Veľký zábavný test

 

Poznáte svoje telo? Viete ako funguje? Presvedčte sa o tom v tomto teste:

 

 

Na doplnenie testu jedna zaujímavosť: Skús to!

 

 

Z AKÉHO STROMU SI SPADOL?

Pre všetkých čo radí objímajú stromy aby vedeli, ktorý strom je ten ich…
To čo si prečítate je zábavné a pekne výstižné( Aspoň ja mám ten názor)

Podľa dátumu svojho narodenia si vyhľadajte svoj strom a pozrite si čo ste zač…

December 23 – Január 01           JABLOŇ
Január 01  – Január 11                SOSNA
Január 12  –  Január 24              BREST
Január 25  – Február 03             CYPRUS
Február 04 – Február 08            TOPOĽ
Február 09 – Február 18             CÉDER
Február 19 – Február 28             BOROVICA
Marec 01- Marec 10                   SMUTNÁ VŔBA
Marec 11- Marec 20                   LIPA
Marec 21 (iba)                            DUB
Marec 22- Marec 31                   LIESKOVÝ ORECH
Apríl 01- Apríl 10                       JARABINA
Apríl 11 – Apríl 20                      JAVOR
Apríl 21 – Apríl 30                      ORECH
Máj 01 – Máj 14                         TOPOĽ
Máj 15 – Máj 24                         GAŠTAN
Máj 25 – Jún 03                         JASEŇ
Jún 04 – Jún 13                         HRAB
Jún 14 – Jún 23                         FIGOVNÍK
Jún 24 (iba)                               BREZA
Jún 25 – Júl 04                           JABLOŇ
Júl 05 – Júl 14                             SOSNA
Júl 15 – Júl 25                             BREST
Júl 26 – August 04                       CYPRUS
August 05 – August 13                TOPOĽ
August 14 – August 23                CÉDER
August 24 – September 0            BOROVICA
September 03 – September 12      SMUTNÁ VŔBA
September 13 – September 22      LIPA
September 23 (iba)                      OLIVOVNÍK
September 24 – Október 03          LIESKOVÝ ORECH
Október 04 – Október 13             JARABINA
Október 14 – Október 23             JAVOR
Október 24 – November 11          ORECH
November 12 – November 21      GAŠTAN
November 22 – December 01       JASEŇ
December 02 – December 11       HRAB
December 12 – December 21       FIGA
December 22 (iba)                      BUK

 

*S T R O M Y *:

*Jabloň*(láska)  – pokojný a často plachý, šarmantný, príťažlivý a atraktívny,  príjemné správanie, rád flirtuje, má rád dobrodružstvá, citlivý, lojálny v láske, chce ľúbiť a byť milovaný, verný a citlivý partner, veľmi štedrý, talentovaný, miluje deti, potrebuje láskyplného partnera.

*Jaseň *(ambícia) – výnimočne príťažlivý, vitálny, impulzívny, náročný, nedbá na kritiku, ctižiadostivý, inteligentný, talentovaný, rád sa pohráva s osudom, vie byť veľmi egoistický, spoľahlivý, netrpezlivý milovník, niekedy mu peniaze ovládnu srdce, potrebuje láskavosť lásku a veľa citovej podpory.

*Buk*(kreativita) – má dobrý vkus, starostlivý o svoj výzor, materialistický založený, dobré organizačné schopností v živote a práci, šetrný, dobrý vedúci , nerád riskuje, rozumný, príjemný životný spoločník, horlivý v udržovaní svojej kondície (diéty, športy, a iné).

*Breza*(inšpirácia) – vitálny, príťažlivý, elegantný, priateľský, nenápadný, skromný, nemá rád výstredností, desí sa nevychovanosti, má rád život v prírode a v tichu,  nie je príliš vášnivý, plný predstavivostí, nemá vysoké ambícia, vytvára okolo seba pokoj a spokojnú atmosféru.

*Céder*(tajomstvo ) – zriedkavo silný, adaptabilný, má rád neočakávané prekvapenia a dary, disponuje dobrým zdravotným stavom, ani prinajmenšom nie je plachý, má sklon pozerať sa na iných zvrchu, sebavedomý, vynikajúci rečník, rázny, často netrpezlivý, rád tlačí na iných, talentovaný, usilovný, zdravo optimistický, čaká na jedinú skutočnú lásku, schopný robiť rýchle rozhodnutia.

*Gaštan*(poctivosť) – má neobyčajný vzrast, je pôsobivý, má vyvinutý zmysel pre spravodlivosť, rád sa zabáva , rád plánuje, rodený diplomat, občas vznetlivý, citlivý k citom iných , usilovný a niekedy až vynikajúci pracovník, občas sa cíti byť nepochopený, silne rodinne založený, lojálny v láske, telesne zdatný.

*Cyprus*(vernosť) – silný, svalnatý, prispôsobivý, robí čo si život vyžaduje, ale nedá sa povedať žeby to nevyhnutne mál rád, snaží sa byť spokojný, optimistický, chce byť finančne nezávislý, má rád lásku a zaľúbenie, nenávidí osamelosť, vášnivý milovník, ktorý nevie  byť uspokojený, verný, občas premenlivý, vie byť neposlušný a bezstarostný, rád získava nové znalosti, potrebuje byť potrebovaným.

*Brest*(šľachetnosť ) – príjemne tvarovaný, vkusné oblečený, skromný v požiadavkách, nerád odpúšťa chyby, bodrý, rád vedie ale nerád poslúcha, čestný a verný partner, rád robí rozhodnutia za iných, šľachetný, veľkorysý, s dobrým zmyslom pre humor, praktický.

