Hádanky z ľudovej slovesnosti:

Mnohí si na ne pamätáme z detstva. Hádanky, ktoré rozvíjali našu logiku, cibrili intelekt.
Zbierky stoviek slovenských hádaniek celé storočie zapadali prachom. Preto je
vhodné opäť ich pripomenúť a predložiť návštevníkom stránky. 

-:-

Zelené to vstáva, modré stojí a biele to v posteli spáva
(Ľan)

-:-

-Je to čierno biele a letí to. Čo je to?
(Straka.)

-:-

Otec poplotec, matka strapatka, deti vyškieratka. Čo je to?
(Lieskovec.)

-:-

Mám ja takú kuričku, čo za sebou drobce vláči
(Ihla a niť)

-:-

Išiel pán s paňou spať, zavrel guľky do škatuľky, fúzaté dal na fúzaté!
(Oči)

-:-

Koľko krokov urobí vrabec do roka?
(Ani jeden, lebo robí len skoky)

-:-

Štípe, hryzie, a nemá zuby
(Mráz )

-:-

Nie je väčšie od myši, a štyri kone ho nevytiahnu
(Klbko)

-:-

Štyri dupitance, štyri poťahance, dva popichance a jeden bič
(Krava)

-:-

Na vŕbe bolo desať vrabcov, odstrelil si z nich štyri, koľko ich ostane na vŕbe
(Ani jeden )

-:-

Chlapček, žiačik, ty ma znáš, často so mnou narábaš; na sedadlách bývavam;
strojom hodín hýbavam; zdobím devu, panáka a vtač ma má storaká; na jar kvitnem
naposledy, chýbam v dome málokedy

(Pierko)

-:-

Do kríža sa dáva, krížom je nie, zaväzuje sa, a uzlík je nie
(Snopok v streche)

-:-

Mám v sebe vodu, a nie som mokrý, mám v sebe oheň, a nie som horúci, platím viac
než zlato, nevážim ani lot.
(Diamant)

-:-

Na víne prerobí, na vode zarobí
(Krčmár )

-:-

Zviazaný je, skrútený je, a na svadbe skáče
(Venček)

-:-

Na veži sedím, nie som vták,  vo vrecku ležím, tik-tak
(Hodiny)

-:-

Komu je podobný skupáň?
(Svini, lebo je len po smrti úžitok z neho)

-:-

Rožky malo a neklalo, kde sa pohlo vždy v svojom bývalo
(Slimák)

-:-

V horách vyrastané, doma vychované, veselá tá dedina, kde skáče kôň na barana
(Husle)

-:-

V hore vyrástlo, na lúke sa páslo
Hrable

-:-

Viem dvanásť sestár, v jednej postieľke ležia a žiadna na kraji
(Hodiny – ciferník)

-:-

Mám jedného čierneho koňa, ktorý keď do maštale vojde, vždy červené vyženie
(Ohreblo)

-:-

Čo veľmi hryzie a zubov nemá?
(Zlé svedomie)

-:-

Prichodí do izby cez oblok tak, že ho ani neotvorí
(Slnečný lúč)

 -:-

Ktorý kohút neodletí z dachu, keď horí?
(Ten železný, čo je na kostole)

-:-

Mám dve čelá a dve hlavy a hlas k tomu dupľovaný, oči sú mi tiež tak štyri, nechtov dvadsať a aj štyri.
(Jazdec)

-:-

Ktorý vták má na chvoste raka?
(Straka)

-:-

Ktorý vták má na chvoste abecedu?
(Vrabec)

-:-

Pred použitím to visí, pri použití to stojí, po použití ovisne a voda z neho kvapká
(Dáždnik)

-:-

Pani bledá, vodne bledá a v noci chráni
(Sviečka)

-:-

Živé do živého pchá a po zadku tľapká

(Kojenie)

-:-

Išiel pán s paňou spať, zavrel guľky do škatuľky, fúzaté dal na fúzaté
(Oči)

-:-

Stojí hájnik v poli, cimbrlák mu stojí, išla tade panička odtrhla mu vajíčka.
(Hrach)

-:-

Sedí pani na organe, prišiel ku nej anjelpáne, vopchal do nej kontrvále,
dokonal svoju vec, odišiel stadiaľ preč.
(Zámok a kľúč)

-:-

Chlapom to visí, ženám to smrdí. Čo je to?
(Fajka)

-:-

Kedy sa žene medzi nohami pení?
(Keď dojí)

-:-

Vždy ide a nič neje; ľudí čistí aj ich nosí
(Voda)

-:-

Ktorá tráva rastie najvyššie?

