Citáty o zábave a smiechu

 

Staroba môže byť nešťastná a neradostná práve tak, ako mladosť.Ak porovnávame, 
nezdá sa mi staroba i so všetkými slabosťami, ktoré prináša,bez radosti; len 
zafarbenie a zdroje týchto radostí sú iné.
                              Wilhelm Humboldt
Týmto citátom otvárame túto sekciu o zábave a smiechu. Zistíme,že o zábave 
a smiechu nájdeme veľa múdrostí, stačí si len vybrať:


 • Ak nerozumie človek žartu, urob nad ním kríž.
  ČECHOV Anton Pavlovič 
 • Ak by sa vyhlásil dobrý dôkaz pre posmrtný život - horlivo by som
  si ho preveril; ale museli by to byť skutočné vedecké údaje,
  nie iba anekdoty vravím, že je lepšia tvrdá pravda než utešujúca
  fantázia.
  SHAKESPEARE William 
 • Ak stratím vtip, vyhlásia ma za filozofa.
  LEC Stanislaw Jerzy. 
 • Ak vedúci z roka na rok rozpráva tie isté anekdoty, je taktickejšie
  smiať sa na rôznych miestach.
  BRUDZIŇSKI Wieslaw Leon 
 • Akákoľvek situácia, ak je súdená humorom, je súdená spravodlivo.
  Posudok vtipu je prísnejší ako posudok kritika i vedy.
  HORNÍČEK Miroslav 
 • Anekdota a vtip je náhle vybitie. Priamo humorné vybitie. Je to
  vyriešene naraz a koniec.
  ČAPEK Karel 
 • Tí, čo sa ľakajú vtipov, neveria vo vlastné sily. Sú to
  Herkulovia, ktorí sa boja štekania.
  VALÉRY Ambroise-Paul 
 • To, čo myslíme vážne, najradšej povieme žartom.
  BUSCH Wilhelm 
 • To, čo nazývame cnosťami, je často len zmes rozličných činov a
  rozličných záujmov, ktoré spôsobuje náhoda alebo náš dôvtip.
  ROCHEFOUCAULD Francois 
 • V hlúpej hlave niet miesta pre žart.
  SHAKESPEARE William 
 • V najdôležitejších veciach rozhoduje často žart a úsmev viac a
  lepšie ako vážna tvár a ostré slová.
  HORATIUS Flaccus Quintus 
 • Anekdoty nemajú autora, ale rozprávača.
  ČAPEK Karel 
 • Anekdota nikdy nesmie ísť pešo, musí sa vyšvihnúť na koňa a
  rýchle odcválať.
  BÖRNE Karl Ludwig 
 • Asi najvyšším prejavom ľudskej dôstojnosti je priznať, že som
  hlúpejší, keď iný je naozaj rozumnejší a vtipnejší.
  DOSTOJEVSKIJ Fiodor Michajlovič 
 • Bojazlivý satirik vytvorí len jeden vtip - seba.
  LEC Stanislaw Jerzy   
 • Bol to kráľ taký mocný a slávny, že sa o ňom dodnes zachoval vtip.
  LAUB Gabriel 
 • Cnosť je opravdivá vec, všetko ostatné sú žarty. Schopnosť a
  veľkosť sa má merať cnosťou, nie šťastím osudu. Ona sama si
  vystačí. Kým človek žije, majú ho ľudia kvôli nej radi a keď
  zomrie, spomínajú na neho.
  GRACIÁN Baltasar y Morales 
 • Človeka poznáte najlepšie podľa vtipu, na ktorom sa pohoršil.
  LICHTENBERG Georg Christoph 
 • Vtip neznamená duševnú prevahu, ale je akýmsi druhom
  sebauplatnenia a okázalého zastierania porážky.
  HOUGHTON Claude 
 • Vtip sa vysmieva, humor sa usmieva a satira nepozná žarty.
  WIESNER Heinrich 
 • Vtip, ktorý neuráža, nie je vtip.
  STRAUSS Pavol 
 • Vtip, ktorý trafí do cieľa, je ako trhanie zuba: Bolí, ale osoží.
  CHESTERTON Gilbert Keith 
 • Vtipkujem tak, že hovorím pravdu. To je ten najlepší vtip
  na svete.
  SHAW George Bernard 
 • Vtipkujúc sám so sebou, nemám času myslieť na stratený život a
  zmárnené obete.
  ZÁBORSKÝ Jonáš 
 • Vtipné myšlienky sú ako nečakané a prekvapujúce stretnutia dvoch
  spriatelených myšlienok po dlhom odlúčení.
  SCHLEGEL Friedrich 
 • Vtipnosť žien je viac známkou ich pochabosti ako ich rozumu.
  ROCHEFOUCAULD Francois 
 • Čo by sa z nás stalo, keby chcel každý potlačiť tú trochu vtipu
  a humoru, ktorú v sebe máme?
  TERÉZIA z Avily 
 • Ďaleko vtipnejšie býva to, čo nás napadne dodatočne.
