Anekdoty „N“

Kvety abecedy

   Isac Newton  sa pri skúškach spýtal svojho žiaka, či vie, prečo sa naša Zem krúti. Prekvapený študent sa jachtal, otázku všelijako prekrúcal, len nie a nie sa priznať, že odpovedať nevie . Po chvíľke sa vynašiel:
-Ešte pred chvíľou som to vedel, pán profesor, ale keď ste tak zrazu  na mňa otázku vystrelili, zľakol som sa a zabudol .
-Nešťastný človeče ! – zvolal Newton, – ste jediný človek na svete, ktorý to vie a vy to zabudnete ! Mohli ste byť do smrti slávnym !

                                    Netscape           Netscape          Netscape

Cisár  Nero  sa zaľúbil do mladého eunucha a usporiadal veľkú svadbu .Keď to videl jeden patrícius, povzdychol si :
-Máme skvelého cisára ! Škoda len, že už jeho otec nevstúpil do takéhoto manželstva !

                                    Netscape           Netscape          Netscape

Slávny anglický prírodovedec Isaac Newton predvádzal svojim poslucháčom elektrický prístroj a vysvetľoval:
-Sila tohto prístroja je taká veľká, že omráči vola, dokonca človeka by mohla zabiť !
Pritom sa neopatrne dotkol jedného vodiča, v ktorom bolo toto nebezpečné napätie a v okamihu klesol na zem ako podťatý . Žiaci mu pribehli na pomoc, kriesili ho, až konečne nešťastný vedec pomaly otváral oči a tichým hlasom povedal:
-Už je dobre, ďakujem vám, len ma to trochu omráčilo !

                                    Netscape           Netscape          Netscape

Za svoje vedecké objavy získal Isaac Newton titul lorda . Dvadsaťdva rokov sa zúčastňoval na zasadaniach snemovne lordov, ale iba raz si vyžiadal slovo a tým vzbudil pozornosť všetkých prítomných.
-Páni,- povedal Newton, – ak nik nenamieta, navrhol by som, aby sa dali zavrieť okná. Bojím sa, že prechladnem .
A s naprostou vážnosťou si opäť sadol na svoje miesto.

                                    Netscape           Netscape          Netscape

Šéfredaktor Klíma hľadal anekdoty do rubriky Veselo do nového týždňa a obrátil sa na redaktora Frantu Němca:
-Nemáte nejakú anekdotu ?
-Mám, – povedal Němec, – a veľmi peknú . Počúvajte : Egyptský faraón Ramzes bol známy svojim veľkým bohatstvom…
-Počúvajte, – prerušil ho nedôverčivo Klíma, nezdá sa vám, že je to trochu staré ?
-To je možné, že je to staré, – bránil sa Němec, – ale keď bola táto anekdota nová, vtedy ste vy ešte neboli šéfredaktorom !

                                    Netscape           Netscape          Netscape

Skladateľ Vítězslav Novák,  už ako slávny umelec, sa nechal vyfotografovať pri svojom zájazde do Brna. K fotografovi prizval svoju manželku a dirigenta svojho koncertu Břetislava Bakalu . Keď prišiel Bakala s hotovou fotografiou a požiadal majstra o láskavý podpis, vyhovel mu a k podpisu pripísal:
-Vítězslav Novák so svojimi dvomi dirigentmi !

                                    Netscape           Netscape          Netscape

Jeden z pobočníkov  Napoleona I.  Neprišiel do služby, lebo po veľkom fláme zaspal .  Na druhý deň sa na veľké cisárove prekvapenie dostavil v civile.
-Čo to má znamenať ? – skríkol naňho Napoleon.
-Sir, – odpovedal pobočník, ktorý nestál dobre na nohách,- keď už mám dostať zaucho, tak v civile !

                                    Netscape           Netscape          Netscape

Pri skúškach na konzervatóriu napomínali jedného žiaka niekoľko krát, aby hral čisto. Ten si však ničoho nevšímal a hral si svoje, pričom zachádzal stále do vyšších stupníc. Vítězslav Novák,  ktorý skúšku sledoval, povedal skúšajúcemu:
-Toho zbytočne napomínate, on to má vrodené, on je šplhúň !

