže v sebe zničiť všetko, lásku, nenávisť, vieru a dokonca aj pochybnosť; ale pokiaľ lipne na živote, nemôže zničiť horúčku.
CONRAD Joseph

Človek musí pocítiť lásku, aby porozumel priateľstvu.
CHAMFORT

Človek nenávidí z lásky, nie z nenávisti.
ALIGEROVÁ Margarita Iosifovna

Človek neustále nachádza nové a nové lásky, o ktorých je presvedčený, že bez nich nemôže žiť.
ANOUILH Jean

Človek nežije iba z lásky, ktorú prijíma, ale hlavne z tej ktorú daruje.
MATKA TEREZA

Človek nie je nikdy žiarlivejší, ako keď sám začína v láske ochabovať. Potom už neverí tomu druhému, pretože cíti, ako málo sa dá veriť jemu samému.
GRILLPARZER Franz

Človek nikdy nie je hlúpy, keď podľahne láske.
DUTOURD Jean Gwenaél

Človek predsa nemôže trvalo žiť z chladničiek, politiky, financií a krížoviek. Človek to jednoducho nemôže. Človek predsa nemôže žiť bez básní, bez farieb, bez lásky.
SAINT-EXUPÉRY Antoine

Človek si uchová prvú lásku, kým nepríde druhá.
ROCHEFOUCAULD

Človek, ktorého láska nedokáže stimulovať k veľkým výkonom, je mŕtvy, i keď zdanlivo žije.
NILL H.

Človek, ktorý sa žení z lásky, je ako žaba, ktorá skočí do studne. Má hojnosť vody, ale nemôže sa vrátiť.
COLERIDGE Samuel Taylor

Človek, ktorý žije bez lásky je nešťastný. Jeho duša zíva prázdnotou a jeho myseľ krpatie.
CATO Marcus Porcius st.

Človeka merajú podľa jeho lásky.
HAECKER Theodor

Človeka robí človekom nie vlastnenie lásky, ale preukazovanie lásky – akt milovania.
ROSSO Pau

Človeka treba milovať takého, aký je, a nie podmieňovať svoju lásku tým, aký by mal byť.
ASTAFJEVOVÁ Natalija

Čo bolo hanba povedať, kázala láska napísať.
OVIDIUS Publius Naso

Čo človek vymyslel, robí s láskou, čo sa naučil, robí s istotou.
GOETHE Johann Wolfgang

Čo do lásky nevnesieš, nikdy v nej nenájdeš.
GALCZYŇSKI Konstanty Ildefons

Čo je božtek: je dar z lásky pre ranených v srdci, – správa, ktorú je možno iba ústne, nie písomne vykonať, – ústne vyjadrenie bez slov. Rôznosť božtekov: vážnosť bozkáva ruku, priateľstvo líce, dobromyseľnosť čelo, srdečnosť oči, galantéria a huncútstvo ruku, poníženosť oblek, láska ústa
a vášeň ňadra.
WUNSCH Hugon

Čo je láska? Láska je stav, v ktorom sa človek domnieva, že našiel toho druhého a vôbec si nevšimol, že stratil samého seba.
GREGOR Peter

Čo je láska? Prostunká rozprávka mnohorako rozprávaná.
ZOLA Émile

Čo je láska? Keď v cudzích očiach zazrieme zidealizovanú bytosť.
PIRANDELLO Luigi

Čo je láska? Vášeň, ktorá odsunuje vesmír, aby nevidela nič, len milovaný predmet.
NAPOLEON I. Bonaparte

Čo je mužom česť a sláva, to je ženám krása a láska.
ZEYER Julius

Čo je na láske krásne? To, čo by bolo škaredé, keby jej nebolo.
SCHÖNFLIES Benjamin

Čo je na prvej láske najpôvabnejšie? To, že málokedy sa končí svadbou.
BALZAC

Čo je veľká láska? To, čo na mnohých ženách nenávidíme, a predsa na jedinej žene milujeme.
ALARCÓN

Čo je na prvej láske najpôvabnejšie? To, že málokedy sa končí svadbou.
BALZAC Honoré de

Čo je sila lásky? Aspoň nad hrobom sa so svojim odporcom dôstojne rozlúčiť.
GRABBE Christian Dietrich

Čo je telesná láska? Nič viac a nič menej ako božská čertovina.
BOSCO Giovanni Melchior

Čo je to láska? Voz nepokoje, ktorý spolu ťahajú muž a žena.
OVIDIUS Publius Naso

Čo je v láske bez prekážok, je v nej menej trvanlivé.
BERNARD zo Sieny

Čo je veľká láska? To, čo na mnohých ženách nenávidíme, a predsa na jedinej žene milujeme.
ALARCÓN Juan Ruiz de y Mendoza

Čo je všetkým skryté, to láska uhádne.
ZEYER Julius

Čo je výprask, vie každý z nás dosť presne, ale čo je láska, to poriadne nevie nikto.
HEINE Heinrich

Čo láska horko-ťažko vybuduje, to nenávisť v jedinom okamihu zrúca.
ISTRATI Panait

Čo má spoločné láska s rozumom? Sú to podstatné mená.
SURINČÁK Ladislav

Čo možno dať a čo všetko dáva? Láska!
KIERKEGAARD Sören Aabye

Čo možno vziať a čo zároveň všetko berie? Láska.
KIERKEGAARD Sören Aabye

Čo neurobí žena, aby nahnevala svoju sokyňu. Pamätám si, že mi jedna žena vyznala svoju lásku preto, lebo som miloval inú.
LERMONTOV Michail Jurievič

Čo nie je možné uskutočniť v láske, nech sa stane aspoň v nenávisti.
DYGAT M. Stanislaw

Čo poháňa svet vpred, nie je láska, ale pochybnosť o nej.
WILDE Oscar

Čo robíme s láskou, má tú výhodu, že nás neunavuje.
BEZRUČ Petr

Čo sa nikdy nezmení, aj keď sa všetko zmení? Láska!
KIERKEGAARD Sören Aabye

Čo sa robí z lásky, robí sa vždy mimo dobra a zla.
NIETZSCHE Friedrich Wilhelm

Čo sa v láske nepodarí prvýkrát, je navždy stratené.
AZNAVOUR Charles

Čo spôsobuje, že láska, ktorá sa zrodila z túžby, žije dlhšie ako túžba?
MAUROIS André