  RŮŽIČKA Milan 
 • Despota je smiešny. Preto nepozná žarty.
  FORBÁTH Imre 
 • Dneska si vyžaduje viac dôvtipu a úsilie vyplniť daňové priznanie
  k dani z príjmu ako vytvoriť ten príjem.
  EUMAN Alfred  
 • Dobrá žena muža inšpiruje, vtipná ho zaujíma, súcitná ho dostane.
  HUGO Victor Marie 
 • Dobre rozmýšľať je ovocím rozumnosti. Na dvadsať rokov vládne
  vôľa, na tridsať dôvtip, na štyridsať rozvážnosť.
  GRACIÁN Baltasar y Morales 
 • Dobre žartovať možno iba jedným spôsobom: urobiť z ľudí hračky.
  GRIN Alexander 
 • Dobrý vtip je ako kus chleba a veselá myseľ nahradí nejeden pohár
  vína.
  KELLER Gottfried 
 • Dobrý vtip je ten, ktorého rozprávanie trvá kratšiu dobu ako
  smiech poslucháčov.
  BRUDZIŇSKI Wieslaw Leon 
 • Dôvtipný muž musí byť taký múdry, aby rozostavil na vhodné miesta
  ľudí, ktorí sú oveľa múdrejší ako on.
  KENNEDY John Fitzgerald 
 • Dvorenie je v porovnaní s manželstvom ako veľmi vtipná predohra
  v porovnaní s veľmi nudnou hrou.
  CONGREVE William 
 • Šľachetný človek je spokojný a veselý, nešľachetný je stále mrzutý.
  KONFUCIUS 
 • Šťastná žena je tá, ktorá nemá starosti; veselá žena je tá, ktorá
  má starosti, ale nedovolí im, aby ju obrali o optimizmus.
  SILIS Davis 
 • Šťastný človek, ktorý sa vie zasmiať sám sebe. Bude mať vždy niečo,
  čo ho rozveselí.
  BURGIBA Habib 
 • Tajomstvom ich veselosti bola mimoriadna schopnosť spoločne
  zabúdať.
  BASILI Dino 
 • Tam, kde sa začína manželstvo, končí sa veselohra.
  ŠPEŤKO Andrej 
 • Ťažko je predstierať veselosť, keď je človek smutný; Ťažko je
  predstierať radosť, keď myseľ ťaží ti žiaľ; Ťažko je napodobniť
  neúprimnú radosť.
  TIBULLUS Albius 
 • To najlepšie, čo môžeme urobiť na svete, je robiť dobro, byť
  veselý a nechať čvirikať vrabcov.
  BOSCO Giovanni Melchior 
 • Usiluj sa byť veselý, smiech je koreňom života.
  SOFOKLES 
 • Ešte som nestretol vtipkára, ktorý by nebol chumaj.
  SWIFT Jonathan 
 • Francúzi sú vtipní pred činom, Taliani pri ňom a Nemci po ňom.
  GEILER Johannes von Kaysersberg 
 • Génius, vtip a duch národa sa odhalí v jeho prísloviach.
  BACON Francis 
 • Hlupák sa pri každom vtipnom slove zhrozí.
  HERAKLEITOS z Efezu 
 • Veselý je pre smutného tŕňom v oku, smutný je preň smiešny.
  Smutní nenávidia veselých, veselí smutných.
  HORATIUS Flaccus Quintus 
 • Veselý je ten, kto vidí.
  VESELÝ Ľudovít 
 • Veselý večer je prospešnejší ako tuba nervového lieku.
  VONDRÁČEK Vladimír 
 • Všetko na svete je bláznovstvo, len nie veselosť.
  FRIEDRICH II. Veľký 
 • Všetkým ľuďom prospieva dopriať čas od času duši uvoľnenie.
  Odpočinok obnovuje totiž životnú silu a veselá nálada prázdnin
  rozoženú každý smútok.
  SENECA Lucius Annaeus 
 • Zdravie a veselá myseľ sú zdrojom krásy.
  CERVANTES Miguel de Saavedra 
 • Zdrojom humoru nie je veselosť, ale starosti.
  TWAIN Mark 
 • Hnev robí z tupých ľudí vtipných, ale udržuje ich v chudobe.
  BACON Francis 
 • Hra a žartovanie, rovnako ako spánok a ostatné typy odpočinku, sú,
  samozrejme dovolené, ale až po vykonaní dôležitých a vážnych úloh.
  CICERO Marcus Tullius 
 • Humor je ozdoba národa. Kým sme schopní žartovať, zostaneme veľkým
  národom!
  DOVLATOV Sergej Donatovič 
 • Humor je perla z hĺbky, vtip iskriaca pena na povrchu.
  SYRUS Publilius 
 • Humor je radostnou slzou vtipu.
  WUNSCH Hugon 
 • Humor nie je žart, humor je životný postoj.
  HURNÍK Ilja 
 • Humor sa odlišuje od vtipu tak, ako sa odlišuje úsmev od smiechu.