(Na holiach)

-:-

Nie je väčšie od myši, a štyri kone ho nevytiahnu

(Klbko)

-:-

Sprvu je biele, potom ozelenie, potom očervenie; srdce mu je ako kameň
Čerešňa a višňa)

-:-

Biela som, keď sa narodím, odrastená bývam zelená, a na starosť červená alebo čierna,
a hoci mám srdce ako kameň, predsa ľúbi ma mladý i starý.
(Čerešňa a višňa)

-:-

Štyri dupitance, štyri poťahance, dva popichance a jeden bič

(Krava)

-:-

Strieborné ovce, rohatý pastier

(Mesiac a hviezdy)

-:-

Hoc má dlhú bradu, nevie ti dať radu

(Koza)

-:-

Ražeň z mäsa a na ňom zlaté prasa

(Prsteň)

-:-

Mám ja takú kravičku, nemá krvi (mlieka) za lyžičku, ani mäsa za hrniec, ani kožku na krpec

(Blcha)

-:-

Sedí pani na kláte v tmavom, čiernom kabáte

(Noc)

-:-

Modrý klobúk, čo celý svet prikryje

(Nebo)

-:-

Jesto dom bez obloka, bez dvier, a ten, kto doň vojde, nepotrebuje naveky nič
(Hrob)

-:-

Kedy má koza poludnie?
(Keď cap)

-:-

Čo príde najprv na mladú nevestu po sobáši?
(Meno)

-:-

Z akého stromu list neopadá
(Z maľovaného)

-:-

Chrbtom sa obracia aj ku kráľovi a klobúk nezloží
(Kočiš)

-:-

Nemá štetec ani farby, predsa lístie žltým farbí
(Jeseň)

-:-

Skúr než mi pravú cenu znáš, v nádeji ma schovávaš, a keď vyzvieš, čo to máš,
už ma nepodržiavaš, ale zlosť na mňa máš
(Žreb)

-:-

Ktorý vták má v prostriedku oko?
(Sokol)

-:-

Ktorý mlyn je bez vody?
(Veterný mlyn)

-:-

Za kostolnou bránou červený psík vrčí, ale z búdky nikdy ďaleko neskočí
(Jazyk)

-:-

Železný koník má ľanový chvostík
(Ihla a niť)

-:-

Strieborné ovce, rohatý pastier
(Mesiac a hviezdy)

-:-

Hoc má dlhú bradu, nevie ti dať radu
(Koza)

-:-

Jeden hore, dvanásť dolu
(Mesiac)

-:-

Dvaja bratia ustavične okolo jedného vŕšku behajú a vyzerajú sa, a nikdy sa vidieť nemôžu
(Oči)

-:-

Na vŕbe by bolo desať vrabcov, odstrelil by z nich štyri, koľko ich ostane na vŕbe?
(Ani jeden)

-:-

Na veži sedím, nie som vták, vo vrecku ležím, na rukách sa nosím kto som?
(Hodiny)

-:-

Chodí nad nami hore nohami
(Mucha)

-:-

Na čo mlyn melie?
(Na hŕbu)

-:-

Má väčší chvost ako celé telo, nikdy to zo stromu nezletelo
(Veverička)

-:-

Studený hosť na strechu nám búcha
(Ľadovec)

-:-

Ako napíšeš štyrmi písmenami „suchá tráva“?
(Seno)

-:-

Nosím bremená veliké takmer celý rok cez velikú vodu, ale sa od brodu nehnem ani krok
(Most)

-:-

Zo zvučného som kovu, vysoko stávam, oplakávam mŕtveho, živých zvolávam
(Zvon)

-:-

Mám taký súdok, v ktorom je dvojaký nápoj, a predsa sa nezmieša
(Vajce)

-:-

Od kraja zeme na kraj zeme dlhočizné, a sliepka to prekročí
(Koľaj)

-:-

Hádaj, kto vieš hádať, hádaj, ale skoro; červené po smrti, živé čierne bolo
(Rak)

-:-

Lieta po poliach, a nie je to kôň
(Vietor)

-:-

Dierka pri dierke, srsti dosť; pritíska, nadúva, ktosi ho načúva; a keď capko spľasne,
hneď radosť vyhasne
(Gajdy)

-:-

Štyri nohy, nebehá to, štyri rohy, nedrgá to
(Stôl)

-:-

Prvý líha, prvý s krikom vstáva
(Kohút)