Čo svet svetom stojí, žiadna žena ešte neuškrtila muža, ktorý jej vyznal lásku.
FLORIAN Jean-Pierre Claris

Čo z pravej lásky vyviera, nikdy nevyschýna.
PALACKÝ František

Čomu sa v láske bránime, to nás v nej neminie.
BENTHAM Jeremy

Daj, Bože, nech je moja láska mocnejšia ako moje reťaze, čo ma neprestali pripútavať k zemi. Vôbec nič – ani najčistejšia láska, ani najschopnejšie stvorenia – nemôžu nahradiť tvoju lásku.
SCHELINGOVÁ Zdenka

Ďakovať za prejav lásky je spochybnenie jeho úprimnosti. Veď láska je samoúčelný výplod toho, z koho vychádza.
STRAUSS Pavol

Ďakujem ti. Moje srdce bolo smädné po láske a ty si mi ho naplnila, tou nádhernou tekutinou.
LIER

Dar nemá cenu, keď sa ukáže, že darca z lásky nedával.
SHAKESPEARE William

Darovanie vonkajších hmotných vecí je v láske vždy nepodstatné, je to pomôcka v núdzi; aby sa človek sám pozdvihol, aby vyplnil nerovnosť, medzipriestor. Až keď už nebude mať čo darovať, iba lásku, láska dosiahne svoju plnú zrelosť.
BALTHASAR Hans Urs

Dávajme si pozor na lásku, lebo kto špekuluje v láske, prestáva milovať.
BOBER Bernard

Dávanie lásky je vzdelanie samo o sebe.
ROOSEVELTOVÁ Eleanor

Dávno neverím na lásku na prvý pohľad. Opačné pohlavie najviac priťahujú peniaze a moc.
HUGH Grant

Dbaj na to, aby tvoj život bol svedectvom lásky.
SZULOWSKI Marian

Dejiny ako celok sú bojom medzi láskou a neschopnosťou milovať, medzi láskou a odmietnutím lásky.
BENEDIKT XVI.

Demokracia má svoje výhody, ale občas sa dá dosiahnuť viac s trochou láskavej diktatúry.
DURRELL Lawrence George

Deti miluj prísne a trestaj láskou.
SPINOZA Baruch

Deti nerastú z chleba, ale z lásky.
MARCINOVÁ J.

Deti potrebujú lásku – niekedy viac ako hračky a pomoc.
BANDERAS Antonio

Deti sú najľúbeznejšou zárukou manželstva – zväzujú a udržiavajú puto lásky.
LUTHER Martin

Deti treba vychovávať k láske k ľuďom a nie k sebe samému. Preto samotní rodičia musia mať radi ľudí.
DZERŽINSKIJ Felix Edmundovič

Detská láska sa riadi princípom: Milujem, pretože som milovaný. Zrelá láska sa riadi princípom: Som milovaný, pretože milujem. Nezrelá láska hovorí: Milujem ťa, pretože ťa potrebujem. Zrelá láska hovorí: Potrebujem ťa, pretože ťa milujem.
FROMM Erich

Diabol môže poskytnúť všetko, okrem lásky.
LE FORT Gertrud

Dialektika lásky má spravidla takú formu, že muži dostávajú ženy, ktoré ich nie sú hodné a ženy zase mužov, ktorí si ich vôbec nezaslúžia.
BURIČ Vladimir

Dieťa je zviditeľnená láska.
NOVALIS Friedrich Leopold

Dieťa: časovaná bomba lásky.
ŽÁČEK Jiří

Dievča sa musí vydať z lásky a vydávať sa dovtedy, kým ju nenájde.
GABOROVÁ Zsa Zsa

Diktátor vyskúšal všetko, aby zaviedol demokraciu, ale láska národa k nemu bola silnejšia.
RADOVANOVIČ Milovoje

Dnes sa z lásky viac ľudí rozvádza, ako sobáši.
EHRENFORTH

Do dvadsať rokov sa ľudia berú z hlúposti, do tridsať z lásky a potom už z rozumu.
HUMMALA

Do lásky vkladáme nekonečno. Ženy za to nemôžu.
FRANCE Anatole

Do pravdy sa vstupuje len cez lásku.
AUGUSTÍN

Dobrá pamäť je základom priateľstva a skazou lásky.
REMARQUE Erich Maria

Dobré skutky nekonáme z nenávisti alebo pre mzdu, ale z lásky.
RUSKIN John

Dobre srdce ženy a nie pekná tvár upúta moju lásku.
SHAKESPEARE William

Dobro konajme z lásky k dobru, hovorili starí ľudia; zlý je ten človek, ktorý sa bojí hriechu zo strachu pred trestom.
BAYLE Pierre

Dobro v slovách vytvorí dôveru, dobro v myslení hĺbku, dobro pri rozdávaní lásku.
LAO-c

Dobročinná láska je veľká pani: treba robiť všetko, čo prikazuje.
VINCENT de Paul

Dobrodenie lásky nie je v tom, že nám dáva vieru v druhého, ale v tom, že nám vracia vieru.
ROLLAND Romain

Dobromyseľné dieťa, naklonené láske a sústrasti, dokáže slabo vzdorovať posmechu a zlomyseľnosti.
GOETHE Johann Wolfgang

Dokázal nehovoriť, pamätajúc, že slová v menšej alebo vo väčšej miere sú násilím na jemnom tele lásky.
RUDNICKI Adolf

Dokonalá láska je ideál, dokonalé priateľstvo idea.
HOLITSCHER Walter

Dokonalé priateľstvo je láskavosť medzi dobrými ľuďmi. A pretože sú dobrí, sú si zároveň navzájom užitoční a spôsobujú si navzájom radosť.
ARISTOTELES

Dopúšťame sa nevery; bežíme od jednej krásky k druhej; ale vždy sa vraciame k našim prvým láskam.
ÉTIENNE Charles-Guillaume

