Jazykolamy

 

Jazykolam je krátka veta, alebo slovné spojenie. Jeho účel je precvičiť ťažko vysloviteľné kombinácie. Toto cvičenie je vhodné najmä pre ľudí, ktorí sa živia rozprávaním, ale aj  na zábavu

 

Ako precvičovať?

 

Jazykolamy môžu poskytnúť veľa zábavy, ale pre precvičovanie je vhodné začať odriekať jazykolam najprv pomaly a zrozumiteľne a potom postupne zrýchľovať.

 

Tu sú jazykolamy pripravené pre vás:

 

V našej peci myši pištia, v našej peci psík spí.

Juro neruj Jura ! Juro neruj Jura ! Juro neruj Jura!

Všetky húsky sa poprekoprcovali po priekope.

Išiel pštros s pštrosicou a pštrosíčatami Pštrosou ulicou.

Ešte sa tie makovičky nevymakovičkovali.

Šašo vešia osušku. Šašo vešia osušku. Šašo vešia osušku.

Pes spí, psy spia. Pes spí, psy spia. Pes spí, psy spia.

Naolejuje Júlia Júliu, alebo nenaolejuje Júlia Júliu ?

Naša lomenica je zo všetkých lomeníc tá najlomenicovatejšia.

Levy sa váľali dolu lávou do válova.

Vojaci sú vyrukavičkovaní a veliteľ je najnevyrukavičkovateľnejší.

Najneobhospodarovateľnejšími.

Rozprostovlasatela sa dcéra kráľa Nabuchodonozora, alebo nerozprostovlasatela
sa dcéra kráľa Nabuchodonozora ?

Odideologizovaný deziluzionizmus.

Brontosaurus, brontosaurica a brontosauričatá sa hádajú, ktorý z nich je najbrontosaurovatejší.

Vyskočil vyskočil, Vyskočilku preskočil, Vyskočilka vyskočila, Vyskočila preskočila.

Popukané pukance popukali na plne popukanej panvici plnej popukaných pukancov.

Nemá Peter ani meter, meria meter ten náš Peter ?

Železo, železo, oželezilo si sa ? Koleso, koleso, okolesilo si sa ?

Priemerný premiér prišiel na priemernú premiéru priemerného filmu o priemernom priemysle.

Keď nenaolejujeme linoleum, tak naolejujeme lampu. Keď nenaolejujeme lampu, tak naolejujeme linoleum.

Strč prst skrz krk.

A tie vrabce z toho tŕnia,  štrng, brnk do druhého tŕnia!

Hore potokom, dolu potokom podpiera sa pán konským kopytom.

Klobučníčka a klobučník kládli klobúk na ručník.

Od dupotu kopýt prach sa kopí.

Pred potokom, za potokom päť kôp konopí.

Išla Prokopka po Prokopa, poď Prokope po priekope, poď Prokope, poď domov.

Holič holí holiča z Holíča

Hlavnú rolu Lorda Rolfa hral Vladimír Leraus.

Kvapka kvapla, klapka klapla

Pán Holý sa holí holý na Kráľovej holi.

Tak ty takto tatko !

Víly z vily vence vili a psy na ne vyli z vily

Podstata podstaty je v podstate nepodstatná.

Čo sa stane Stane, keď Stanovi vstane v stane ?

Pán Biely bieli vo Veľkom Bieli biely dom.

Žeby žaby žuvali žuvačku ?

Na klavíri hrala Klára Králová.

Pavol povedz pravdu pravdivú, predala pekárka páperovú perinu ?

Prišiel pekár, pochytil portviš, prásk pekárku po pätách.

Išli krty na maškrty, prvý, druhý, tretí, štvrtý. Piaty robil nanič vrty,
nevzali ho na maškrty.

Tristotridsaťtri strieborných striekačiek striekalo na tristotridsaťtri strieborných striech

Tristotridsaťtri strieborných prepeličiek preletelo tristotridsaťtri strieborných striech

Pán kaplán v kaplnke plakal.

Pudel prdol púder.

Sysle myslia, že v tej pixli je syslie müsli.

Mama má málo maku.