Relaxačný test pre bystré hlavy

 

S relaxáciou súvisí aj:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T