Dospel som tak ďaleko, že si niekedy myslím, že láska je v podstate právo tyranizovať človeka, ktorý milovaný človek dobrovoľne dáva.
DOSTOJEVSKIJ Fiodor Michajlovič

Dospelý človek, ktorý je spoľahlivý a stabilný, majúci v srdci lásku a toleranciu, je najlepšou terapiou, akú môže dieťa mať.
HUBBARD Lafayette Ronald

Dôkaz existencie lásky je v tom, že sa deje.
SVITÁK Ivan

Dôkaz lásky môže byť aj tento: Pravidelná platba alimentov.
BILY Jozef

Drahé šperky nezaručia večnú lásku.
MACHÁČKOVÁ Monika

Druhá slasť po láske je hovoriť o nej.
LABE Luize

Dúfať znamená veriť v dobrodružstvo lásky, mať dôveru k ľuďom, urobiť skok do neznáma a celkom sa prenechať Bohu.
CAMARA Helder Pessoa

Duchovná láska je radosť z totožnosti, telesná z rozdielnosti.
HÖLDERLIN Johann Christian Friedrich

Duchovne vyspelý jedinec je jedincom obzvlášť milujúcim a tato neobyčajná láska mu prináša neobyčajnú radosť.
PECK Morgan Scott

Duša potrebuje samotu, tak ako telo potrebuje lásku.
SHAW George Bernard

Dva neoddeliteľné základné piliere, bez ktorých láska neobstojí, sú dôvera a úcta: bez rešpektu stráca láska hodnotu a bez dôvery radosť.
KLEIST Henrich

Dvetisíc rokov pulzovalo svetlo a teplo od Dieťaťa v jasliach po celom svete. Z jeho očí žiari svetlo – svetlo, ktoré tma nepohltila. To malé srdce, ktoré tlčie v hrudi tohto Dieťaťa je žeravé ohnisko samej Lásky.
LUNDSETOVÁ Sigrid

Ešte dobre, keď ťa aspoň strach z pekelných múk odstrašuje od zla, ak ťa od neho nemôže odvrátiť láska.
TOMÁŠ Kempenský

Ešte nikto si nevšimol príbuznosť pomstychtivosti s láskou ku spravodlivosti.
GRILLPARZER Franz

Existuje láska skutku a láska srdca. Jedna je nám prikázaná, druhá sa nám dáva za odmenu.
BERNARD z Clairvaux

Existuje liek na lásku – ešte väčšia láska.
THOREAU Henry David

Existuje úsmev lásky a úsmev ľsti a existuje rozosmiaty úsmev, v ktorom sú obidva.
BLAKE William

Existuje zdvorilosť srdca; je príbuzná láske. Z nej pochádza najpohodlnejšia zdvorilosť vonkajšieho správania.
GOETHE Johann Wolfgang

Fakt, že zdrojom sexuálnej radosti je naše telo, nedáva medicíne právo vydávať sa za odborníka na lásku.
HEINE E. W.

Fantázia ženy je veľmi rýchla; v okamihu preskočí od obdivu k láske, od lásky k manželstvu.
AUSTENOVÁ Jane

Filozofia nie je láska k múdrosti, ale múdrosť lásky.
HEIDEGGER Martin

Filozofia vo filozofickom zmysle je láska k pravde a múdrosti.
CERVANTES Saavedra Miguel de

Filozofom lásky sa stáva ten, kto ju nepozná.
DIDEROT Denis

Flirt je akvarel lásky.
BOURGET Paul

Flirt je preklenovací úver na ďalšiu lásku.
MOREAUOVÁ Jeanne

Genialitu ktosi definoval ako schopnosť urobiť z mála veľa – táto charakteristika vystihuje aj lásku.
MAUROIS André

Gram lásky je lepší ako metrák rozumu.
PUSEY E. B.

Had mal pravdu. Kde nie je láska, tam nemôže byť raj.
BUTULESCU Valeriu

Harmónia bez melódie je ako sexualita bez lásky.
WAGNER Richard Wilhelm

História lásky je dráma jej boja proti času.
GÉRALDY Paul

Hlad a láska určuje všetky ľudské dejiny.
BUDHA

Hľadáme lásky ako drahokamy – kto však zasial jej semená, nevieme.
BALMONT Konstantin Dmitrijevič

Hľadať lásku? Nezmysel…hovorí rozum. Smiešne…hovorí hrdosť. Riskantne…bráni skúsenosť. „ale samota ta zabíja“ šepká srdce!
REMARQUE Erich Maria

Hlavnou formou, ktorou sa láska prejavuje je pozornosť. Najobvyklejším a najdôležitejším spôsobom, ktorým prejavujeme svoju pozornosť, je vypočutie.
PECK Morgan Scott

Hlavným pokrmom lásky je bolesť.
MAETERLINCK Maurice

Hneď ako ochutnajú ženy lásku, priateľstvo sa im zdá bez chuti.
ROCHEFOUCAULD

Hneď za láskou kráča v jednej rade nenávisť, ktorá ju zastupuje.
BEETHOVEN Ludwig van

Hnev milencov je obnovou lásky; Hnev milencov upevňuje lásku; Láska nehnevaná nie je milovaná.
TERENTIUS Publius Afer

Hnev milujúcich je obnovou lásky.
PLAUTUS Titus Marccius

Hnev môže človek v sebe potlačiť, lásku však nie.
AMADO Jorge de Faria

Hnev sa neprekonáva hnevom, ale láskou.
BUDHA

Hnevy zaľúbených utvrdzujú lásku.
VARRO Marcus Terentius

Hoci bol očný lekár, jeho láska zaslepila.
LEC S. J.

Hoci je rozum lekárom lásky, za radcu ho láska neuznáva.
SHAKESPEARE William

Hojne sa vyskytujúci variant „výkonu a úspechu“ je „duchovný aktivizmus“, ktorý je v náboženských kruhoch veľmi rozšírený a často zamieňaný s láskou k blížnemu.
FRIELINGSDORF K.