-:-

Sivý starec prišiel k nám, všetku vodu vypil nám
(Mráz)

-:-

Príroda sladká, naša dobrá matka krásu mi dala; kade letím, sama si svietim
(Svätojánska muška)

-:-

Sedem kamarátov spolu býva, šesť ich do práce beží a siedmy si doma leží
(Týždeň)

-:-

Taký vtáčik u nás žije, čo železné húsenice z dreva vyťahuje
(Kliešte)

-:-

Keby jeden chlieb taký veľký bol ako celý svet, čože by ešte väčšie byť muselo?
(Pec, v ktorej by bol pečený)

-:-

Celý život v kostenej klietke sedí, a predsa to nie je vták
(Srdce)

-:-

Mám zeme bez ľudí, rieky bez vody, mestá bez domov, hory bez stromov
(Mapa)

-:-

Keď ja idem, aj on ide, keď ja stojím, aj on stojí
(Tieň)

-:-

Je to tráva, a nie je to tráva, krava z toho mlieko dáva
(Seno)

-:-

Má len jednu nohu, ale veľa kolien
(Steblo)

-:-

Ktorá rana poletuje?
(Vrana)

-:-

Uteká s nami, nohy nemá, drží sa nás, ruky nemá
(Tieň)

-:-

Znám ja jeden mlyn, a v tom mlyne sú štyri kúty; v každom kúte jedno vrece; na každom vreci
jedna stará mačka, každá má štvoro mladých, a jeden mlynár ich opatruje. Koľko je tam nôh?
(Dve, lebo mačky majú labky)

-:-

Chodí, na mieste vždy stojí, bije, a nik sa nebojí
(Hodiny)

-:-

Hoci má tri zuby, nemá žiadnej huby
(Vidlička)

-:-

Ako urobíš z dvoch palíc desať?
(Keď ich krížom preložíš)

-:-

Vyhodíš to, je to biele, keď to spadne, je to žlté
(Vajce)

-:-

Vo vode sa pľačká, a stále sa jej len čká, a čká…
(Kačka)

-:-

Koľko krokov urobí vrabec do roka?
(Ani jeden, lebo skáče)

-:-

Štípe, hryzie, a nemá zuby
(Mráz)

-:-

Čo sa vrane stane po siedmich rokoch?
(Pôjde jej na ôsmy)

-:-

Nesníma nikdy hrebeň z hlavy, ale nikdy sa ním nečeše
(Kohút)

-:-

Z dreva som, zo slamy som, a zhorieť nemôžem.
(Popol)

-:-

Nad vodami, nad poľami sivé husi letia samy
(Oblaky)

-:-

Kedy je najdlhší deň?
(Keď je najkratšia noc)

-:-

Najredšia voda rozliata po celom svete
(Rosa)

-:-

V čom je podobný čižmár koňovi?
(Po oboch zostanú kopytá)

-:-

Trháš ma, búchaš ma, sekáš ma, ťaháš ma, a ja ťa predsa odievam.
(Ľan a konope)

-:-

Letí pani strapatá, hádže všetko sem a ta, keď ju nechcú pustiť dnuká komíne si zaujúka.
(Vietor)

-:-

Ostrý hosť som vám, keď k vám zavítam. Ľudia ma však radi majú k hostinám ma pozývajú
a šunku mi predkladajú.
(Chren)

-:-

V ktorej krajine sú najvyššie vrchy?
(V ktorej sú najhlbšie doliny.)

-:-

Prečo biele ovce viac zožerú ako čierne?
(Pretože je viac bielych ako čiernych.)

-:-

Čo má šidlo na konci?
(Písmeno „o“)

-:-

Nikdy nešije, hoc s ihlami žije.
(Jež)

-:-

Štyri nohy, štyri rohy, brucho sa mu otvára.
(Rozťahovací stôl)

-:-

Z abecedy dve písmená viem a každému ich hovorím.
(Somár)

-:-

Koľko škridiel vyjde na pokrov domu?
(Ani jedna, lebo všetky musia vyniesť.)

-:-

Stojí, stojí dub, na tom dube dvanásť vetví, na každej vetve po štyri hniezda a v každom hniezde
po siedmich vajíčkach.
(Rok, mesiace, týždne, dni)

-:-

Prišiel k nám hosť, urobil nám most bez sekery, bez dláta, a dosť mocná robota.
(Ľad na rieke.)