                                    Netscape           Netscape          Netscape

Anglický vedec Isaac Newton mal jedného dňa návštevu. Boli to zväčša známi učenci . Všetci sa poobede odobrali do záhrady a debatovali o kadejakých fyzikálnych i filozofických otázkach. Jeden z hostí náhodou objavil, že veľká sklenená guľa, ktorá zdobila tyčku v záhone ruží, bola horúca na strane odvrátenej od Slnka a na slnečnej strane bola celkom studená. Medzi vedcami sa rozpriadla dlhotrvajúca učená debata, nik však nevedel záhadu vyriešiť. Newton zavolal svojho starého záhradníka a opýtal sa ho:
-Povedz John, vieš si to vysvetliť ?
-Áno, pane, je to celkom jednoduché. Keď som pred chvíľou rezal ruže, že je tá guľa veľmi horúca. Tak som ju otočil, aby náhodou nepraskla !

                                    Netscape           Netscape          Netscape

Keď bola  v decembri roku 1812 francúzska armáda v Rusku z veľkej časti zdecimovaná, Napoleon ju opustila s niekoľkými najbližšími utekal na saniach do Francúzska . Keď došiel k rieke Nemenu, opýtal sa jedného z miestnych občanov :
-Je tu veľa francúzskych dezertérov ?
-Nie, vy ste prvý, pane ! – odpovedal pohotovo vidiečan .

                                    Netscape           Netscape          Netscape

Rakúskeho dramatika a herca Johanna Nepomuka  Nestroya sa raz opýtali, kto žije dlhšie: muž či žena. Odpovedal:
-Zdá sa, že dlhšie žijú muži, ale iba tí ženatí. Možné však je, že sa im to iba zdá !

                                    Netscape           Netscape          Netscape

Napoleon  chcel vybrať z vrchnej police svojej knižnice akúsi knihu. Nedočiahol však na ňu. Pristúpil k nemu pobočník a ponúkol sa:
-Dovoľte, excelencia, skúsim to sám, ja som väčší…
Napoleon sa ohradil:
-Chcete azda povedať, že ste dlhší !

                                    Netscape           Netscape          Netscape

Maliar Vratislav  Nechleba portrétoval v tridsiatych rokoch jedného vládneho hodnostára. Keď bol obraz hotový, prišiel si ho zákazník prevziať. Kriticky obraz prezerala na tvári mu bolo vidieť, že s ním nie je spokojný . Konečne sa ozval:
-Hovoríte, že aj tá hlava je hotová ?
-Ešte nie, – odsekol Nechleba, – chýbajú jej ešte rohy !

                                    Netscape           Netscape          Netscape

Známy český maliar  Otakar  Nejedlý  prišiel raz na koncert, rozhliadol sa po sále a ľútostivo poznamenal:
-Panebože, toľko krásnych žien a ja som krajinár !

                                    Netscape           Netscape          Netscape

Český básnik Vítězslav Nezval pôvabne žartoval o svojej objemnej postave:
-Vďaka svojej váhe môžem byť mimoriadne galantný k dámam. Nedávno som cestoval v električke a naraz som uvoľnil miesto hneď dvom dámam.

                                    Netscape           Netscape          Netscape

Nemecký vedec Walther Hermann Nernst nemal rád, keď niekto nazýval merné jednotky podľa mien autorov. Keď bol do praxe zavedený termín hertz, ako jednotka kmitočtu, Nernst jedovato prehlásil:
-Navrhujem novú jednotku pre meranie rýchlosti prechodu kvapaliny z jednej nádoby do druhej. Jej dimenzia by bola jeden liter za sekundu a
bude sa volať „Falstaf“ podľa Shakespearovho hrdinu, veľkého majstra nalievania sa !

                                    Netscape           Netscape          Netscape

Ruský básnik Nikolaj Alexejevič  Nekrasov, bard nevôle ruského národa, bol odsúdený cárskym súdom do vyhnanstva za napísanie protištátnych veršov. Sudca sám na procese prečítal básnikov výtvor. Keď sa súd po prečítaní rozsudku opýtal Nekrasova, či je s trestom spokojný, odpovedal:
-Vážený súd, ten trest je nič proti tomu, čo som vytrpel, keď som musel počúvať svoje verše v interpretácii pána sudcu !