Horšie ako láska nepeknej ženy je priateľstvo krásnej ženy.
HEINE Heinrich

Hovorí sa tomu láska. V skutočnosti je to len túžba ovládať a vlastniť druhého človeka.
ROCHEFOUCAULD

Hovorí sa, že čas je nepriateľom lásky. Nie je to pravda! Čas len stiera náter, a tak mizne neúprimný žiaľ, vymyslené vášne, pravé city však trvajú.
ERENBURG Iľja Grigorievič

Hovorí sa, že láska nepozná žiadne medze. Ale práve medze sú to, čo je zaujímavé.
GODARD Jean-Luc

Hovoria, že treba starú lásku vyraziť novou láskou ako klin klinom.
CICERO Marcus Tullius

Hovoríme láska, ale on je to zástup citov, že ich v tom húfe ani nemôžeme rozoznať.
ČAPEK Karel

Hovoriť o láske znamená milovať sa.
BALZAC Honoré de

Hrešiť z lásky je božské.
BLOY Léon Henri Marie

Hriech ľudí rozdeľuje, vylučuje ich zo spoločenstva a vytvára bariéru v samotnom človeku. Odpúšťajúca láska zjednocuje vnútorne rozpolteného človeka a znova ho prijíma do spoločenstva. Opäť v ňom môže prúdiť život a láska.
GRÜN Anselm Osb

Charakter ženy sa nepozná, keď láska začína, ale keď sa končí.
LUXEMBURGOVÁ Rosa

Chceš vedieť, či je tvoja láska krásna a dôstojná? Pozoruj, či sa pozdvihne nad teba samého.
GRAF Arturo

Choroba je nákazlivá, kiež by bola aj láska.
La BRUYÉRE Jean

Choroba je nákazlivá, kiež by bola aj láska.
SHAKESPEARE William

Choroba zničí v jedných ľuďoch odvahu, v iných strach – ba dokonca lásku k životu.
CLAPIERS Luc

Chyby, ktorých sa dopúšťame z lásky, majú len krok k múdrosti.
FADEJEV A. A.

I najhovornejšiu ženu naučí láska mlčať.
BALZAC Honoré

I vážke zostane dosť času na lásku.
BARBAY Jules 

I veľká láska je len malou náhradou za prvú lásku.
ADDISON Joseph

Iba konkrétne skutky ukazujú silu lásky.
GOETHE Johann Wolfgang

Iba na dovolenke sú večné lásky, ktoré trvajú štrnásť dní.
GLASOVÁ Uschi

Iba pravda zvíťazí, iba láska k blížnemu spasí.
AUGUSTÍN

Iba ten miluje, kto má silu lipnúť na láske.
ADORNO Theodor

Iba ten si zaslúži slobodu a lásku, kto si ju vie udržať.
GOETHE Johann Wolfgang

Ilúzia: Matka veľmi ctihodnej rodiny, do ktorej patri Nadšenie, Cit, Obetavosť, Viera, Nádej, Láska a mnoho iných krásnych synov a dcér.
BIERCE Ambrose Gwinnett

Isté je, že jedno z najväčších trápení na svete je zavinené neopätovaním lásky.
JÉGÉ vl. m. Ladislav Nádaši

Isteže je láska. A potom je život, jej nepriateľ.
ANOUILH Jean

Ja , čo mám tak rád lásku , čo tu hľadám?
SAINT-EXUPÉRY Antoine

Je iba jeden originál lásky, ale má tisíc rôznych kópií.
ROCHEFOUCAULD

Je isté, že povaha lásky a povaha priateľstva sú celkom odlišné: priateľstvo ešte nikdy nikoho nepriviedlo do blázinca.
MONTESQUIEU Charles

Je ľahké skryť nenávisť, ťažké lásku, najťažšie ľahostajnosť.
BÖRNE Karl Ludwig

Je láska radosť milencov z totožnosti, alebo z rozdielnosti?
ENGELS Friedrich

Je láska skutočne to, čo milujeme?
DICKENS Charles

Je len jeden dôkaz existencie lásky: hĺbka vzťahu a živosť i sila každého z partnerov; to je plod, podľa ktorého sa láska poznáva.
FROMM Erich

Je len jediné zmeškanie, nechať si ujsť príležitosť prejaviť lásku.
NIŽNÁNSKY Jozef

Je lepšie byť nešťastný z lásky ako nešťastný z rozumu.
EBERS Georg

Je možné celý život opovrhovať ľuďmi, ale nie je možné na chvíľu nezatúžiť po láske človeka.
ALEXIS Nicolas Ronald

Je možné, že ľudia, ktorí neurobia nič iné ako to, že sa zaľúbia, sú užitočnejší ako tí, ktorí svoju lásku a srdce obetujú určitej idei.
GOGH Van Vincent

Je múdre každý deň si povedať: „Kiež si udržím lásku k životu“.
NERUDA Jan Nepomuk

Je niečo horšie ako láska škaredej ženy: priateľstvo krásnej ženy.
HEINE Heinrich

Je omnoho lepšie byť bez šťastia ako bez lásky.
GELLERT Christian Fürchtegott

Je potrebné, aby muži v manželstve prejavovali viac lásky a ženy viac rozumu.
DUCLOS Charles Pinot

Je rozhodne ľahšie vzplanúť láskou, keď človek nemiluje, ako sa jej zbaviť, keď miluje.
ROCHEFOUCAULD

Je smutnou logikou lásky, že najľahšie získava srdce ten, čo svetom chodí bez neho.
CHATEAUBRIAND Francois

Je ťažké dosiahnuť správny stred – zakaľovať srdce pre život a udržať ho mäkké pre lásku.
GOTTHELF Jeremias

Je ťažké odrazu odložiť dávnu lásku, ale dajako to musíš urobiť.
CATULLUS Gaius Valerius

Je to láska, čo umožňuje zachovávať prikázania, a či zachovávané prikázania plodia lásku? Kto by sa škriepil, že láska nie je prednejšia? Kto totiž nemiluje, nemá prečo zachovávať prikázania.
AUGUSTÍN

Je to láska, čo vidím v tvojich očiach, alebo len odraz mojej?
SKREWTAPE

Je veľa liekov proti láske, ale ani jeden zaručený.
ROCHEFOUCAULD

Je veľa ľudí, ktorí by sa nikdy nezamilovali, keby o láske nepočuli hovoriť.
ROCHEFOUCAULD