-:-

My máme taký stĺp, čo až do neba dosiahne.
(Dym)

-:-

Bojí sa, len keď stojí, a keď beží, nedohoní ho nik.
(Zajac)

-:-

Myšací klepec kožou obtiahnutý.
(Mačka)

-:-

Aká podobnosť je medzi rybárom a pavúkom?
(Obidvaja majú siete.)

-:-

Dávno som hotová a každý deň ma poprávajú; bohatí i chudobní radi ma majú, a predsa nik nerád
býva dlho vo mne.
(Posteľ)

-:-

V jednom rožku trošku, v druhom rožku trošku, v treťom rožku trošku, v štvrtom rožku trošku,
na prostriedku najviac.
(Perina)

-:-

Keď ideš do mesta, čo ti je na pravej a čo na ľavej ruke?
(Päť prstov)

-:-

Išiel pán, za ním kráľ.
(Nos a hlava)

-:-

Zavýja, a nie je vlk, lieta a nie je vták.
(Vietor)

-:-

Sú dvadsiati štyria páni, ktorí chodia linajkami, nejedia ani nepijú, a celý svet spravujú.
(Abeceda)

-:-

Krúti sa to, krúti a celý svet nesie.
(Glóbus)

-:-

S kamarátmi jedlo drobia, okrem toho ústa zdobia.
(Zuby)

-:-

Čo je tvoje, čo iní viac užívajú ako ty sám?
(Vlastné meno)

-:-

Nikdy sa neumýva, predsa čistý býva.
(Sneh)

-:-

Od vekov je na nebi, a predsa ešte ani rok nemá.
(Mesiac)

-:-

Aké viny sú z papiera?
(Noviny)

-:-

Pasie sa, chová sa v lete pre žinčicu, v zime pre baranicu.
(Ovca)

-:-

Bijú ho po hlave, aby rovno išiel.
(Klinec)

-:-

Dvanásť panien v tanci a žiadna na konci.
(Hodiny)

-:-

Cez jednu dieru vojdeš dnu, cez dve diery vyjdeš von a keď už si cez tri diery vyšiel,
vtedy si skutočne vnútri.
(Pulóver)

-:-

Odíde a zase príde; bez murára, bez tesára vystavia si dom, pobýva si v ňom; a po čase hybaj zase,
nechá pustý dom.
(Lastovička.)

-:-

Je taká vodička, z nej sa krúti hlavička.
(Pálenka)

-:-

Ktorá bota sa nikdy neroztrhá?
(Sobota)

-:-

V lete je oblečený, v zime nahý.
(Strom)

-:-

Čo má povraz na konci a čo reťaz?
(Písmeno „z“)

-:-

Prečo sa ten obzerá, čo ho naháňajú?
(Pretože nemá oči na zadku.)

-:-

Čo musí človek urobiť, keď chce spať?
(Oči zažmúriť)/

-:-)

Všetko, čo mám, kto ku mne príde, vďačne mu dám; a trebárs tisícich obohatím,
tým ani máčny mak neutratím.
(Kniha)

-:-)

Človek čistotný zborí môj dom, lenivý mi popraje miesta.
(Pavúk)

-:-)

V noci sa jak hrášok rozsypalo, len čo slnce vstalo, hrášok pozbieralo.
(Rosa)

-:-)

Nemá hlavy, a predsa má hrdlo.
(Fľaša)

-:-)

Do akých sudov nemožno naliať vína?
(Do plných.)

-:-)

Sedí baba na hriadke, celá trčí v záplatke, kto ju okúsi, zaplakať musí.
(Cibuľa)

-:-)

V povetrí lieta, leží na zemi, na strom si sadá, ale vták neni.
(Sneh)

-:-)

Sladká som, červená som, oberajú ma chlapci, zobú do mňa vrabci.
(Čerešňa alebo višňa)

-:-)

Cesta bez kamenia, mliekom je poliata, i keď nikto po nej neprešiel, každý ju dobre pozná.
(Mliečna cesta)

-:-)

Ako napíšeš tisíc bez nuly?
(Keď napíšeš slovom – tisíc /alebo rímskymi M)

-:-

Pod klobúkom na jednej nohe stáva.
(Huba)

-:-

Čo má guľa na konci?
(Písmeno „a“)

-:-

Na jar sa pestro oblieka, v lete sa na slnku vyhrieva, v zime pod bielou bundou spáva.
(Zem)

:-)

Stojí, stojí panáčik, má červený zobáčik. Kde vodička hrčí, tam zobáčik strčí.
(Hus)