                                    Netscape           Netscape          Netscape

Keď Napoleon obliehal španielske mesto Sevillu, zaslal veliteľovi takéto ultimátum:
Ak sa mi vaše mesto do troch dní nevzdá dobrovoľne, nechám za trest všetkým jeho obyvateľom oholiť brady !
Veliteľ mesta mu odpovedal zdvorilým listom, ktorý sa končil slovami:
-Sir, som presvedčený, že svoju hrozbu nesplníte . Zaiste nechcete, aby k Vašim doterajším titulom Cisár francúzsky, kráľ Talianska a Protektor Porýnia pripisovali odteraz aj titul Barbier zo Sevilly ?

                                    Netscape           Netscape          Netscape

Isaac Newton bol mimoriadne roztržitý. Raz napísal svojmu priateľovi list:
-Dozvedel som sa, že Ťa v súboji zabili. Napíš mi, prosím Ťa, čo je na tom pravdy, veď vieš, ako ťažko by som znášal Tvoju smrť !

                                    Netscape           Netscape          Netscape

-Aká bola korunovácia cára Alexandra I. ? – spýtal sa Napoleon  svojho ministra Talleyranda, ktorý sa na nej zúčastnil.
Talleyrand odvetil:
-Pred novým cárom, kráčali vrahovia jeho starého otca, po bokoch vrahovia jeho otca a za ním jeho budúci vrahovia…

                                    Netscape           Netscape          Netscape

Napoleon uvidel na plese v Tuilleriách dámu, pozoruhodnú nie krásou, ale svojimi šperkmi. Cisár pristúpil k Talleyrandovi a spýtal sa:
-Kto je tá dáma, ktorá svojim šperkami zatieňuje aj samotnú cisárovnú ?
-Sir, to je manželka majiteľa fabriky na tabak.
Napoleon prikývol a na druhý deň zaviedol vo francúzsku štátny tabakový monopol, ktorý platí až po dnešné časy.

                                    Netscape           Netscape          Netscape

Kedysi sa po Prahe povrávalo, že Vítězslav Nezval  sa bude ženiť . Aby zamedzil tieto reči, uverejnil básnik v prvom ročníku humoristického časopisu Tra toto osobné vyhlásenie:
-Vzhľadom k trúsiacim sa chýrom prehlasujem: „Nie je pravda, že sa budem ženiť . Je to pre mňa naprosto zbytočné, pretože sú ženatí všetci moji priatelia . S úctou Vítězslav Nezval .
A naozaj, slávny básnik bol potom ešte dlho slobodný.

                                    Netscape           Netscape          Netscape

Raz viezol Július Nemčík v aute celú hromadu obrazov a auto havarovalo.
-To bol môj najlepší kšeft, – spomínal si na haváriu maliar.
-Prečo ? – spýtal sa ktorýsi zvedavec . – Veď obrazy sa pri nehode zničili .
-Veď práve, – vysvetľoval Nemčik, – boli poistené a ja som dostal za ne hneď  peniaze.

                                    Netscape           Netscape          Netscape

Za najväčšieho génia „diplomacie“ uznávajú talianski novinári Pietra Nenniho. Noviny Avanti o ňom napísali, že už na začiatku svojej kariéry, keď sa ženil, namiesto toho, aby odpovedal pri oltári „áno“, vybral si menej kategorickú normu. Svoj súhlas vyjadril celou vetou :
-Nepovedal by som nie !

                                    Netscape           Netscape          Netscape

V pražskej kancelárii Ochrannej organizácie autorskej listoval ktosi v kartotéke českých výtvarníčok. Došlo akiste akejsi zámene pri výplate honorára a tak sa záujemca preberal v písmene  „B“ a polohlasne si pritom čítal:
-Blažková Ema, Blažková Eva, Blažková Daniela, Blažková Hana, Blažková Ružena, Blažková Staša…
Chvíľu to počúval tu prítomný Václav Vojtech Novák a potom nespokojne zavrčal:
-To to s tým umením pekne vyzerá, samá stará Blažková ! Že si tie baby trúfajú robiť do umenia s takým menom !   