Je veľa prostriedkov ako liečiť lásku, ale žiadny z nich nie je spoľahlivý.
ROCHEFOUCAULD

Je veľký rozdiel medzi postojom človeka, ktorý sa nechá gniaviť dodržiavaním detailov, a postojom človeka, ktorý dodržiava všetky predpisy z lásky, čo mu umožňuje milovať, dávať sa a obetovať, a zabudnúť na vlastné chúťky.
DUCRUET Bernard

Je veľký rozdiel medzi prvou láskou a okamžikom, kedy na láske najprv záleží.
FULGHUM Robert

Je zbytočné rozosievať lásku na neúrodnej pôde, lebo aj tak tam vyrastie len burina.
PITAR

Jeden z jedov, ktoré ubíjajú lásku, je atrament.
BALZAC Honoré de

Jedenáste prikázanie: lásku nezabiješ.
SCHAUKAL

Jediná láska, ktorá ťa nesklame, je tá, ktorá sa nedočká naplnenia.
TÉVER Felix

Jediná odmena lásky je skúsenosť v láske.
LECARRE John

Jediná pravá láska je láska na prvý pohľad; druhý pohľad rozptyľuje.
ZANGWILL Israel

Jediná zbraň, ktorá nehrdzavie je láska.
BABLER Otto František

Jedine dobrotou sa stávame hodní lásky.
CHAPLIN Charles

Jedine láska dokáže obdarovať iného, a pritom sama zbohatnúť.
BRENTANO Clemens

Jedine láska dokáže odhaliť tajomstvo osobnosti.
MÜLLER -ECKHARD

Jedine láska pozná tajomstvo, ako obdarovať druhých a pritom zostať bohatým.
BRENTANO Clemens

Jedine láska vie zjednotiť živé bytosti, aby boli úplné a naplnené, pretože ba ona ich uchvacuje a spája tým, čo je v nich najhlbšie.
CHARDIN Pierre Teilhard

Jediné ospravedlnenie pre sobáš z lásky je neprekonateľná vzájomná náklonnosť.
SHAW George Bernard

Jedine strach je mocnejší ako láska.
HEINE E. W.

Jedine ten, kto vo svojej láske vyjde z kruhu Ja k Ty, nájde bránu, ktorou sa vstupuje do tajomstva bytia.
MARCEL Gabriel Honoré

Jediné víťazstvo nad láskou je útek.
NAPOLEON I. Bonaparte

Jediné, čo bude dôležité keď odídeme, budú stopy lásky, ktoré po nás zostanú.
SCHWEITZER Albert

Jediné, čo je viac nedôstojné lásky ako nevera, je žiarlivosť.
FLETSCHER John

Jediné, čo na tom svete za niečo stojí, je láska.
PALKO Marián

Jedinou láskou, ktorá trvá do konca života, je sebeláska.
WILDE Oscar

Jedinou láskou, ktorej človek vždy zostáva verný, je sebeláska.
LAUB Gabriel

Jediný dar, ktorý človek neunesie sám, je láska.
PALKO Marián

Jediný rozdiel medzi rozmarom a „večnou láskou“ je ten, že rozmar trvá o niečo dlhšie.
WILDE Oscar

Jedlo je taká individuálna vec ako láska.
KLEIN Karol

Jedna z najnebezpečnejších vecí, ktoré si môžeš vypýtať, keď nastane láska, je záručný list.
JASON Q.

Jedna z najrozšírenejších očných chorôb je láska na prvý pohľad.
CERVI Gino

Jedna z vecí, na ktorých sa ľudia všetkých čias zhodujú, je platonická láska k pravde a reálny strach, ktorý z nej majú.
ROLLAND Romain

Jedni sa ženia z lásky, druhí na inzerát.
ŠUHAJDA Július

Jedno z najväčších nešťastí: šťastie v láske.
CAMPANÍLE Achille

Jednoduchá fyzická záľuba nie je dostatočný dôvod k láske. Rozkoš je zameniteľná.
DUTOURD Jean Gwenaél

Jednotkou lásky sú dva.
KOMENDA Stanislav

Jedným zo základných bodov je láskavosť. S láskavosťou, láskou a súcitom, ktoré sú podstatou bratstva, dosiahneme vnútorný pokoj. Takéto cítenie je základom vnútorného pokoja.
DALAJLÁMA

Jeho láska bola večná. Keď mu zomrela žena, oženil sa s druhou.
BUSCH Wilhelm

Jestvuje krajina života a smrti a mostom medzi nimi je láska.
WILDER Thornton Niven

K láske nemožno nikoho prinútiť. Iba láska sama vzbudzuje protilásku. Takýmto spôsobom chcel Boh dobyť srdce človeka.
KOLBE Maximilián

K láske patrí veľa trpezlivosti a poznanie, že aj vy leziete partnerovi na nervy.
WOHMANNOVÁ Gabriele

K nenávisti alebo k láske je poháňaný celý svet. Niet inej možnosti voľby, diabol je neutrálny.
BRENTANO Clemens

K veciam je naša láska verná, k ľuďom však nie.
DIOFANTOS Diophantus

K večeru nášho života budeme súdení podľa lásky.
JÁN z Kríža

Kamaráta si nájdeš vždy ale lásku nie.
GOOMO

Kašeľ, dym a láska sa dajú ukryť len veľmi ťažko.
REMARQUE Erich Maria

Káva musí byť horúca ako peklo, čierna ako diabol a sladká ako láska.
TALLEYRAND-PÉRIGORD

Každá bytosť musí milovať. A táto nutnosť nám prikazuje, aby sme obdivovali všetky podoby lásky.
ÉLUARD Paul

Každá hodina premárnená na nenávisť je večnosť odňatá láske.
BÖRNE Karl Ludwig

Každá láska je pravá a prekrásna po svojom, len keď je v srdci, a nie v hlave.
BELINSKIJ Vissarion Grigorievič

