Aj v tejto sekcii nájdeme množstvo farebných žartíkov

Sú usporiadané po štyroch striedavo s plným obrazom a budú sústavne doplňované

 

Aj nás to čaká

Ale ten čas uteká

Amor

Babička a doktor

Bacha na ľad

Blbec

Bolenie hlavy

Bude blahobyt

Bulímia

Cigánska múdrosť

Dedičnosť

Dedko