                                    Netscape           Netscape          Netscape

Raz sa spýtali  Nasredina:
-Keď nesú mŕtveho, je lepšie byť pred truhlou, alebo za truhlou ?
-To je jedno, – odpovedal Nasredin, – dôležité je nebyť v truhle !

                                    Netscape           Netscape          Netscape

Šéfredaktor K. Z. Klíma hľadal svojho času dobré anekdoty do rubriky Veselo do nového týždňa a preto sa obrátil na redaktora Frantu Němca:
-Nemáte nejakú dobrú anekdotu ?
-Mám, . odpovedal Němec a ešte k tomu veľmi dobrú, počúvajte : Egyptský faraón Rampsynit bol známy svojim rozprávkovým bohatstvom …
-Počúvajte, – prerušil ho nedôverčivo Klíma, nezdá sa vám, že je to trochu staré?
-To je možné, že je to staré, – bránil sa Némec, – keď však bola táto anekdota nová, vtedy ste vy ešte
neboli šéfredaktorom !

                                    Netscape           Netscape          Netscape

Napoleon donútil svojho ministra financií, aby podal demisiu, pretože nebol spokojný s jeho prácou.
Dúfam, – povedal minister, – že ma vaše cisárske veličenstvo neobviňuje z nejakého finančného podvodu.
-Bárs by tak bolo, – odpovedal mrzuto Napoleon, – zlodejstvo má svoje hranice, ale hlúposť nemá !

                                    Netscape           Netscape          Netscape

Maliar Otakar Nejedlý oznamoval svojim spolustolovníkom v jednej pražskej kaviarni:
-Tak, milí priatelia, prišiel môj čas, odchádzam na juh !
-Ty si ako ten bocian, podpichoval ho herec Ludvik Veverka, – akonáhle sa blíži zima, sťahuješ sa na uh !
-Veru tak, vážení a milí, ozaj ako ten bocian . Tiež si čas od času ďobne tú žabku!

                                    Netscape           Netscape          Netscape

Nebožtík lord  Nordolif bol v skutočnosti kráľom anglickej tlače, najväčšie noviny boli jeho majetkom . Bol však nielen vlastníkom, ale ovládal aj pero . Jedného dňa sa opýtal svojho spolupracovníka :
-Koľko zarábate ?
-Desať libier týždenne.
-Ste spokojný ?
-Úplne.
-Potom ráčte odísť ! V mojich novinách nie je miesto pre novinára bez ambícií .
Energický a silný lord Nordolif požadoval to isté aj od ostatných !

                                    Netscape           Netscape          Netscape

Keď sa  Napoleon  Bonaparte oženil s Josephinou Beaurharnaisovou, ktorej povesť nebola práva najlepšia, Talleyrand si vzal za ženu svoju milenku madame Grandovú . Keď ju Talleyrand predstavil cisárovi, Napoleon sa jej pozrel do očí a britkým hlasom povedal:
-Teraz, keď ste madame Talleyrandová, očakávam, že sa podľa toho budete správať !
-Dáma bola zarazená a nevedela, čo má povedať, ale Talleyrand odpovedal za ňu :
-Buďte bez obáv, sir, moja žena sa bude riadiť podľa cisárovnej !

                                    Netscape           Netscape          Netscape

Vítezslavovi Nezvalovi  predstavili krásnu dievčinu, ctiteľku, ktorá sa však po chvíli rozplakala.
-To plačete od radosti ? – opýtal sa jej básnik od radosti .
-Niééé ! – horekovala dievčina. – Ako by som neplakala, keď som si vás predstavovala štíhleho a pekného !

                                    Netscape           Netscape          Netscape

Johan Nepomuk Nestroy,  rakúsky dramatik a herec, robil si často žarty so svojich kolegov. Na skúške sa jedného opýtal:
-Milý kolega, viete, že sa teraz všetky listy, ktoré k nám prídu z Francúzska, musia otvoriť ?
Herec sa začudovane opýtal :
-A prečo, prosím vás ?
-Nuž, inakšie by sa predsa nemohli prečítať !