Každá láska je slepá, ale žiadna taká ako sebeláska.
RADOVIC Dušan

Každá láska je viac príbuzná sebectvu ako láske k blížnemu.
BRUYN Günter

Každá láska zlé skončí, skôr alebo neskôr.
FULGHUM Robert

Každá práca vykonávaná s radosťou je šťastím, a keď’ ju robíme aj s láskou, niet väčšieho šťastia na svete.
MAUROIS André

Každá vášeň nás vedie k chybám, ale láska k tým najtrápnejším.
ROCHEFOUCAULD

Každá veľká láska medzi mužom a ženou sa nakoniec ustaľuje ako trpená znášanlivosť.
CURIEOVÁ-SKLODOWSKÁ Maria

Každá veľká láska obsahuje materstvo.
MAUROIS

Každé ráno sa zobuď s úsmevom, cíť svoj dych na tvári a lásku v očiach.
LENNON

Každá veselá láska je smutná, lebo láska je ako celý svet – je síce horká, ale sladko chutná.
SEIFERT Jaroslav

Každá žena má slabosť na hlupáka, pretože si myslí, že ohlúpol z lásky k nej.
ŽÁČEK Jiří

Každá žena spomína si s láskou na muža, ktorý si ju chcel zobrať a každý muž na ženu, ktorá ho nechcela.
SHORE V. B.

Každé odmietnutie lásky je víťazstvom smrti.
LUSTIGER Jean-Marie

Každé ozajstné umelecké dielo pripomína anjela lásky, ktorý osamelý putuje pekelnou krajinou.
THIESS Frank

Každé ráno sa zobuď s úsmevom, cíť svoj dych na tvári a lásku v očiach.
LENNON John

Každé vyznanie lásky má v sebe rys vznešenosti. Zahrňuje v sebe úctu. Každé poláskanie, či telesné, či slovom, je posvätné.
ÉLUARD Paul

Každej noci je škoda, ktorá nebola zasvätená láske.
ASTURIAS Miguel Ángel

Každý boj s láskou je vopred prehratý.
HELIODORUS z Emessy

Každý čin motivovaný láskou rozvíja milujúceho i vtedy, keď jeho cieľom je rozvoj niekoho iného.
PECK Morgan Scott

Každý čin, ktorý nie je založený na láske, nesie v sebe zárodok smrti.
PESTALOZZI Johann Heinrich

Každý dar i sebemenší je v skutočnosti veľký ak bol daný s láskou.
PINDARUS

Každý deň svojho života sa musíme rozhodovať: buď trpieť v láske, alebo – čo je oveľa horšie – nemilovať.
HAMMARSKJÖLD Dag

Každý Francúz chce mať aspoň dve privilégiá; tým vyjadruje svoju lásku k rovnosti.
GAULLE Charles 

Každý je zrodený pre inú lásku k životu.
AMARU

Každý má dve možnosti. Sme buď naplnení láskou…, alebo strachom.
EINSTEIN Albert

Každý pokladá svoju lásku za hviezdu prvej veľkosti.
HANNEMAN F.

Každý z nás môže byť veľkým zdrojom lásky. Najjednoduchšia cesta k tomu je porozumenie.
BARNES Ernest William

Každý zamilovaný si o sebe myslí, že práve jeho láska je tá najväčšia pod týmto slnkom.
BOISTE Claude-Pierre

Kde asi končí láska, ktorá prechádza žalúdkom?
HOLITSCHER Arthur

Kde je láska k ľuďom, tam je aj láska k umeniu.
HIPPOKRATES

Kde je láska, tam nebýva rozum.
DOSTOJEVSKIJ Fiodor Michajlovič

Kde je láska, tam niet starostí. A ak predsa sú, prijímajú sa s láskou.
AUGUSTÍN

Kde je láska, tam sa dejú veľké veci, kde sa nič veľké nedeje, je to preto, lebo tam niet nijakej lásky.
IGNÁC z Loyoly

Kde je veľká láska, tam nie je nič malé.
SCHMID Paschalis

Kde je veľká láska, tam sa vždy dejú zázraky.
CATHEROVÁ Willa Sibert

Kde niet lásky, je rozhovor medzi ľuďmi len obyčajným znejúcim cimbalom.
BACON Francis

Kde niet vína – niet lásky.
EURIPIDÉS

Kde prestáva zdravie, tam prestávajú aj peniaze. Kde prestávajú peniaze, tam prestáva aj láska. A kde prestáva láska, tam začína kresťanstvo, – a k tomu dodal: Ale keby som mohol urobiť aspoň pár krokov hoc o barlách, nikdy by som nešiel do kostola, ale rýchlo za dievčatami.
HEINE Heinrich

Kde sa miešajú do lásky prvky vlastníctva, stráca svoju životodarnú moc a požiera osobnosť.
RUSSELL Bertrand

Kde sa uzatvára manželstvo bez lásky, tam čoskoro vznikne láska bez manželstva.
FRANKLIN Benjamin

Kde vládne láska, tam nie je snaha o moc; a kde prevláda moc, tam chýba láska. Jedno je tieňom druhého.
JUNG Carl Gustav

Keby bolo v láske viac priateľstva, bola by trvácnejšie.
GELLERT Christian Fürchtegott

Keby na svete vládla láska, boli by všetky zákony zbytočné.
ARISTOTELES

Keby nebola láska, boli by sme nemé sochy, a aj keby sme žili, svet by bol šedý.
PALAŠČÁKOVÁ M.