-:-

Akú váhu má mlynár, keď ide lavičkou cez potok?
(Rovnováhu)

-:-

Prišla bieda, tečie slaná voda.
(Slzy)

-:-

Za akými ľuďmi zostáva prázdno?
(Za zlodejmi)

-:-

Ten najlepší kuchár som ja, verte že mi; kde som ja, tam pokrm býva vychválený.
Kde sa ale ľudia do chuti najedia, musím sa preč pobrať; už o mne nevedia.
(Hlad)

-:-

Neje a nepije, bez farbičiek maľuje.
(Mráz)

-:-

Celá chalupa vyhorí, a predsa sa nezborí.
(Fajka)

-:-

Mnoho sa nachodí, a nikam nepríde.
(Tanečník)

-:-

O čo má žobrák viac ako pán?
(O tri písmená)

-:-

Koľko bĺch by išlo do pol kila, keby ich tak ako mak merali?
(Ani jedna, lebo vyskáču.)

-:-

Šesť nôh má, a po hlave chodí.
(Voš)

-:-

Je to ťažké a nič to neváži. Čo je to?
(Hádanka)

-:-

Koľko korún ide do tucta? (12) Koľko 50-haliernikov ide do tucta?
(Tiež dvanásť)

-:-

Niektoré mesiace majú 30, iné 31 dní. Ktorý mesiac má 28 dní?
(Každý)

-:-

Čo je ťažšie, kilo peria, alebo kilo železa?
(Oboje rovnako)

-:-

Koľkokrát za život máš prvé narodeniny?
(Len raz.)

-:-

Bez čoho sa nedá chlieb upiecť?
(Bez kôrky.)

-:-

Vlasy nemá, hrebeň nosí, ostrôžky má, chodí bosý, ostrôžky má, neštrngá si,
miesto toho zaspieva si
(Kohút)

-:-

Nohy má lopaty, zobák má rohatý, vo vode sa mága a hovorí „gá-gá“
(Hus)

-:-

Ide, ide panáčik, má on žltý zobáčik. Kde vodička hrčí, tam zobáčik strčí.
(Kačka)

-:-

Stojí, stojí dom, plno detí v ňom. Nemá okná, ani dvere. Ako vyjdú von?
(Makovica)

-:-

Sukne, sukne, samé sukne, zaplače, kto na ňu kukne
(Cibuľa)

-:-

Sedí pani v kríčku, v červenom ručníčku
(Jahoda)

-:-

Prišla k nám potvora, nazrela do dvora, na každom kolíčku nechala trošíčku
(Zima)

-:-

Jednou dierou dnu sa vtiahneš a dvoma sa von vytiahneš, a keď si už von, vtedy si už v ňom
(Nohavice)

-:-

Nevarí sa, nepečie sa, každučký deň oblizne sa, oblizne sa aj sto razy, žalúdok si nepokazí
(Lyžica)

-:-

Na jednej nohe stojí pán v poli, kto ide popri ňom, každý sa ho bojí
(Pichliač)

-:-

Bielym kvitne, zeleným odvisne, červeným odpadne
(Jablko)

-:-

Stojí pani na streche, rozťahuje prsty, a čo chytí v povetrí, do izby nám vpustí
(Anténa)

-:-

Lozí, lozí po chodníku, na chrbte má dom. Nebojí sa dažďa, búrky, ukryje sa v ňom
(Slimák)

-:-

Má pätoro duší. Štyri letia o dušu, piata v kufri čuší
(Auto)

-:-

Ja som už raz taká. Pred tebou nebočím. Čím lepšie ma kopneš, tým vyššie vyskočím
(Lopta)

-:-

Poznám jeden domček. V ňom päť bratov býva. Každý sa vo svojej izbičke ukrýva
(Rukavička)

-:-

Som taká maličká kúzelná palička. Na papieri kúzla stváram. Presvedčte sa, že netáram,
keď ma drží ručička
(Ceruzka)

-:-

Nie som ježko, predsa pichám. Môj kvet sa ti páči? Iba jedno prezradím ti: bývam v kvetináči
(Kaktus)

-:-

Veľké uši, chvostík malý. Čím by sme ho kŕmiť mali? On nemá chuť na zmrzlinku.
Rád kapustu, ďatelinku
(Zajac)

-:-

Dlhý zobák, dlhé nohy. Vo vode si kráča. Rybku, žabku uloví si. Aké je to vtáča?
(Bocian)

-:-

Nie je hus, a nie je sliepka. Nie je ani mačka. Vo vodičke na potoku najradšej sa plačká
(Kačka)