                                    Netscape           Netscape          Netscape

Napoleon nevystupoval voči ženám najzdvorilejšie. Jeho správanie bolo vždy vojenské a drsné. Raz na jednom plese sa opýtal istej dámy:
-Máte rada mužov ?
-Prirodzene, – odpovedala dáma, – ale iba vtedy, keď sú zdvorilí !

                                    Netscape           Netscape          Netscape

Napoleonovi musel každý deň ráno čítať jeho sekretár noviny . Cisár sa zaujímal iba o nemecké a anglické noviny. keď mu raz predčítaval noviny francúzske, Napoleon sa ozval:
-Nenamáhajte sa ! Viem o všetkom, čo je v nich : veď francúzske noviny píšu iba to, čo ja chcem !

                                    Netscape           Netscape          Netscape

Dramatik Vítězslav Nezval sa často vystatoval, ako dobre ovláda ruský jazyk. Raz bol v spoločnosti priateľov aj sovietsky spisovateľ a básnik. Nezval sa mu prihovoril plamennou ruštinou a ubezpečoval ho o veľkom priateľstve a láske. Ruský priateľ ho však uprostred reči prerušil:
-Počúvaj, milý Víťo ! Ja ťa mám tiež veľmi rád, ale hovor radšej po česky, ja ti po rusky nerozumiem !

                                    Netscape           Netscape          Netscape

Ruský portrétista Nikola j Vasiľjevič Nevrev zachytával veľmi podrobne a realisticky podoby svojich súčasníkov . Dokázal odhadnúť psychiku svojich modelov vždy s veľkým citom pre detail . istý návštevník sa raz zastavil pred portrétom starého muža .
-Tento človek musel byť v živote veľmi bezcitný a lakomý, prezrádzajú to jeho úzke pery a potmehúdske oči !
-Mýlite sa, – povedal Nevrev, – ten človek je môj bývalý domáci pán, u ktorého som v minulosti býval. Bol to človek tak citlivý, že mne dal výpoveď iba preto, že ho v noci rušilo, keď mi v žalúdku škŕkalo od hladu !

                                    Netscape           Netscape          Netscape

Operná speváčka Brigitt  Nilsonová  svojho času vystupovala vo viedenskej opere . O Viedni bolo známe, že aj svetoznámych umelcov neplatili veľkoryso . O výške odmeny sa museli umelci často dohadovať.
Raz s stala speváčke nehoda . Roztrhol sa jej perlový náhrdelník . medzi tými,
ktorí pomáhali perly zbierať, bol aj Herbert Karajan . podarilo sa mu nájsť jednu z najväčších perál, podával ju umelkyni so slovami :
-Pravá ? Je iste z veľkých príjmov z La Scaly ?!
-Žiaľ nie, – odpovedala Nilsonová, – je to iba imitácia, kúpená z chudobných viedenských honorárov .

                                    Netscape           Netscape          Netscape

Nemecký fyzik Walther Hermann Nernst predal svojho času Angličanom patent  na výrobu vlákien do žiaroviek , ktorého technológiu sám vymyslel. Zaplatili mu štyri milión mariek, jeden z jeho závistlivých kolegov sa ho opýtal, či jeho budúcim vynálezom nebude azda výroba umelých diamantov . Nernst pohotovo odpovedal :
-Načo ? Diamanty nepotrebujem vyrábať, ja si ich teraz môžem kupovať !

                                    Netscape           Netscape          Netscape

Keď mali  Napoleona  v roku 1802 zvoliť za doživotného konzula Francúzskej republiky, plukovník Lannes vydal v Koblenzi tento rozkaz:
-Vojaci ! Ide o voľbu generála Bonaparta za doživotného konzula. Každý môže slobodne voliť, nechcem nikoho ovplyvňovať. Vravím len toľko: kto nechce hlasovať za Napoleona, nemusí. Ale po voľbách ho dám pred celým plukom zastreliť !

                                    Netscape           Netscape          Netscape

 

Pokračuje….