Keby sa človek všetkého nasýtil, lásky sa nenasýti.
NĚMCOVÁ Božena

Keby sa dalo skúmať ľudské srdce, s prekvapením by sme v jeho najtajnejšej hĺbke našli tiché očakávanie lásky. Očakávanie môže byť odmietané, zavrhované, no vždy je prítomné.
ROGER Brat Louis

Keby sa ľudia brali iba z lásky, väčšina ľudí by vyhynula.
STEVENSON Robert Louis

Keby sa výber v láske rozhodoval iba vôľou a rozumom, vtedy by láska nebola citom a vášňou.
BELINSKIJ Vissarion Grigorievič

Keby sme mali posudzovať lásku len podľa jej prejavov, pripomínala by skôr nenávisť ako priateľstvo.
ROCHEFOUCAULD

Keby ste ľudstvu zničili vieru v nesmrteľnosť, nielen láska, ale aj všetka životná sila udržujúca tep sveta by okamžite vyschla. Navyše by potom nič nebolo nemorálne, všetko by bolo dovolené, ešte aj kanibalizmus.
DOSTOJEVSKIJ Fiodor Michajlovič

Keď budeme nazývať láskou víťazstvo jedného nad druhým, radšej pôjdem.
RILKE Rainer Maria

Keď čakáš od niekoho lásku, buď trpezlivý a pokorný, lebo vtedy dostaneš to, čo je viac ako tvoja sebecká túžba.
SZULOWSKI Marian

Keď človek niekoho ľúbi nesmie mu byť smutno, láska nie je smutná, smutno je iba keď láska končí.
CHANELOVÁ Coco

Keď démoni vidia, že nedbáme o veci tohto sveta a neželáme si nenávidieť pre nich ľudí a odpadnúť od lásky, vtedy povzbudzujú proti nám ľudské klebety, aby sme neznesúc urážky, začali nenávidieť klebetníkov.
MAXIM vyznávač

Keď ide o lásku, potom veľa ešte stále nie je dosť.
BEAUMARCHAIS Pierre

Keď je človek zamilovaný, začína vždy tým, že podvádza seba, a končí tým, že podvádza ostatných. Svet tomu hovorí romantická láska.
DALAJLÁMA

Keď je láska povinnosťou, nenávisť môže byť príjemnou činnosťou.
BUKOWSKI Charles

Keď je láska unavená, nie je vyčerpaná; keď je tlačená, nerobí z donútenia; keď je ohrozovaná, nie je znepokojená, ale podobne ako príjemný ohník a horiaca fakľa dvíha sa hore a s istotou prekonáva všetky protivenstvá. Každý, kto miluje, vie veľmi dobre, čo tento zákon hovorí.
TOMÁŠ Kempenský

Keď je láska vlažná, treba ju prihriať alebo vyhodiť. Láska sa nedá uchovávať v chlade.
PIAF Edith

Keď láska a zručnosť spolupracujú, očakávajte majstrovské dielo.
RUSKIN John

Keď láska už nevedela čo povedať, vynašla bozk.
BARDOTOVÁ Brigitte

Keď láska začína byť vypočítavá, prestáva byť láskou.
OLIVIER Laurence

Keď láska začína počítať, už viac nie je láskou.
STOLZ Alban

Keď lásku hľadáme s odvahou, ukáže sa nám a my napokon pritiahneme ešte viac lásky. Ak nás miluje čo len jeden človek, miluje nás celý svet.
COELHO Pablo

Keď miluješ, objavuješ v sebe toľké bohatstvo, toľkú nehu a toľko citu, až je ti na neuverenie, že si schopný toľkej lásky.
ČECHOV Anton Pavlovič

Keď miluješ, tak vo svojich úvahách o tejto láske treba vychádzať z vyššieho, z dôležitejšieho ako je šťastie alebo nešťastie, hriech alebo cnosť v ich bežnom zmysle, alebo netreba uvažovať vôbec.
ČECHOV Anton Pavlovič

Keď na teba kývne láska, choď za ňu i keď cesta k nej bude ťažká a strmá.
DŽIBRÁN Chalíl

Keď nenaplním času svojho vnútra rozdanou láskou, tak sa mi naplní duchom sveta a vnesie mi tam svoj nepokoj.
ROSSO Paul

Keď nevieš, ako by si najlepšie pomohol núdznym, choď medzi nich a otváraj poriadne oči aj srdce. Láska je vynaliezavá.
ROSSO Paul

Keď niekomu vernosť spôsobuje radosť, potom je to láska.
ANDREWSOVÁ Julie

Keď objavíte nevyčerpateľný vnútorný zdroj svojej lásky začnete pociťovať slobodu, akú vám už nikto nevezme. Je to sloboda, ktorá vám umožní byť zamilovaný bez ohľadu na životné okolnosti. Je to sloboda, ktorá vám umožní piť zo studne vašej lásky, ochutnávať jej sladkosť, oslavovať ten zázrak, že ju máte v srdci.
ANGELIS Barbara

Keď príde bolesť, premýšľaj, čo od teba chce. Večná Láska neposiela nijaké utrpenie len preto, aby si plakal.
GEIBEL Emmanuel

Keď sa láska vytráca z nášho života, začíname váhať, či má zmysel, aby sme sa zmenili.
FULTON John Sheen

Keď sa ľudia znova stanú v láske ľuďmi jeden pre druhého, otvorí sa nebo nad zemou.
BOSMANS Phil

Keď sa modlíme za seba, vedie nás k tomu nutnosť. Keď sa však modlíme za iných, k tomu nás vedie jedine láska.
BERNARD

Keď sa ponuka premení na požiadavku vstúpiť do kráľovstva našej slobody, vtedy buď súhlasíme a zrodí sa láska, alebo nesúhlasíme a vznikne nepriateľstvo.
GIUSSANI Luigi

Keď sa skončí prvá búrlivá láska mladosti, nejestvuje už nič, čo by nám nahradilo vtedajší pocit šťastia, iba ak zážitok sprostredkovaný dielom veľkého spisovateľa.
DIETRICHOVÁ Marlene

Keď sa spoločenstvo, malé či veľké, stane vyjadrením vzájomnej lásky, určite bude možné uveriť evanjeliu.
SCHÜTZ Roger

Keď si má žena vybrať medzi láskou a bohatstvom, vždy sa snaží vybrať si oboje.
ACHARD Marcel

Keď si neodpočinieš na ňadrách ženy, tak to nie je láska.
BEZRUČ Petr

Keď si veľmi smutný, urob skutok lásky a hneď sa budeš cítiť lepšie.
ROSEGGER Peter

Keď sme sa nabažili lásky, uvítame, ak nás zastihne nevera. Zbaví nás našej vlastnej vernosti.
ROCHEFOUCAULD

Keď som mal dvadsať rokov, myslel som na lásku. Potom som ľúbil už len myslenie.
EINSTEIN Albert

