Denne tri lyžičky smiechu

Ako prídavok niekoľko hádaniek z ľudovej slovesnosti
Zároveň je pripojená aj odpoveď.

 

Zelené to vstáva, modré stojí a biele to v posteli spáva. Čo je to?  
(Ľan.)

:-)

-Je to čierno biele a letí to. Čo je to?
(Havran blonďák.)

:-)

Otec poplotec, matka strapatka, deti vyškieratka. Čo je to?
(Lieskovec.)

:-)

Mám ja takú kuričku, čo za sebou drobce vláči.
(Ihla a niť)

:-)

Išiel pán s paňou spať, zavrel guľky do škatuľky, fúzaté dal na fúzaté!
(Oči)

:-)

Koľko krokov urobí vrabec do roka?
(Ani jeden, lebo robí len skoky)

:-)

Štípe, hryzie, a nemá zuby.
(Mráz )

:-)

Nie je väčšie od myši, a štyri kone ho nevytiahnu.
(Klbko)

:-)

Štyri dupitance, štyri poťahance, dva popichance a jeden bič.
(Krava)

:-)

Na vŕbe bolo desať vrabcov, odstrelil si z nich štyri, koľko ich ostane na vŕbe?
(Ani jeden. )

:-)

Chlapček, žiačik, ty ma znáš, často so mnou narábaš; na sedadlách bývavam;
strojom hodín hýbavam; zdobím devu, panáka a vtač ma má storaká; na jar kvitnem
naposledy, chýbam v dome málokedy.
(Pierko)

:-)

Čoho sa najviac pomelie?
(Koncov.)

:-)

Do kríža sa dáva, krížom je nie, zaväzuje sa, a uzlík je nie.
(Snopok v streche)

:-)

Mám v sebe vodu, a nie som mokrý, mám v sebe oheň, a nie som horúci,
platím viac než zlato, nevážim ani lot.
(Diamant)

:-)

Na víne prerobí, na vode zarobí.
(Krčmár )

:-)

Zviazaný je, skrútený je, a na svadbe skáče.
(Venček)

:-)

Na veži sedím, nie som vták,  vo vrecku ležím, tiki – tak.
(Hodiny)

:-)

Komu je podobný skupáň?
(Svini, lebo je len po smrti úžitok z neho. )

:-)

Rožky malo, a a neklalo, kde sa pohlo, vždy v svojom bývalo.
(Slimák.)

:-)

Väčšia zápora ako komora.
(Straka.(

:-)

V horách vyrastané, doma vychované, veselá tá dedina, kde skáče kôň na barana.
(Husle.)

:-)

V hore rástlo, na lúke sa páslo.
(Hrable.)

:-)

Poznám dvanásť sestier, v jednej postieľke ležia a žiadna na kraji.
Hodiny (ciferník).

:-)

Mám jedného čierneho koňa, ktorý keď do maštale vojde, všetky červené vyženie.
(Ohreblo.)

:-)

Čo veľmi hryzie a zubov nemá?
(Zlé svedomie.)

:-)

Prichodí do izby cez oblok tak, že ho ani neotvorí.
(Slnečný lúč.)

:-)

Ktorý kohút neodletí z dachu, keď horí?
(Ten, čo je na kostole, zo železa.)

:-)

Mám dve čelá aj dve hlavy a hlas k tomu dupľovaný; oči sú mi tiež tak štyri,
nechtov dvadsať a aj štyri.

(Jazdec)

:-)

Ktorý vták má na chvoste raka?
(Straka.)

:-)

Ktorý vták má na chvoste abecedu?
Vrabec.

:-)

Pred použitím to visí, pri použití to stojí, po použití ovisne a voda z neho kvapká.
(Dáždnik.)

:-)

Pani bledá, vo dne nedá a v noci nebráni.
(Sviečka.)

:-)

Živé do živého pchá a po zadku tľapká.
(Kojenie.)

:-)

Išiel pán s paňou spať, zavrel guľky do škatuľky, fúzaté dal na fúzaté!
(Oči.)

:-)

Sedí pani na organe, prišiel ku nej anjelpáne, vopchal do nej kontrvále,
dokonal svoju vec, odišiel stadiaľ preč.
(Zámok a  kľúč.)

:-)

Chlapom to visí, ženám to smrdí.
(Fajka.)

:-)

Kedy sa žene medzi nohami pení?
(Keď dojí.)

:-)

Vždy ide a nič neje; ľudí čistí aj ich nosí.
(Voda.)

:-)

Ktorá tráva rastie najvyššie?
(Na holiach.)

:-)

Nie je väčšie od myši, a štyri kone ho nevytiahnu.
(Klbko)

:-)

Sprvu je biele, potom ozelenie, potom očervenie; srdce mu je ako kameň.
(Čerešňa, višňa.)

:-)

Štyri dupitance, štyri poťahance, dva popichance a jeden bič.
(Krava.)

:-)

Strieborné ovce, rohatý pastier.
(Mesiac a hviezdy.)

:-)

Hoc má dlhú bradu, nevie ti dať radu.
(Koza.)

:-)

Ražeň z mäsa a na ňom zlaté prasa.
(Prsteň.)

:-)

Mám ja takú kravičku, nemá krvi (mlieka) za lyžičku,
ani mäsa za hrniec, ani kožku na krpec.
(Blcha.)

:-)

Sedí pani na kláte v tmavom, čiernom kabáte.
(Noc.)

:-)

Modrý klobúk, čo celý svet prikryje.
Nebo.

:-)

Jesto dom bez obloka, bez dvier, a ten, kto doň vojde,
nepotrebuje naveky nič.
(

Hrob)

:-)

Kedy má koza poludnie?
(Keď cap.)

:-)

Čo príde najprv na mladú nevestu po sobáši“
(Meno.)

:-)

Z akého stromu list neopadá?
(Z maľovaného.)

:-)

Chrbtom sa obracia i ku kráľovi a klobúk nezloží?
(Kočiš.)

:-)

Nemá štetec ani farby, predsa lístie žltým farbí. Čo je to?
(Jeseň.)

:-)

Skôr než mi pravú cenu znáš, v nádeji ma schovávaš,
a keď vyzvieš, čo zo mňa máš, už ma nepodržiavaš,
lebo zlosť na mňa máš.
(Žreb.)

:-)

krorý vták má v prostriedku oko?
(Sokol.)

:-)

Ktorý mlyn ide ja bez vody?
(Veterný mlyn.)

:-)

Za kostolnou bránou, červený psík vrčí.
Ale z búdy nikdy ďaleko neskočí. Čo je to?
(Jazyk.)

:-)

Železný koník má ľanový chvostík. Čo je to?
(Ihla a niť.)

:-)

Nie je väčšie od myši a ani štyri kone ho nevytiahnu. Čo je to?
(Klbko.)

:-)

Strieborné ovce, rohatý pastier. Čo je to?
(Mesiac a hviezdy.)

:-)

Hoc má dlhú bradu, nevie ti dať radu. Čo je to?
(Koza.)

:-)