*Figovník* (jemnocit ) – veľmi silné mysliaci, trochu svojvoľný, čestný, lojálny, nezávislý, nenávidí protirečenie alebo argumenty, usilovný pracovník keď sa mu chce, miluje život a priateľov, ma potešenie z detí a zvierat, sexuálne orientovaný, vynikajúci zmysel pre humor, má umelecký talent a ohromnú inteligenciu.

*Jedľa*(záhadnosť- tajuplnosť) – má mimoriadny vkus, dobré zvláda stresové situácie, miluje všetko nádherné, je húževnatý, rád sa stará o blízkych, silne dôveruje iným,  spoločensky prelietavý, má rád záhaľku a leňošenie po dlhých náročných hodinách pri práci, je skromnejší, talentovaný, nesebecký, má veľa priateľov, je veľmi spoľahlivý, neobvyklé inteligentný a milujte život.

*Lieskový orech *(mimoriadnosť ) – šarmantný so zmyslom pre humor, veľmi náročný ale vie tiež byť veľmi chápavý, vie trvalo zaujať, aktívny spoločenský a politický bojovník, populárny, dosť náladový, sexuálne orientovaný, čestný, perfekcionista, má presný zmysel pre spravodlivosť a očakáva úplnú poctivosť.

*Hrab* (dobrý vkus) – má v sebe niečo ako chladnú krásu, stará sa o svoj výzor a kondíciu, má dobrý vkus, je nesebecký, život si uspôsobuje tak pohodlným ako je to len možné, vedie rozumný a disciplinovaný život, vyhľadáva láskavosť a potvrdenie v citlivom partnerovi, sníva o neobyčajnom milencovi, zriedka je šťastný so svojimi citmi, nedôveruje väčšine ľuďom, nikdy si nie je istý svojím rozhodnutím, je veľmi uvedomelý.

*Lipa*(pochybnosť) – inteligentný, pracovitý, prijíma čo mu život nadelí, avšak nie skôr ako sa pokúsi zmeniť zlé okolností na dobré, nenávidí zápasenie a  nátlak, teší sa z oddychu, môže sa javiť ako nepoddajný, ale v skutočností je jemný a mäkký, vždy je ochotný sa obetovať pre rodinu a priateľov, je talentovaný ale niekedy nemá dosť času na to aby svoj talent využil, má vynikajúce riadiace schopností, niekedy je žiarlivý ale mimoriadne lojálny.

*Javor*(rozumová nezávislosť) – neobvyklá osobnosť, plný obrazotvornosti a originality, je plachý a rezervovaný, ctižiadostivý, pyšný, sebavedomý, hladný po nových skúsenostiach, občas nervózny, má veľa zložitostí, dobrú pamäť, ľahko sa učí, komplikovaný ľúbostný život, chce urobiť dojem.

*Dub*(statočnosť) – robustný vzrast, odvážny, silný, neúprosný, nezávislý, citlivý, nemá rád zmenu, stojí pevne so svojimi nohami na zemi, akčná osobnosť- resp. muž činu.

*Olivovník*(múdrosť) – miluje slnko, teplo a príjemné cítenie, rozumný, vyrovnaný, predchádza napadnutiu a násiliu, je znášanlivý, bodrý, tichý, má dobré vyvinutý zmysel pre spravodlivosť, je citlivý, empatický, nepozná žiarlivosť, rád číta a tiež má rad spoločnosť mysliacich ľudí.

*Borovica*(zmierovač) – miluje príjemnú spoločnosť, túži po pokoji a harmónii, rád pomáha iným, má živú fantáziu, rád píše básne, nepodlieha módnym výstrelkom, je ohromne súcitiaci, priateľský ku každému, silne sa zvykne zamilovať ale ak je zradený alebo oklamaný v láske odíde, emocionálne je jemný, chýba mu sebaúcta, vyžaduje náklonnosť a ubezpečovanie.

*Topoľ*(pochybnosti) – vyzerá veľmi dekoratívne, je talentovaný, nepríliš sebavedomý, ak je to potrebné tak je dosť odvážny, potrebuje priazeň a príjemné okolie, je veľmi vyberavý, často osamelý, dosť nepriateľský, ohromná umelecká povaha, dobré organizačné schopností, inklinuje k filozofovaniu , spoľahlivý v každom ohľade a uzatvára vážne priateľstva.

*Jarabina*(citlivosť) – je plný pôvabu, bodrý, nadaný bez sebectva, dokáže rýchle upútať pozornosť, miluje život, pohyb a aj komplikácie, je aj závislý aj nezávislý, má dobrý vkus, umelecké cítenie, vášnivosť, citovosť, má rád dobrú spoločnosť, nevie odpúšťať.

*Orech( *vášnivosť) – neúprosný, zvláštny a plný protikladov, často egoistický, útočný, vznešený, má široký rozhľad, neočakávané reakcie, spontánny, má neobmedzené ambície, chýba mu flexibilita, je to obtiažny a neobyčajný partner, nie vždy sa páči ale často je obdivovaný, je to šikovný stratég, veľmi žiarlivý a vášnivý, nerád robí kompromisy.

*Smutná vŕba*(melanchólia) – rád ma napätie aj voľnosť, miluje rodinný život plný nádeje a snov, je príťažlivý, veľmi empatický, miluje všetko pekné, má hudobne sklony, rád cestuje na exotické miesta, je nepokojný, vrtošivý, čestný, je ovplyvniteľný ale nie je ľahko s ním žiť, keď je napätý, niekedy je dosť náročný, má dobrú intuíciu, trpí v láske, kým nenájde lojálneho partnera, je neochvejný partner; rád rozosmieva iných.