Keď spovedník vidí, že kajúcnik nemá smrteľný hriech, má sa všemožne vynasnažiť, aby ho uviedol na cestu dokonalosti a lásky Božej.
ALFONZ Mária

Keď už nemáme šťastie v láske, mali by sme byť aspoň bohatí.
ANDRESSOVÁ Ursula

Keď v žene posilňuješ priateľstvo, oslabuješ lásku.
PUŠKIN Alexander Sergejevič

Keď vás láska korunuje, zároveň vás pribíja na kríž, a keď privodí vaše dozrievanie, zároveň vás orezáva.
DŽIBRÁN Chalíl

Keď vädne láska, ochabuje nadšenie a starne viera, mizne aj tvorivá sila.
CAROSSA Hans

Keď začneme hľadať lásku, láska nám vykročí v ústrety. A zachráni nás.
COELHO Pablo

Keď zamilovaný odhalí, že jeho láska je opätovaná, mal by vlastne nad svojou milovanou bytosťou vytriezvieť. Ako? Ona je taká skromná, že miluje okonca teba? Alebo taká hlúpa?  
NIETZSCHE Friedrich Wilhelm

Keď ženu milujeme pre jej prednosti, to ešte nie je nebezpečné. Keď ju však začíname milovať pre jej nedostatky, je to už láska.
GUITRY Sacha

Kedysi boli platonické lásky, dnes sú aj platonické manželstvá.
SHAW George Bernard

Kedysi pradávno sme boli jedno. A tá mučivá túžba vrátiť sa k jednote, to je láska.
PLATÓN

Keďže láska nie je vec, neprídeme o ňu, keď ju dávame. Môžme svoju lásku úplne odovzdať stovkám ľudí, a predsa si uchovať tú istú lásku, čo sme mali na začiatku.
BUSCAGLIA Leo

Keďže láska všetko završuje, zmierňuje tvrdosť, uľahčuje ťažkosti a námahy, usilujme sa predovšetkým o to, aby všetko vychádzalo z lásky.
JANSSEN Arnold

Keďže obyčajne nikto nemôže dlho plniť očakávania svojho zbožňovateľa, sklamanie je nevyhnutné a na jeho vyliečenie sa hľadá nová modla, niekde v nekonečnom kruhu. Charakteristické pre tento typ zbožňujúcej lásky sú intenzita a náhlosť milostného zážitku.
FROMM Erich

Kladný postoj k vlastnému životu, šťastiu, rastu, slobode má svoje korene v schopnosti k láske. Ak je človek schopný tvorivej lásky, miluje i seba; ak môže milovať len iných, nemôže milovať vôbec.
FROMM Erich

Klamstvo, ten sen prichytený pri čine a jediná láska ľudí.
CÉLINE Louis Ferdinand

Koalícia je manželstvo, v ktorom je žiarlivosť väčšia ako láska.
FANFANI Amintore

Koho v láske sklamú, ten je vždy vinný.
DUMAS Alexandre st.

Koľko je na brehu mušlí, toľko je v láske bolesti.
OVIDIUS Publius Naso

Koľko krásnych žien si nezaslúži lásku!
BUSCH Wilhelm

Koľko šťastia je ešte v nešťastnej láske, ak to porovnáme s tými, čo nemilujú.
BASS Eduard

Komu láska nespôsobila žiaľ, ten ani blaho lásky nepoznal.
JUNGMANN Josef

Komunitu slobodných ľudí dokáže vytvoriť len veľká Láska.
DERMEK Andrej

Konám horlivo svoju povinnosť na fronte, aby som robil česť slovenskému národu a dokázal úprimnú lásku k Francúzsku.
ŠTEFÁNIK Milan Rastislav

Krása je často na prekážku láske. Vopred berie odvahu.
DUTOURD Jean Gwenaél

Krása je dieťaťom lásky.
ELLIS Havelock Henry

Krása je požiadavkou iba tam, kde niet lásky. Kde je dostatok lásky, je krása zbytočná.
GONČAROV Ivan Alexandrovič

Krása je rúhanie. A láska na dvoje rozdelená hľadá tretieho.
BUZÁSSY Ján

Krása si vyprosuje lásku.
OVIDIUS Publius Naso

Krása, ten poctivý dohadzovač lásky, sa skoro unaví.
DUKIČ Ante

Krásna je vášeň lásky, práca pozdvihuje k ľudskej dôstojnosti, ale aj nejakého pekného brava môže pochváliť každá dobrá báseň.
BERDA József

Krásne je len to, čo je pravdivé; iba to, čo je pravdivé, je hodné lásky.
BOILEAU-Despréaux Nicolas

Krásne je mať lásku. Celý život sa mení tým sladkým vedomím, čo toľko nás láka.
DESBORDES Marceline

Krásne je všetko, na čo sa pozeráme s láskou. Čím väčšmi máme radi svet, tým sa nám zdá krajším.
MORGENSTERN Christian

Krok viery vždy znamená milovať, ale nečakať za to lásku: dávať, ale nežiadať za to nič; pozývať, ale nedúfať, že aj mňa pozvú; podržať, ale neprosiť, aby aj mňa podržali.
NOUWEN Henri

Krutá láska, na čo všetko nenútiš ľudské srdce?
VERGILIUS MARO Publius

Krvné puto zväzuje ľudí oddanosťou a láskou.
CICERO Marcus Tullius

Kto by chcel nešťastnú lásku utopiť v alkohole, koná hlúpo. Pretože alkohol konzervuje.
DAUTHENDEY Max

Kto dáva lásku, obohacuje sa tým, čo dáva. Čím viac dáva, tým viac sa obohacuje.
USINGER Fritz

Kto chce účinne pracovať, musí mať v srdci lásku a v práci trpezlivosť.
BOSCO Giovanni Melchior

Kto chce uzavrieť manželstvo z rozumu, musí sa oženiť z lásky.
BUCKOVÁ Pearl

Kto chce vidieť Boha tvárou v tvár, nesmie ho hľadať na prázdnej oblohe svojho myšlienkového sveta, ale v bratskej láske.
DOSTOJEVSKIJ Fiodor Michajlovič