  ALVERDES Paul 
 • Humor, vtip a veselosť sú nemenej hlboké hnutia mysle ako úškľabok
  a srdcervúce gestá tragédov.
  KONRÁD Karel 
 • Humoristi neprechádzajú do politiky - nemajú radi hlúpe vtipy.
  LAUB Gabriel 
 • Charakter človeka sa pozná podľa toho, aké vtipy ho zrania.
  MORGENSTERN Christian 
 • Chceš rozšíriť pravdu? Sprav z nej vtip!
  ANDRIC Ivo 
 • Iba najrozumnejší ľudia používajú svoj dôvtip na posudzovanie
  nielen druhých, ale aj samých seba.
  EBNER-ESCHENBACHOVÁ Marie 
 • Istý vtipný štátnik povedal, že číslami možno dokázať všetko.
  CARLYLE Thomas 
 • Je lepšie prísť o nový vtip, ako o starého priateľa.
  HARWEY William 
 • Je na čase zrušiť inštitúciu manželstvo - nedá sa už naň
  vymyslieť žiadny nový vtip.
  LAUB Gabriel 
 • Je nepredstaviteľné, koľko je treba na svete vynaložiť dôvtipu,
  aby sme preukázali hlúposť.
  HEBBEL Christian Friedrich 
 • Všetky anekdoty sú klamstvá.
  DODERER Heimito von 
 • Vtip by mal byť veľkolepé pohostenie ako kaviár; nikdy ho
  nerozmazávajte ako marmeládu.
  COWARD Noël 
 • Vtip je brilantný povýšenec pochybného pôvodu.
  EBNER-ESCHENBACHOVÁ Marie 
 • Vtip je kýchanie mozgu.
  POLGAR Alfred 
 • Vtip je náhla svadba dvoch myšlienok; pred ich spojením nikto
  neveril, že sa k sebe hodia.
  SCHMIDT Frank 
 • Vtip je útok i obrana; je to prejav prevahy i zbraň slabšieho
  ČAPEK Karel 
 • Vtip je vynálezca a rozum pozorovateľ.
  LICHTENBERG Georg Christoph 
 • Vtip je zbraň bezbranných.
  MORAVIA Alberto 
 • Kariéra je nepretržitá postupnosť potlačených vtipných výrokov.
  DANIELS Hans 
 • Každá vážnosť je nedokonalá a nepochopiteľná bez patričného vtipu.
  PLATÓN 
 • Keď chcem vážne brať žart, potom ma nemá nikto preto zahanbiť;
  a keď chcem vážnu vec robiť žartovne, vtedy vždy zostanem ten istý.
  GOETHE Johann Wolfgang 
 • Keď sa nerodia politické anekdoty, skoro sa budú pochovávať politici.
  NOVÁK Jiří 
 • Keď žartuješ, rozprávaj vážne; keď rozprávaš vážne, žartuj.
  FRANCE Anatole 
 • Keďže sme vybavení normalizovanými nástrojmi a metódami, v ktorých
  sú vtelené najpokrokovejšie vedomosti sveta, môžeme uplatniť vlastnú
  originalitu i dôvtip, a tak rozmnožovať ľudské vedomosti - nie znovu
  vynachádzať, čo je dávno známe.
  TAYLOR Frederick Winslow 
 • Konať drobné veci s láskou, znášať zlú náladu niekoho a nedať sa
  s ňou strhnúť, zostať pokojný pri netaktnom správaní partnera,
  vlastný sklon k jedovatej irónii zmeniť na humor, svoju chladnú tvár
  si pretepliť žartom zo seba - také veci kým prejavom ľudskosti. 
  FRANTIŠEK Saleský 
 • Kto má dôvtip, nerozpráva vtipy.
  ERCKENBRECHT Ulrich 
 • Kto po rozhovore s vami odchádza potešený sám sebou a svojím vtipom,
  je dokonale spokojný aj s vami.
  La BRUYÉRE Jean 
 • Kto prvý pochopil vtip, má ešte dosť času predstierať, že mu neporozumel.
  LEC Stanislaw Jerzy. 
 • Kto sa smrti nebojí, s tým nie sú žarty.
  SYRUS Publilius 
 • Láska je zvláštny stav, o ktorom všetci vtipkujú, kým nepostihne
  aj ich.
  LISIOVÁ Virna 
 • Pre svetáka je zbierka anekdot a mravných zásad tým najväčším
  pokladom,ak tie prvé dokáže utrúsiť na najvhodnejších miestach,
  a ak si na tie druhé dokáže spomenúť vo vhodnom prípade.
  GOETHE Johann Wolfgang 
 • Pri dvadsiatke vládne vôľa; pri tridsiatke dôvtip; pri štyridsiatke
  úsudok. FRANKLIN Benjamin 
 • Pri žartovaní nikoho neurážajme. Radšej hovor vtip, ktorý považujeme
  za vydarený, ako stratiť priateľa.
  CICERO Marcus Tullius