-:-

Nie je hrebeň, zuby máva, zem i lístie rozhrabáva. Hrabe, hrabe všetko k sebe, nenechá nič mne a tebe
(Hrable)

-:-

Ježibaba na ňu sadla, na môj veru, skoro spadla. Môj ocko je na rade, pracuje s ňou v záhrade
(Lopata)

-:-

Keď neprší dáždik z neba, do ruky ju chytiť treba. Doplna tam nechať vodu, Nech nespraví sucho škodu
Krhla)

-:-

Rúčka dlhá, čepeľ krátka, s každým chce byť kamarátka. Hneď si s tebou potyká, jáj, veď je to…
(Motyka

-:-

Na jar potešenie, v lete ochladenie, v jeseni obživenie, v zime oteplenie
(Strom)

-:-

Máme také počasie, že stále len prší, lístie padá zo stromov, konárik len suší
(Jeseň)

-:-

Do zeme sa zavŕta, chutí ako maškrta. Obrusy nám farbiť zvykla a jej meno to je…
(Cvikla)

-:-

Ryje, ryje čierny pán, zasypaný zo troch strán. Kabát v teplom zamatu v každej ruke lopatu
(Krtko)

-:-

Kto nosí v lete kožuch?
(Medveď)

-:-

Je to malé guľaté a veľmi strapaté. Keď sa preberie, jabĺčka poberie
(Ježko)

-:-

Môj chlpatý kamarát, hrá sa so mnou veľmi rád
(Pes)

-:-

Krídelká má oblečené, navštevuje kvietky nemé
(Motýľ)

-:-

Hudry, hudry, hudruje, pierka si nafukuje
(Moriak)

-:-

To ružové krochkadlo, má na nose rýpadlo
(Prasiatko)

-:-

Len jeden kopček, je jeho domček
(Mravec)

-:-

V noci lieta, vo dne spí, húka a myši loví
(Sova)

-:-

Pristanú mu dlhé uši, a to bežcom iba sluší
(Zajko)

-:-

Nohy nemá, chodiť môže, vie vyliezť aj z vlastnej kože
(Had)

-:-

Chodí si, kade sa jej ráči, na chrbte hrubý pancier vláči. Vo vode každý deň sa pľačká, storočná, múdra…
(Korytnačka)

-:-

Červenú čiapočku má, do taktu zobákom hrá
(Ďateľ)

-:-

Pradie, pradie nite, utká si z nich siete
(Pavúk)

-:-

S kamarátmi v horách loví, ten šedivák rozprávkový
(Vlk)

-:-

Kopýtkami bubnuje, pod sedadlom zrýchľuje
(Kôň)

-:-

Kolísavým krokom chodí, zobákom vo vode loví
(Kačka)

-:-

Bystré oko, jazyk maškrtný, za myškou sa ticho plazí
(Mačka)

-:-

Ktosi do stromu vyťukáva: Oznamuje sa súrna správa! Je to môj dobrý priateľ, telegrafista…
(Ďateľ)

-:-

Čím vonia záhradník, keď vyjde zo záhrady?
(Nosom)

-:-

Ktorí hráči vždy vyhrávajú?
(Muzikanti)

-:-

Čoho je na jarmoku najviac?
(Rečí)

-:-

Pridaj menšie je, uber väčšie je
(Diera)

-:-

Do čoho nevyvŕtaš dieru?
(Do vody)

-:-

Berieme ho, ťaháme ho za uši a predsa sa nehnevá
(Hrniec)

-:-

Valí sa z vysokej hory a nepoláme sa
(Voda)

-:-

Keď je vidno, nevidí ma nikto, keď je tma, vidieť ma dobre
(Oheň)

-:-

Nie som človek, predsa žijem, stále veľa vody pijem
(Zem)

-:-

Prečo nosia králi zelené traky?
(Aby im nespadli nohavice)

-:-

Kto sedáva na chrbte?
(Jazdec)

-:-

Čo tečie a nie je tekuté?
(Deravý hrniec)

-:-

Do akých hrncov sa najlepšie leje voda?
(Do prázdnych)

-:-

Nemá ruky, nemá nohy, no počuje hlas, zvuk, pohyb
(Ucho)

-:-

 Stojí v izbe zebra, čo má teplé rebrá
(Radiátor)

-:-

Dvere neotvorí, okná nevyborí, a predsa príde dnu
(Svetlo)

-:-

Aká hra každého poteší?
(Výhra)

-:-